Aktualności

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2012

Dodano: 10:10, 15.12.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

  

   

Szkolenie dla lokalnych liderów pn. "Podejście LEADER w PROW na lata 2007-2013" w dn. 4-5 stycznia 2012r.

Dodano: 11:12, 12.12.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn. "Podejście LEADER w PROW na lata 2007-2013" w dn. 4-5 stycznia 2012r. W programie informacje dot. naborów wniosków, pisania wniosków o przyznanie pomocy, prawidłowego rozlicznia z zakresu: Małych projektów, Tworzenia i rozwoju wsi, Różnicowania w kierunku działalności nierolniej oraz Odnowy i rozowju wsi. Zapewnianym miłą atmosferę, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Więcej informacji pod nr tel. 43 829 48 79.

   

Urząd Marszałkowski w Łodzi organizuje cykl spotkań informacyjnych na temat skutecznego rozliczania projektów w ramach działania „MAŁE PROJEKTY”

Dodano: 08:16, 15.11.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza beneficjentów osi IV Leader, do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach na temat skutecznego rozliczania Małych Projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Cykl spotkań zorganizowany jest we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania województwa łódzkiego i odbędzie się w ich siedzibach. Dzięki praktycznej formie spotkań, uczestnicy będą mieli możliwość uniknąć błędów popełnianych przy przygotowywaniu Wniosków o płatność, co w konsekwencji przyspieszy proces ich weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim, a tym samym przyspieszy refundację kosztów projektów.
Harmonogram szkoleń, które rozpoczynają się 16-go listopada br., w załączniku.
Serdecznie zapraszamy!

   

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko" w dniu 25 listopada 2011r. o godz. 14.00 - sala kinowa WCK w Warcie

Dodano: 13:47, 09.11.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 25 listopada 2011r. w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury w Warcie o godz. 14.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości oraz członków stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad.
 4. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia.
 5. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.  
 6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 6/WZ/2011 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Głosowanie nad  przyjęciem uchwały nr 7/WZ/2011 w sprawie odwołania dotychczasowych członków Zarządu Stowarzyszenia wybranych na Walnym Zebraniu Członków 30 lipca 2008r.
 9. Głosowanie nad  przyjęciem uchwały nr 8/WZ/2011 w sprawie odwołania dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybranych na Walnym Zebraniu Członków 30 lipca 2008r.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 11. Odczytanie regulaminu wyborczego.
 12. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 9/WZ/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego.
 13. Przedstawienie list z kandydaturami do poszczególnych organów Stowarzyszenia – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 14. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 10/WZ/2011 w sprawie przyjęcia nowego składu Zarządu Stowarzyszenia.
 15. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 11/WZ/2011 w sprawie przyjęcia nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 16. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 17. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 12/WZ/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 18. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.
 19. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 13/WZ/2011 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

 

Bezpłatne usługi księgowe dla NGO prowadzone przez OPUS

Dodano: 09:35, 09.11.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS od zeszłego roku świadczy na rzecz organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych BEZPŁATNE usługi księgowe. Obecnie prowadzimy nabór organizacji, które możemy otoczyć swoim wsparciem w 2012 r. Usługa księgowa obejmuje bieżące księgowanie dokumentów organizacji oraz sporządzanie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Zaproszenie [Pobierz *.pdf]

Formularz zgłoszeniowy [Pobierz *.pdf]

   

"KSZTAŁCENIE USTAWICZNE - AKTUALNE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE"

Dodano: 08:08, 09.11.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na Konferencję realizowaną w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "KSZTAŁCENIE USTAWICZNE - AKTUALNE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE", która odbędzie się 22 listopada 2011 roku w godz. 10.00-15:00 w sali Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 4.

Konferencja obejmuje tematykę:

1. "Kształcenie ustawiczne w Polsce i w Europie"
2. "Wpływ kompetencji pracowników na konkurencyjność przedsiębiorstw"
3. "Kształcenie dorosłych w świetle przemian społeczno gospodarczych"
4. "Zalety kształcenia metodą e-learningu"
5. "Lokalny rynek kształcenia dorosłych"

Zapraszamy serdecznie.

Bylibyśmy bardzo wdzięczni za przekazanie zaproszenia pozostałym jednostkom
organizacyjnym oraz Państwa Beneficjentom.

W załączniku formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 19 listopada 2011 r.
mwlazlak@rada-lodzkie.org.pl

"Mama może wszystko"

Dodano: 10:09, 03.11.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, działający w Urzędzie Miasta Sieradza, zaprasza na spotkanie z cyklu „Mama może wszystko”. Przedsięwzięcie skierowane jest do kobiet powracających do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych z terenu powiatów sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, poddębickiego i pajęczańskiego. Podczas spotkania mamy dowiedzą się o możliwościach, jakie dają im środki unijne.


W PROGRAMIE:

 • informacje o projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych dla mam powracających na rynek pracy (dotacje na rozpoczęcie działalności, kursy, warsztaty, szkolenia)
 • oferta punktów informacyjnych, czyli gdzie i jak szukać dalszych informacji
 • konsultacje indywidualne z udziałem ekspertów i projektodawców
 • opieka i atrakcje dla dzieci.

W czasie, gdy mamy będą uczestniczyły w spotkaniach, dla dzieci zostaną zorganizowane zajęcia z animatorami.
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2011 r. w godzinach 10.00-14.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu, ul. Portowa 2.
Mamy zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 43 826 61 46, za pośrednictwem e-mila: punktinformacyjny@umsieradz.pl lub kontakt osobisty: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 46, II piętro.


Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2011 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biura LGD

Dodano: 11:46, 21.10.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU 

na stanowisko Dyrektora Biura LGD

 

Działając w oparciu o Zasady naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze  Stowarzyszenia „LGD Przymierze Jeziorsko”  informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko pracy została zatrudniona Pani Aurelia Łuczak zam. w Ustkowie.

U z a s a d n i e n i e   dokonanego    wyboru  

Pani Aurelia Łuczak spełnia częściowo wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze, jednakże w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała ona najwyższą ocenę spośród wszystkich kandydatów ubiegających się na to stanowisko. Ponadto Pani Aurelia Łuczak wykazała się największą wiedzą z zakresu niezbędnego do wykonywania zadań na przyszłym stanowisku pracy tj. informacji na temat LGD, celów jakie stawia przed sobą stowarzyszenie, zasad działania Programu LEADER oraz procedur z nim związanych. Dodatkowo posiada ona największe doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych.

Bezpłatne szkolenie w Kutnie Od złotówki do miliona. Projektowe i pozaprojektowe źródła finansowania organizacji pozarządowych

Dodano: 08:02, 19.10.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Bezpłatne szkolenie w Kutnie Od złotówki do miliona. Projektowe i pozaprojektowe źródła finansowania organizacji pozarządowych

ZAPROSZENIE

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z źródłem finansowania i chcesz dowiedzieć się więcej na temat:

- planu pozyskiwania funduszy w organizacji pozarządowej
- aktualnych konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych,
- funduszy szwajcarskich,
-darowizn, zbiórek publicznych, loterii , aukcji charytatywnych, nawiązek sądowych,
- w jaki sposób pomnażać swój majątek,

 

To koniecznie  zgłoś się na szkolenie!  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej”:  

Od złotówki do miliona. Projektowe i pozaprojektowe źródła finansowania organizacji pozarządowych

W dniu  27 października 2011 w godz. od 9.00 do 16.00

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie ul. 1 Maja 25

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 25 października (wtorek) na e-mail: apachlinska@opus.org.pl lub faxem   na nr 24 388 14 49

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem 24 388 14 49 lub 502 570 822. Osoba do kontaktu Agnieszka Pachlińska.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń

formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia: Działalność gospodarcza oraz podstawy prawa pracy w NGO

Dodano: 08:07, 18.10.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Instytut Spraw Obywatelskich w ramach działań Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej KLUCZ zaprasza na dwa szkolenia: "Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych" oraz "Podstawy prawa pracy w organizacjach pozarządowych". Odbędą się one odpowiednio w dniach 25-26.11. i 27-28.11. b.r. w godzinach 10:00-18:00 w Łodzi.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz osoby poszukujące pracy, mające w planach założenie stowarzyszenia bądź fundacji.

Tematyka szkolenia o działalności gospodarczej obejmuje:

- Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych;
- Pozytywne i negatywne strony prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe;
- Definicje: działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca;
- Działalność statutowa a działalność gospodarcza;
- Działalność gospodarcza a działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku
publicznego (zasady, różnice, przykłady);
- Działalność gospodarcza w fundacji i stowarzyszeniu (podstawy prawne, różnice);
- Formy prowadzenia działalności gospodarczej: działalność niewyodrębniona i wyodrębniona (spółki prawa handlowego);
- Jak założyć działalność gospodarczą - krok po kroku (decyzja właściwego organu, formularze KRS, formularze NIP-2, RG-1, załączniki do formularzy, opłaty w KRS);
- Procedura rezygnacji z działalności gospodarczej (decyzja, KRS, Urząd Skarbowy, GUS);
- Obowiązki sprawozdawcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- Przepisy szczególne (GIIF, GIODO, Kodeks Pracy);
- Kwestie podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Tematyka szkolenia o podstawach prawa pracy obejmuje zagadnienia:

- Podstawy prawne;
- Specyfika zatrudnienia w organizacjach pozarządowych;
- Charakterystyka stosunku pracy;
- Nawiązanie stosunku pracy - umowa o pracę (rodzaje, niezbędne elementy);
- Rozwiązanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia) - zasady, skutki, możliwości odwołania;
- Prawa i obowiązki pracownika;
- Uprawnienia i obowiązki pracodawcy;
- Urlopy pracownicze;
- Umowy cywilnoprawne;
- Wolontariat.

Uwaga! Oferta limitowana! Pierwszeństwo w rekrutacji mają organizacje oraz osoby, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia Centrum KLUCZ.

Wszelkich informacji udziela Ilona Pietrzak, mailowo: ilona.pietrzak@inspro.org.pl bądź telefonicznie: 519 300 631.

Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: ilona.pietrzak@inspro.org.pl do dnia 19.10.2011 r.

Formularz 1: http://centrumklucz.pl/pliki/doc/formularz_zgloszenia_na_szkolenie_dzialalnosc_gospodarcza_w_ngo.doc
Formularz 2: http://centrumklucz.pl/pliki/doc/formularz_zgloszenia_na_szkolenie_prawo_pracy_w_ngo.doc

Szkolenie poprowadzi prawniczka Angelika Pasek-Gilarska. Na każdego uczestnika czeka prezent - niespodzianka. Szkolenie kończy się otrzymaniem zaświadczenia udziału. Osoby spoza Łodzi mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.

BEZPŁATNE KONSULTACJE W RAMACH OBJAZDOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dodano: 14:47, 17.10.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

ZAPROSZENIE

NA BEZPŁATNE KONSULTACJE W RAMACH OBJAZDOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego działający w Sieradzu, zaprasza na bezpłatne konsultacje, poświęcone możliwościom pozyskania funduszy unijnych dostępnych w latach 2007-2013.

Konsultacje odbędą się: 21.10.2011 r., w godz. 9.00 - 12.00

Urząd Miasta i Gminy Warta

Rynek Reymonta 1,  98-290 Warta

(sala konferencyjna,  I piętro)

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie www.sieradz.eu, zakładka „Nasze Miasto” – „Punkt Informacyjny”) i przesłanie go do 20 października br. na adres e-mail: punktinformacyjny@umsieradz.pl bądź faxem tel. 43 826-61-46, lub o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym tel. 43 826-61-46.

    Udział w konsultacjach jest bezpłatny

   

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Dyrektor Biura LGD

Dodano: 14:57, 14.10.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE 

 

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Dyrektor Biura LGD

Działając w oparciu o  „Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia „LGD - Przymierze Jeziorsko” informuję, że:

Lp,       Imię i nazwisko                    Miejsce zamieszkania

1.         Jerzy Marek Barcz                Sieradz

2.         Aurelia Łuczak                     Warta

3.         Krzysztof Leśniak                  Łask - Kolumna

w/w osoby spełniają  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisku: Dyrektor Biura LGD.

Jednocześnie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne z wyżej wymienionym kandydatami odbędą się w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta w dniu 19 października 2011r. o godz. 1100  pokój nr 8.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej będzie traktowana jako rezygnacja z ubiegania się o zatrudnienie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Dodano: 11:29, 08.09.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  PRZYMIERZE JEZIORSKO" 

z siedzibą ul. T. Kościuszki 9/11 , 98-290 Warta

OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA

1. Wymagania konieczne:

 

a) Wykształcenie wyższe kierunkowe;

b) Znajomość przepisów prawa unijnego i krajowego odnośnie Funduszy Unijnych;

c) Przeszkolenie z zakresu funduszy unijnych, zarządzania kadrami, zarządzania projektami;

d) Znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego;

e) Staż minimum 2 lata w instytucjach o podobnym kierunku działania jak LGD;

f) Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

2. Wymagania pożądane:

 

a) Wykształcenie wyższe związane z rozwojem obszarów wiejskich;

b) Przeszkolenie z zakresu rozwoju obszarów wiejskich;

c) Wiedza z zakresu zasad przygotowywania wniosków aplikacyjnych;

d) Komunikatywność, kreatywność;

e) Samodzielność i odpowiedzialność,

f) Staż powyżej 2 lat w instytucjach o podobnym kierunku działania jak LGD;

g) Doświadczenie w doradztwie dla mieszkańców obszarów wiejskich.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Rady Stowarzyszenia;

b)   realizacja zadań określonych przez Zarząd;

c)    prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia;

d)   gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia;

e)    przygotowywanie i opiniowanie materiałów na Walne Zebranie Członków i Zarząd Stowarzyszenia;

f)    opracowywanie projektów zmian w Statucie i regulaminach organizacyjnych;

g)   opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych;

h)   prowadzenie korespondencji;

i)     współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o działalności Stowarzyszenia;

j)     organizowanie konferencji prasowych;

k)   koordynacja pracy pracowników Biura Stowarzyszenia;

l)     kontrola merytoryczna i nadzór nad pracownikami Biura Stowarzyszenia oraz zleceniobiorcami;

m) nadzór nad prawidłowością wdrażania procedur organizacyjnych;

n)   dokonywanie samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 6000 Euro, po akceptacji Zarządu.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a)  życiorys (CV)

b)  list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych    studiów)

d)  kwestionariusz osobowy

e)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura LGD lub pocztą na adres:

  

Stowarzyszenie „LGD - Przymierze Jeziorsko” 

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta

z  dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Dyrektor Biura Stowarzyszenia. 

Termin składania dokumentów od 08.09.2011r. do 22.09.2011r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD .

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)”.

Kwestionariusz osobowy. (Pobierz)

 

   

Pieniądze na firmę na obszarach wiejskich

Dodano: 08:04, 06.09.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła terminy naboru wniosków w ramach działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Aby ubiegający się o dotacje dla firm w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wnioskodawcy muszą spełniać kryteria dostępu, do których zaliczyć należy między innymi miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub miejsce siedziby czy oddziału w przypadku osób prawnych. Jeżeli podmiot podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, gdy zamieszkuje lub ma siedzibę czy oddział w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast podmiot prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, powinien zamieszkiwać w przypadku osób fizycznych lub mieć siedzibę czy oddział w przypadku osób prawnych w miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wnioski o dofinansowanie będzie można składać przez Oddziały Regionalne ARiMR od 26 września do 7 października 2011 r.

Dofinansowanie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przeznaczona jest dla rolników ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza lub chcą rozwinąć prowadzoną działalność gospodarczą, jeśli ciągle podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Wystarczy być ubezpieczonym w KRUS przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach działania „Różnicowanie działalności nierolniczej” wnioski będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR w dwóch terminach:

W pierwszym, od 27 września do 14 października 2011 roku,  wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

W drugim od 17 października do 4 listopada 2011 roku, wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie http://DofinansowanieDlaFirm.pl oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   

Projekt współpracy międzynardowej

Dodano: 09:13, 27.08.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach 28.08.-01.09.2011r. Stowarzyszenie „LGD – Przymierze Jeziorsko” wspólnie z 3 partnerami zagranicznymi: LAG Welterbe Oberese Mitelrheintal , Lokale Aktionsgruppe Hunsruck oraz Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland przystąpi do realizacji projektu współpracy międzynarodowej pn. „Młodzież z upośledzeniem i młodzież bez upośledzenia bada wspólnie energię przyszłości”. W projekcie udział weźmie 12 osobowa grupa młodzieży z Polski oraz 35 z Niemiec. Realizacja projektu poprzez zorganizowanie i przeprowadzanie zajęć związanych  z budową kolektora słonecznego, komórki Graetzela, zwiedzaniem elektrowni cieplnej oraz węgla brunatnego pozwoli w nowatorski sposób przekazać wiedzę na temat zagrożeń płynących z tradycyjnego pozyskiwania energii uświadomi uczestnikom biorącym udział w projekcie w jaki sposób można ją pozyskiwać beż żadnego złego wpływu dla otoczenia. Uzyskana wiedza pozwoli na kształtowanie się wśród młodzieży świadomości ekologicznej oraz pozwoli na jej efektywne wykorzystanie przez nich w przyszłość.  Do projektu rekrutowana została młodzież ze szkół gimnazjalnych z obszaru działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” w wieku 13-15 lat. W czasie trwania projektu młodzież będzie miała okazję poznać, jak działają systemy odnawialnych źródeł energii, ale także samodzielnie podejmą się próby skonstruowania modeli kolektorów słonecznych. Obcowanie w tej dziedzinie pomoże uświadomić im, jak ważny jest to temat, ze względu na konieczność ochrony środowiska i stopniowe uniezależnianie się od eksportu. Kolejne działania w obrębie projektu zaprowadzą grupę młodych ludzi do miejsc i instytucji, gdzie będą mogli zobaczyć i uzyskać wiedzę na temat różnych źródeł pozyskiwania energii. Niezmiernie istotny element projektu to również fakt udziału w nim młodzieży z upośledzeniem. Wspólne działania będą dla obydwu grup dużym wyzwaniem, ale co ważniejsze możliwością integracji osiąganej w praktyczny sposób.

   

Konkurs "Pomysł na firmę"

Dodano: 08:06, 04.08.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Masz „Pomysł na firmę” weź udział w konkursie

Trwa IV edycja konkursu dla przedsiębiorczych "Pomysł na firmę" organizowanego przez Gazetę Wyborczą i Raiffeisen Bank Polska SA. W tym roku dla ludzi odważnych potrafiących przekuć dobry pomysł w biznesplan czeka 300 tys. zł. Najlepsze pomysły w 2011 roku otrzymają dotacje dla firm w postaci nagrody pieniężnej: jedna główna w wysokości 100.000 zł netto oraz cztery wyróżnienia - w wysokości 50.000 zł netto.

Konkurs trwa do 15 września 2011 r.

W poprzednich edycjach konkursu organizatorzy rozdali ponad 700 tys. zł. Pomogli założyć m.in.: teatr lalek, przedszkole, zakład biomasy, firmę produkującą kolektory słoneczne czy... hodowlę ślimaków.

Aby otrzymać dotację pomysł musi być dokładnie przemyślany, z analizą finansową na kilka lat. Planowany biznes, w zamyśle organizatorów ma stać się stałym źródłem utrzymania. Niezbędna jest również analiza konkurencji, przyszłych dochodów i kosztów, alternatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji rynkowej. Dotyczy to jednoosobowych firm, jak i wielkich korporacji, planujących kolejne inwestycje. Organizatorzy konkursu zachęcają do stawiania sobie ambitnych celów, ale zaznaczają iż potrzebne jest myślenie o ryzyku i ostrożność w wydawaniu pieniędzy i planowaniu.

W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełni jednocześnie poniższe warunki:

1.      jest pełnoletnia,

2.       będzie zatrudniała nie więcej niż 9 osób,

3.       w dniach 28.06 - 15.09.2011 r. wyśle opis swojego pomysłu na firmę

4.       wyśle biznesplan w wersji elektronicznej na adres: pomyslnafirme@raiffeisen.pl;

5.       otrzymaną nagrodę przeznaczy na działalność gospodarczą opisaną w biznesplanie przesłanym na konkurs.

Biznesplany będą oceniane pod względem

·         oryginalności (tj. niepowtarzalności pomysłu),

·         pomysłowości (tj. stopień kreatywności pomysłu),

·         innowacyjności (na ile pomysł na firmę jest pionierski, wykorzystujący nowe technologie, techniki itp.)

·         przedsiębiorczości autora (tj. determinacja w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów, umiejętność pokonywania trudności, silne ukierunkowanie na sukces).

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie http://DofinansowanieDlaFirm.pl

   

Od złotówki do miliona. Bezpłatne szkolenie dla NGO w Sieradzu

Dodano: 08:03, 03.08.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Od złotówki do miliona. Bezpłatne szkolenie dla NGO w Sieradzu

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym  szkoleniu w ramach projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej”:

 

"Od złotówki do miliona. Projektowe i pozaprojektowe źródła fianansowania organizacji pozarządowych"

które odbędzie się w dniu godzinach:

dnia 17 sierpnia 2011 od 9.00 do 16.00

w Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Portowa 2, Sieradz

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

formularz 17.08


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego  do 15  sierpnia   na  e-mail nswiniarska@opus.org.pl lub faxem na nr 43 678 64 14

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem 43 678 64 14 lub 794 433 680. Osoba do kontaktu Natalia Świniarska.

 

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ”

Dodano: 14:41, 27.07.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH OGŁASZA KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ”

na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres:

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

al. Piłsudskiego 12, II piętro

90-051 Łódź
z dopiskiem „Przyjazna Wieś”

W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 15 września 2011 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Laureaci etapu regionalnego otrzymają atrakcyjne nagrody i będą mieli okazję powalczyć
o tytuł  z innymi województwami na szczeblu krajowym. Ponadto zwycięskie projekty zostaną opublikowane w ogólnopolskim katalogu podsumowującym konkurs oraz umieszczone zostaną w bazie dobrych praktyk na stronie internetowej www.ksow.pl.

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym
na stronie internetowej www.lodzkie.ksow.pl

                                                                                                   

   

"Wesele Sieradzkie" - 26 czerwca 2011, Chojne

Dodano: 15:33, 17.06.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdzenie zapraszamy na imprezę pod nazwą "Wesele Sieradzkie". Szczegóły na plakacie!

   

VIII edycja konkursu "Zaczarowany Ogród"

Dodano: 14:36, 14.06.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu "Zaczarowany ogród"! Szczegóły na plakacie.

   

"Specjalista ds. księgowości i rozliczania projektów PO KL" - 1 lipca 2011r., Łódź

Dodano: 13:32, 14.06.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo - Polska Agencja Rozwoju serdecznie zaprasza na szkolenie:

"Specjalista ds. księgowości i rozliczania projektów PO KL", które odbędzie się w Łodzi w dnia 1 lipca 2011 r. w sali szkoleniowej Lloyd Woodley English Language Centra przy ul. Narutowicza 86.

Księgowość i rozliczanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest procesem dość skomplikowanym i trudnym. Tylko osoby posiadające duże doświadczenie oraz kompetencje, są w stanie podołać temu zadaniu w sposób zapewniający prawidłowość oraz kwalifikowalność wydatków. Co więcej, opiekunowie projektów wyznaczani przez Instytucje Pośredniczące, nie będący księgowymi, często sami mają trudności z udzielaniem odpowiedzi na zadawane im pytania. Dodatkowym utrudnieniem są zmieniające się Zasady i Wytyczne. Ostatecznie jednak odpowiedzialność za prawidłowość finansowej realizacji projektu spoczywa na Beneficjencie dotacji. Beneficjenci często uświadamiają to sobie dopiero podczas działań kontrolnych/ audytowych/monitorujących.

Chcąc pomóc Państwu w tym trudnym zadaniu, jakim jest księgowanie i rozliczanie Projektów PO KL, zapraszamy Państwa na szkolenie, które podniesie kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących się finansową realizacją przedsięwzięć EFS w roku 2011.

Na szkoleniu kompleksowo zostanie omówiony finansowy aspekt Realizacji
projektów PO KL tak, aby każdy z jego Uczestników, był w stanie prawidłowo i bez wątpliwości rozliczyć każdy projekt.

Szczegółowo zajmiemy się zagadnieniami związanymi z zasadą proporcjonalności, zatrudnianiem personelu oraz rozliczaniem projektu krok po kroku.

Szczegóły szkolenia. [POBIERZ] [*.pdf]

Dni Warty 2011

Dodano: 11:20, 10.06.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Dni Warty 2011! Szczegóły na plakacie.

   

Zaproszenie do wspólnej realizacji projektu współpracy.

Dodano: 09:02, 02.06.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie „LGD – Przymierze Jeziorsko” serdecznie zaprasza chętne dzieci ze szkół gimnazjalnych (w wieku 13-15 lat) z obszaru działania: Gmin Burzenin, Dobra, Pęczniew, Sieradz i Warta do zgłaszania swojego udziału w projekcie współpracy międzynarodowej. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały chętne osoby, które uczęszczają do klas z rozszerzoną ilością godzin języka niemieckiego. Nasze LGD w porozumieniu z trzema zaprzyjaźnionymi partnerami z Niemiec: LAG Welterbe Oberese Mitelrheintal, Lokale Aktionsgruppe Hunsruck oraz Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland przygotowuje się do realizacji projektu współpracy międzynarodowej pn. „Młodzież z upośledzeniem i młodzież bez upośledzenia bada wspólnie energię przyszłości”. Do projektu wybrana zostanie 12 osobowa grupa młodzieży z Polski (z obszaru działania LGD) oraz 35 osobowa grupa z Niemiec. Realizacja projektu poprzez zorganizowanie i przeprowadzanie zajęć związanych  z budową kolektora słonecznego, komórki Graetzela, zwiedzaniem elektrowni cieplnej oraz węgla brunatnego pozwoli w nowatorski sposób przekazać wiedzę na temat zagrożeń płynących z tradycyjnego pozyskiwania energii uświadomi uczestnikom biorącym udział w projekcie w jaki sposób można ją pozyskiwać beż żadnego złego wpływu dla otoczenia. Uzyskana wiedza pozwoli na kształtowanie się wśród młodzieży świadomości ekologicznej oraz pozwoli na jej efektywne wykorzystanie przez nich w przyszłość. W czasie trwania projektu młodzież będzie miała okazję poznać, jak działają systemy odnawialnych źródeł energii, ale także samodzielnie podejmą się próby skonstruowania modeli kolektorów słonecznych. Obcowanie w tej dziedzinie pomoże uświadomić im, jak ważny jest to temat, ze względu na konieczność ochrony środowiska i stopniowe uniezależnianie się od eksportu. Kolejne działania w obrębie projektu zaprowadzą grupę młodych ludzi do miejsc i instytucji, gdzie będą mogli zobaczyć i uzyskać wiedzę na temat różnych źródeł pozyskiwania energii. Niezmiernie istotny element projektu to również fakt udziału w nim młodzieży z upośledzeniem. Wspólne działania będą dla obydwu grup dużym wyzwaniem, ale co ważniejsze możliwością integracji osiąganej w praktyczny sposób.

   

"Podstawy prawne prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej" - Szkolenie, Sieradz 26 maj 2011r.

Dodano: 10:04, 12.05.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia Podstwy prawne prowadzenia działalności odpłatnej i działalności gospodarczej oraz Koszty i przychody działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z Podstawami prawnymi działaności odpłatnej i gospodarczej  i chcesz dowiedzieć się więcej na temat:

- dlaczego warto podejmować działalność zarobkową

- jakie są różnice pomiędzy działalnością odpłatną a działalnością gospodarczą
- jak wyglądają procedury rejestracyjne

To koniecznie  zgłoś się na szkolenie!

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej”:

 Podstawy prawne prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej

W dniu  26 maja 2011 w godz. od 9.00 do 16.00

W siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu przy ulicy Portowej 2 [Czytaj więcej...]

 

   

Konferencja pt. "Turystyka na obszarach wiejskich regionu łódzkiego, możliwości rozwoju podmiotów turystycznych"

Dodano: 09:44, 12.05.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego wraz z Departamentem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  organizuje konferencję na temat:

Turystyka na obszarach wiejskich regionu łódzkiego, możliwości rozwoju podmiotów turystycznych

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli LGD  oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa łódzkiego.

Więcej informacji o konferencji znajdziecie Państwo w załączonym pliku oraz na stronie internetowej. [Czytaj więcej...]

 

   

Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową - Szkolenie

Dodano: 08:08, 05.05.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie podstaw rachunkowości oraz prawidłowego zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące przepisy.

Dlaczego warto w nich uczestniczyć?

Nie zawsze przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych posiadają pełną wiedzę o odpowiedzialności finansowo-prawnej bezpośrednio na nich spoczywającej. Naszym celem jest by w trakcie jednego, relatywnie niedługiego warsztatu, w jasny i czytelny sposób przedstawić tę wiedzę tak,  by w przyszłości bez przeszkód mogli oni realizować działania przewidziane w statutach organizacji, którymi zarządzają. Uczestnictwo w warsztacie ułatwi zrozumienie tego, czym dla organizacji jest polityka rachunkowości, pomoże w przyszłych rozmowach z profesjonalnymi księgowymi np. na temat planu kont czy planowania budżetów przyszłych projektów, by były one zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości, którą każda organizacja pozarządowa musi opracować

Kto może wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty przeznaczone są dla członków zarządów organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji), działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Warsztaty nie są skierowane do księgowych.

Dowiedz się więcej...

   

Nowy dział na portalu...

Dodano: 08:15, 28.04.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Wczoraj uruchomiliśmy nowy dział na naszym portalu pn. "Dla turystów". Zawierać on będzie materiały w formie elektronicznej tj. ulotki, mapy, foldery, przewodniki, pliki wideo skierowane do osób zainteresowanych zwiedzaniem naszego obszaru, chcących się dowiedzieć ciekawych rzeczy, ale i nie tylko. Zamieszczone w tym dziale pliki będzie można łatwo pobrać na swój komputer i wydrukować co pozwoli na swobodne czytanie, zabranie ze sobą w podróż, itp. Zresztą sami zobaczcie... [LINK]

   

Bezpłatne szkolenie "Podstawy tworzenia projektu w organizacji". Sieradz 17-18.05.2011

Dodano: 11:17, 26.04.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z pisaniem projektów  i chcesz dowiedzieć się więcej na temat:

- jak prawidłowo skonstruować projekt
- jak dobrze zdiagnozować potrzeby
- skąd wziąc fajny pomysł
- jak napisać cele i rezultaty w projekcie
- jak zaplanować ewaluację

Czytaj więcej...

Koniecznie  zgłoś się na szkolenie!

 

Projekt „Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

Jeziorsko Cup 2011

Dodano: 08:46, 26.04.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

   

Wesołego Alleluja!

Dodano: 09:07, 20.04.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

  

   

Konkurs dla przedsiębiorczych

Dodano: 08:36, 20.04.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Startuje konkurs „Studiuję, pracuję, zarządzam”, który oferuje młodym ludziom możliwość realizacji marzeń o własnej firmie. Nagrodą jest wsparcie inwestycyjne oraz możliwość zdobycia doświadczenia pod okiem Leszka Czarneckiego trzeciego z najbogatszych Polaków wg rankingu Forbes w 2011 r. Inicjatywa ta nabiera szczególnego znaczenia właśnie teraz, kiedy coraz więcej studentów z powodu trudnych warunków ekonomicznych zniechęca się do otwierania i rozwijania własnych firm.

Wysokość nagrody nie jest ograniczona limitem kwotowym, a jedynie potrzebami inwestycyjnymi związanymi z realizacją zwycięskiego projektu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy spełniać 2 warunki formalne:

 • mieć mniej niż 30 lat,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą lub kończyć przygotowania do wystartowania własnej firmy.

Konkurs jest szansą dla młodych i przedsiębiorczych ludzi na sprawdzenie samych siebie oraz skonfrontowanie swoich pomysłów z wiedzą i doświadczeniem członków kapituły, w której są ludzie od lat zajmujący się biznesem. Liczy się pomysł, świeże spojrzenie i entuzjazm, należy jednak pamiętać, by propozycje osadzone były w realiach gospodarki. Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony będzie do końca kwietnia.

Jak podaje serwis http://dofinansowaniedlafirm.pl jest to już trzecia edycja tego konkursu. W 2009 roku zwyciężył Mateusz Pycia, 24-letni świeżo upieczony absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Leszek Czarnecki zdecydował sie wesprzeć jego firmę zNatury.pl, która zajmuje sie dostarczaniem wysokiej jakości ekologicznych produktów, pochodzących od sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. W 2010 roku zwycięzca konkursu został Paweł Charycki, 24-letni student pochodzący z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Kapituła konkursu podjęła decyzje by wesprzeć należąca do niego firmę WULKAN, która świadczy szeroka gamę usług z zakresu mechaniki samochodowej.

 

   

Nabór wniosków dla firm internetowych świadczących e-usługi

Dodano: 08:34, 20.04.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 18 kwietnia 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Działania 8.1Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie firm prowadzących działalność w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 1 rok.

Nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 9 maja do 3 czerwca 2011 r. Podczas oceny nie będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków.

Jak podaje serwis http://dofinansowaniedlafirm.pl wysokość dofinansowania może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem tj. 490 000 zł. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość dofinansowania może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem tj. 560 000 zł.

 

   

Bezpłatne szkolenie "Podstawy tworzenia projektu w organizacji". Sieradz 20-21.04.2011

Dodano: 12:11, 12.04.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Projekt „Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z pisaniem projektów i chcesz dowiedzieć się więcej na temat:

- jak prawidłowo skonstruować projekt
- jak dobrze zdiagnozować potrzeby
- skąd wziąc fajny pomysł
- jak napisać cele i rezultaty w projekcie
- jak zaplanować ewaluację

Koniecznie  zgłoś się na szkolenie!

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym 2-dniowym szkoleniu w ramach projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej”:  

„Podstawy tworzenia projektu w organizacji”

W dniach  20 i 21 kwiecień 2011

które odbędzie się w godzinach:

dnia 20 kwietnia 2011 od 9.00 do 16.00

dnia 21 kwietnia 2011 od 9.00 do 16.00

 

w Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Portowa 2, Sieradz

 

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [POBIERZ] [*.doc]

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego  do 19 kwietnia (wtorek) na e-mail nswiniarska@opus.org.pl lub faxem na nr 43 678 64 14

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem 43 678 64 14 lub 794 433 680. Osoba do kontaktu Natalia Świniarska.

   

Zaproszenie na szkolenie "Księgowość w organizacjach pozarządowych" w Piotrkowie Trybunalskim

Dodano: 12:19, 05.04.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Projekt „Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z księgowością i chcesz dowiedzieć się więcej na temat:

- kwalifikacji kosztów w zależności od typów działalności
- najważniejszych zapisów w polityce rachunkowości
- podstawowych  dekretów księgowych w stowarzyszeniu i fundacji
- sprawozdawczości  podatkowej
- sprawozdawczości  finansowej
- podstawowych zasady dotyczących  zatrudniania pracowników
 

Koniecznie  zgłoś się na szkolenie!

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym 2-dniowym szkoleniu w ramach projektu „Ośrodek Ekonomii Społecznej”:
 

 

„Księgowość w organizacjach pozarządowych”

W dniach  14 i 15 kwiecień 2011

które odbędzie się w godzinach:

dnia 14 kwietnia 2011 od 8.00 do 15.00

dnia 15 kwietnia 2011 od 9.00 do 16.00
 

w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Sala konferencyjna RELAX , Al. 3-go Maja 6b w Piotrkowie Trybunalskim 
 

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [POBIERZ] [*.doc]

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz danych PEFS beneficjenta  do 12 kwietnia (wtorek) na e-mail: epawlik@opus.org.pl lub faxem na nr 44 647 12 62 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem 44 647 12 62 lub 504 201 155. Osoba do kontaktu Ewelina Pawlik.

   

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD

Dodano: 15:21, 14.03.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD. [Pobierz *.pdf]

Konkurs na logo KSOW.TV

Dodano: 09:58, 08.02.2011 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na logo KSOW.TV organizwoanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do wygrania 5.000,00 zł!!! Szczegóły w regulaminie konkursu. [KLIK]

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024