Aktualności

Projekt "Sala wiejska salą na przyszłość" - Zakończenie projektu...

Dodano: 13:53, 28.12.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zakończono realizację projektu "Sala wiejska salą na przyszłość", na który otrzymano dotację w konkursie ogłoszonym przez Fundację Wspomagania Wsi. Dzięki dotacji udało się wymienić podłogę i drzwi zewnętrzne w budynku OSP Jakubice. Poprawa stanu budynku pozwoli na organizowanie przez mieszkańców sołectwa imprez okolicznościowych. Sala wykorzystana będzie również na zebrania wiejskie, zebrania organizacyjne członków OSP, KGW... Zostanie ona też udostępniona dzieciom i młodzieży na spotkania oraz do organizacji szkoleń dla rolników i gospodyń wiejskich. Zdjęcia z projektu.

   

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2010

Dodano: 09:28, 21.12.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
Dużo zdrowia, spokoju, pogody ducha,
Oraz nadziei na to, że nadchodzący Nowy 2010 rok
Będzie lepszy od minionego...

   

Ogłoszenie o naborze wniosków na "MAŁE PROJEKTY"

Dodano: 13:12, 16.12.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Termin składania wniosków:

- od dnia 30 grudnia 2009 r. do dnia 22 stycznia 2010 r.

 

Limit dostępnych środków:

- „Małe projekty” 314.720,00 zł

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

1.     na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie LGD;

2.     w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

3.     w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 043 829 48 79

Wniosek, intrukcja, inforamacja dodatkowa, kryteria wyboru, oświadczenie wnsiokodawcy oraz wykaz dokumentów znajduje się na naszej stronie w zakładce "Dokumenty".

Ogłoszenie o wynikach naboru

Dodano: 09:32, 05.11.2009 r.
Przez:

 

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko Specjalista ds. promocji.

Działając w oparciu o Zasady naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko”  informujemy,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko pracy został zatrudniony:

Sławomir Szewczyk zam. Warta

U z a s a d n i e n i e   dokonanego    wyboru:

Pan Sławomir Szewczyk spełnia wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze, ponadto w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą z zakresu potrzebnego do wykonywania zadań na przyszłym stanowisku pracy.

 

                                                                                 Prezes Stowarzyszenia

                                                                                  Wiktor Baranowski

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalista ds. promocji

Dodano: 11:22, 21.10.2009 r.
Przez:

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Specjalista ds. promocji

 

Działając w oparciu o  „Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia „LGD - Przymierze Jeziorsko” informuję, że:

 

Lp.       Imię i nazwisko                    Miejsce zamieszkania

 

1.         Małgorzata Balińska             Warta

2.         Lidia Drewniak                     Sieradz

3.         Kinga Maj                            Krępa

4.         Sławomir Szewczyk              Warta

w/w osoby spełniają  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisku: Specjalista ds. promocji.

Jednocześnie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne z wyżej wymienionym kandydatami odbędą się w siedzibie Biura Stowarzyszenia „LGD - Przymierze Jeziorsko” ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta w dniu 28 października 2009r. o godz. 1000, pokój nr 8.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej będzie traktowana jako rezygnacja z ubiegania się o zatrudnienie.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dodano: 09:45, 30.09.2009 r.
Przez:

Stowarzyszenie "LGD - Przymierze Jeziorsko" ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. promocji. Szczegóły znajdują się tutaj.

Kwestionariusz osobowy. (pobierz)

 

Polagra Food 2009

Dodano: 09:36, 18.09.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach od 14 do 17 września w Poznaniu odbyły się targi "Polagra Food 2009". Uczestniczyli w nich przedsiębiorcy prezentujący swoje proidukty oraz Loklalne Grupy Działania z całej Polski wystawiające swoje produkty regionalne.  Nasze Stowarzyszenie taklże brało udział w targach (16 wrzesśnia). Udostępnione były dwa pawilony pod nazwą "Smaki regionów", gdzie można było skosztować oraz zakupić wystawiane produkty.

Współpraca z "OPUS"

Dodano: 08:59, 18.09.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

"LGD - Przymierze Jeziorsko" rozpoczęło współpracę z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS". Celem tej współpracy jest pomoc innym organizacją pozarządowym z obszaru działania LGD w zdobyciu i efektywnym wykorzystaniu wiedzy dotyczącej źródeł finansowania, pisania wniosków o dotację, współpracy z otoczeniem, czy zarządzania finansami. Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, fundacje i inne grupy nieformalne na spotkania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

   

Zapraszamy na spotkania informacyjne!!

Dodano: 10:58, 07.09.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy na szkolenia informacyjne, które odbędą się:

 • Gmina Warta - 18.09.2009r. w Warckim Centrum Kultury w Warcie o godz. 15.
 • Gmina Pęczniew - 19.09.2009r. sala konferencyjna Urzędu Gminy w Pęczniewie o godz. 9.
 • Gmina Dobra - 19.09.2009r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej o godz 14.
 • Gmina Sieradz - 25.09.2009r. w Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sieradzu, ul. Armii Krajowej  o godz. 16.
 • Gmina Burzenin - 28.09.2009r. w Domu Kultury w Burzeninie o godz.16.

Program szkoleneń obejmować będzie:

1) Wprowadzenie do Programu LEADER na lata 2007-2013.

2) Procedury konkursowe obowiązujące podczas ogłoszonych konkursów przez "LGD - Przymierze Jeziorsko".

3) Działania na które będą ogłoszone konkursy przez "LGD - Przymierze Jeziorsko":

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 • Małe projekty.
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
 • Odnowa i rozwój wsi.

Dożynki 2009 - Gmina Warta

Dodano: 11:51, 18.08.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

W dniu 30 sierpnia 2009 roku w Warcie odbędzie się Gminno-Dekanalne Święto Plonów. Uroczystość rozpocznie się o godz. 14.00 w kościele św. Mikołaja w Warcie. Po mszy nastąpi przemarsz korowodu dożynkowego na stadion „Jutrzenki Warta”, gdzie Burmistrz Gminy i Miasta Warta przywita zaproszonych gości. Punktem kulminacyjnym imprezy będzie konkurs wieńcy dożynkowych. Dalszą część uroczystości umilą nam występy artystyczne, a na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna. 

 

   

Dożynki 2009 - Gmina Dobra

Dodano: 11:50, 18.08.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy 23 sierpnia 2009r. na plac rekreacyjnym przy Zespole Szkół Publicznych w Dobrej na Dożynki!

W programie:

14.00 – Msza św.  Dożynkowa w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dobrej

15.00 – korowód wieńcowy

15.15 – Uroczystości Dożynkowe

16.15 - występy artystyczne

19.30  - koncert zespołu Maxel

21.00 – zabawa biesiadna (do godz. 24.00)

             ( w trakcie zabawy pokaz sztucznych ogni).

   

Dożynki 2009 - Pęczniew

Dodano: 10:27, 18.08.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy na Gminne Święto Plonów, które odbędzie się w dniu

30 sierpnia 2009 r. na Rynku w Pęczniewie.

 

Program obchodów:

13 30 - Zbiórka i formowanie korowodu dożynkowego

             (na terenie Zespołu Szkół w Pęczniewie)

13 50 - Przemarsz do Kościoła p.w. św. Katarzyny

14 00 - Msza Święta

15 00 - Część obrzędowa :

- Otwarcie obchodów Gminnego Święta Plonów i powitanie gości.

- Wystąpienie Wójta Gminy

- Wystąpienie zaproszonych gości

- Prezentacja Starostów Dożynek i przekazanie chleba na ręce Wójta Gminy

- Składanie wieńcy dożynkowych

- Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

16 00 - Część artystyczna

            Występ Kapeli Podwórkowej „Szadkowiacy”

17 00 - Podwieczorek

 

   

Dożynki 2009 - Burzenin

Dodano: 10:10, 18.08.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy wszystkich 23 sierpnia 2009r. do Burzenina na Jarmark Dożynkowy. Szczegóły na plakacie.

   

Święto Plinzy w Rzechcie - 26 lipca 2009r.!!

Dodano: 09:39, 20.07.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy wszystkich na festyn pt."Razem żyć, razem być", który odbędzie się 26 lipca 2009r. w miejscowości Rzechta. Na przybyłych czeka moc atrakcji. Szczegóły na plakacie.

   

Open Hair Festival

Dodano: 13:11, 06.07.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Półfinał konkursu piękności Miss Polski 2009 to jedna z większych atrakcji Sieradz Open Hair Festival. Wybory odbędą się 18 lipca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, ul. Sportowa 1. Początek o godz. 18.

 

W imprezie weźmie udział 27 kandydatek z całej Polski, które zakwalifikowały się podczas warszawskich, ogólnopolskich eliminacji. Imprezę poprowadzi Maciej Dowbor. Spośród kandydatek jury wybierze grupę, która weźmie udział we wrześniowym finale wyborów Miss Polski oraz przyzna najpiękniejszej tytuł MISS OPEN HAIR.

 

Informujemy również, że kandydatki będzie można zobaczyć na żywo jeszcze przed finałem. W ramach promocji konkursu odwiedzą Wieluń (15 lipca), Zduńską Wolę (16 lipca) i Pęczniewie (17 lipca).

 

Więcej szczegółów na stronie: Open Hair Festival.

 

   

XV Regaty o błękitną wstęgę zalewu Jeziorsko

Dodano: 09:18, 06.07.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Regaty odbędą się w terminie 11-12.07.2009r. na zalewie „Jeziorsko". Bazą imprezy będzie teren KTW „WARTA" w Zaspach Miłkowskich.

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem tel.: 0 43 8294452 lub 604 165 346 lub na stronie www.ktw.e-warta.net

 

   

Zapraszamy do Chojnego!!

Dodano: 08:53, 03.07.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy wszystkich 4 lipca 2009r. do Chojnego na festyn promujący "LGD - Przymierze Jeziorsko". W programie wiele ciekawych atrakcji. Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy!!

   

Piknik Funduszy Europejskich w Manufakturze

Dodano: 08:58, 25.06.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy do udziału w Pikniku Funduszy Europejskich, który odbędzie się w dniu 28 czerwca 2009 r. na Rynku Manufaktury w Łodzi. Program Pikniku przewiduje obok promowania dotychczasowych doświadczeń z wykorzystania funduszy unijnych także liczne atrakcje.

Na scenie zaplanowano występy zespołów muzycznych, tanecznych, grupy cyrkowej, zabawy dla dzieci:
- Europejczycy z naszej piaskownicy – gry i zabawy dla dzieci organizowane przez cały dzień (12:00-20:00) wraz z drobnymi nagrodami;
- test wiedzy o bezpieczeństwie oraz quiz organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz wiele innych.

Zapraszamy!

 

   

Nasze LGD pionierem w województwie!

Dodano: 08:55, 18.06.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 18 czerwca 2009 roku nastąpiło podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju między Samorządem Województwa Łódzkiego a „Lokalną Grupą Działania – Przymierze Jeziorsko", wybraną do realizacji LSR w działaniu Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nasze Stowarzyszenie zajęło I miejsce na liście Lokalnych Grup Działania wybranych do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

 

Lista znajduję się tutaj.

   

Projekt "Sala wiejska salą na przyszłość" - Pracy ciąg dalszy...

Dodano: 10:52, 17.06.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Trwają prace związane z układaniem terakoty. Udział w pracach biorą mieszkańcy wsi oraz członkowie OSP Jakubice zgodnie z ustaleniami.

Zdjęcia z przebiegu prac znajdują się tutaj.

 

   

Dni Warty 2009!!

Dodano: 13:31, 16.06.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy wszystkich serdecznie na Dni Warty!! Jak co roku nie zabraknie naszego stoiska z daniami przygotowywanymi przez Panie z KGW, a między innymi słynnego warciańskiego piernika z marchwi. Zostanie również wyśmietlony projekt "Zagodospodarwanie rzeki Warta i Zbiornika Jeziorsko".

Szczegóły na plakacie.

   

"Wiosna na ludowo w sieradzkim Skansenie" – Sieradz, 14.06.2009r.

Dodano: 09:08, 15.06.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 14 czerwca 2009 r. na terenie Sieradzkiego Parku Etnograficznego odbyła się impreza z cyklu "Wiosna na ludowo w sieradzkim Skansenie". Zgromadzonej publiczności zaprezentowała się jedna z najaktywniejszych gmin powiatu sieradzkiego gmina Warta wraz z „LGD - Przymierze Jeziorsko”. Na scenie wystąpił zespół ludowy "Jezioranki" z Jeziorska oraz zespoły dziecięce działające przy Warckim Centrum Kultury. Sieradzanie mieli także możliwość skosztowania swojskiego, wiejskiego jadła na stoisku LGD, które przygotowały panie z zespołu „Jezioranki”. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Szkolenia dla NGO..

Dodano: 13:11, 28.05.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w szkoleniu pt.

„Pozyskiwanie funduszy unijnych przez organizacje pozarządowe”

które odbędzie się:

-  4 czerwca 2009 o godzinie 18.00 w OSP Pęczniew,

-  9 czerwca 2009 o godzinie 18.00 w Sieradzu (miejsce nie zostało jeszcze określone).

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące funduszy unijnych.
 2. Fundusze unijne z uwzględnieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – rodzaje działań, wysokość wsparcia, beneficjenci.
 3. Małe granty dla organizacji pozarządowych.

III Eko-Tour Burzenin 2009

Dodano: 12:36, 20.05.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy na "III Eko-Tour Burzenin 2009" oraz "Gminne Święto Ludowe" w dniu 31 maja 2009r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strumianach.

Szczegóły na plakacie.

   

Gminny Konkurs "Zaczarowany ogród" - Edycja VI

Dodano: 14:57, 15.05.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” oraz Urząd Gminy i Miasta Warta zapraszają do wzięcia udziału w VI edycji gminnego konkursu pod hasłem „Zaczarowany ogród”. Szczegóły na plakacie.

   

V Przegląd Nadwarciańskich Zespołów Śpiewawczych w Brzegu..

Dodano: 10:26, 30.04.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 26 kwietnia 2009r. w Brzegu odbył się V Przegląd Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych. W malowniczej scenerii Zbiornika Jeziorsko położonego na terenie gminy Pęczniew i powiatu Poddębice spotkały się zespoły reprezentujące nie tylko folklor ziemi sieradzkiej, ale również twórczość ludową innych regionów naszego kraju, a nawet Europy. Licznie zgromadzona publiczność miała także okazję posłuchać rytmów i utworów takich zespołów jak: Zespół Pieśni Dawnej „Jarzębina” z Brzegu, Kapela Ludowa z Zespołem Śpiewaczym „Echo”, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” i Kapela Ludowa z Warty i Nobeli, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Lubolanki”, Sieradzka Kapela Ludowa, Zespół Pieśni Dawnej ze Szczawna, Zespół „Serenada”, Zespół Śpiewaczy „Sobótki” z Brodni. Wystąpiły także trzy zespoły ze Śląska tj. Kapela Regionalna „Mierzęcice”, Zespół Pieśni i Tańca „Bobrowczanie” oraz Zespół Śpiewaczy „Mierzęcianki”. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowali również uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu należący do Formacji Tanecznej „Fantazja”. Okno na kulturę europejską otworzyła natomiast grupa „Pipes & Drums” z Częstochowy przedstawiając za pomocą bębnów i dud folklor rodem ze Szkocji. Na imprezie nie zabrakło stoiska „LGD – Przymierze Jeziorsko” promującego nasz region. Impreza ta jak co roku cieszyła się sporym zainteresowaniem.  

 

Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii klikając  tutaj.

 

AGROTRAVEL - I Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach

Dodano: 10:21, 25.04.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach 17-19.IV.2009r. w Kielcach odbyły się I Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL”. Spotkało się na nich niemal 100 wystawców z zakątków z całej Polski i Europy Wschodniej. Odwiedzający stoiska goście mogli poznać atrakcje turystyczne i oferty z poszczególnych gospodarstw agroturystycznych m.in. regionu województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, Podkarpacia, Mazowsza czy Wielkopolski a także z Irlandii, Niemiec, Litwy, Mołdawii, Bułgarii i Szwecji.„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” oraz Powiatem Opoczyńskim także uczestniczyła w imprezie. Na wspólnie wystawionym stoisku można było m.in. skosztować naszego produktu regionalnego jakim jest „Warciański piernik z marchwi”. Wystawione były również stoiska jarmarczne, na których lokalni twórcy ludowi mogli na żywo zaprezentować swoje umiejętności rękodzielnicze, a każdy zwiedzający mógł zakupić ich wyroby. Dla amatorów tradycyjnej kuchni regionalnej utworzona została karczma regionalna gdzie można było rozkoszować się specjałami regionalnych kuchni. Przez cały weekend odbywały się także występy zespołów folklorystycznych i folkowych. Zakończone w niedzielę targi AGROTRAVEL okazały się wspaniałą imprezą, która odniosła frekwencyjny i organizacyjny sukces.

 

   

Projekt "Sala wiejska salą na przyszłość" - Rozpoczęcie prac budowlanych...

Dodano: 08:46, 20.04.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W marcu przystąpiono do wstępnych prac przy realizacji projektu "Sala wiejska salą na przyszłość". Mieszkańcy wsi i członkowie OSP Jakubice zerwali starą drewnianą podłogę i wylali warstwę "chudego" betonu, a następnie podlewkę betonową. W kilka dni później rozłożono ocieplenie ze styropianu, zbrojenie i wylewkę z jastrychu cementowego. Prace te były konieczne do przygotowania podłoża pod zakładanie terakoty. 

Zdjęcia z przebiegu prac znajdują się tutaj.

   

Wesołego Alleluja!!

Dodano: 10:52, 08.04.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka oraz mokrego dyngusa życzy Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko".

   

Stoły Wielkanocne w Sieradzu..

Dodano: 11:05, 06.04.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 4 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Powiatowego w Sieradzu odbyło się po raz pierwszy wystawa zatytułowana „Stoły Wielkanocne”, zorganizowane przez Rejonową i Gminną Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Sieradzu oraz tutejszego starostę. Poszczególne gminy prezentowały potrawy wielkanocne przygotowane przez Stowarzyszenia, Gminne Ośrodki Kultury i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Na suto zastawionych stołach królowały baby, mazurki, serniki oraz różnego rodzaju wędliny. Nie mogło też zabraknąć symbolu Świąt Wielkanocnych jakimi są jajka, baranki i zajączki wypiekane z ciasta chlebowego. Ponadto stoły prześcigały się w dekoracjach świątecznych takich jak palmy, koszyczki, stroiki z kwiatów i pisanek. Na wszystkich stoiskach można było degustować oraz zakupić zaprezentowane potrawy. Stowarzyszenie „LGD – Przymierze Jeziorsko” pomagało w wystawieniu dwóch stoisk, z których pierwsze przygotowane przez kobiety ze Stowarzyszenia „Kobiet aktywnych wsi Grzybki” oraz Stowarzyszenie „Na rzecz rozwoju wsi Włyń” reprezentowało Gminę i Miasto Warta. Natomiast drugie przygotowane przez Panie z gospodarstw agroturystycznych gmin Dobra i Pęczniew reprezentowało nas jako Lokalną Grupę Działania. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne. Między innymi wystąpiły zespoły śpiewacze „Jarzębina” i „Jezioranki” także reprezentujące nasz obszar. Oprócz nich swój repertuar przedstawiły również Zespół Obrzędowy z Chojnego oraz Paka Klonowianka z Klonowej. Impreza cieszyła się wysokim zainteresowaniem dlatego też organizatorzy planują powtórzyć ją w latach następnych.

 

Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii klikając  tutaj.

   

Podsumowanie warsztatów "Spotkanie z kulturą żywiecką"..

Dodano: 11:36, 01.04.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach 30 – 31 marca 2009r. odbyły się warsztaty z zakresu bibułkarstwa w szkołach podstawowych w miejscowościach: Dobra, Brzeg, Cielce, Burzenin i Charłupia Mała. Warsztaty te prowadzone były przez panią Jolantę Kołodziej i Magdalenę Stasiak z gminy Ujsoły (okolice Żywca) specjalizujące się w robieniu kompozycji kwiatowych z bibuły i krepiny. Zajęcia zaczęły od krótkiego przedstawienia regionu, z którego przyjechały. Przedstawiły dzieciom w formie krótkiego opowiadania tradycje góralskie oraz zaprezentowały stroje ludowe charakterystyczne dla tamtego regionu. Następnie rozpoczęła się część praktyczna warsztatów. Grupy dzieci (po ok. 30) uczyły się robienia kwiatów różnego rodzaju i różnymi sposobami oraz układania ich w bukiety. Także ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne mogły nauczyć się wykonywania ozdób, które wykorzystają do przyozdobienia np. palm wielkanocnych, koszyczków, stroików itp. Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i ich opiekunów szkolnych. Poprzez zabawę rozwijały swoje zdolności manualne oraz uczyły się pracy w grupie.

 Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii klikając  tutaj.

 

   

"Spotkanie z kulturą żywiecką"

Dodano: 13:02, 03.03.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że w dniach 30 i 31 marca odbędą się warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych z zakresu bibułkarstwa. Prowadzić je będą twórcy ludowi z okolic Żywca.

30 marca – Brzeg, godz. 9.00  - 12.00

                Dobra, godz. 10.00 - 13.00

                Cielce, godz. 14.00 - 17.00

31 marca – Charłupia Mała i Burzenin, godz. 10.00 - 13.00

                Ilość miejsc ograniczona!

 

 

   

Projekt "Sala wiejska salą na przyszłość" - wybór Komisji

Dodano: 11:42, 28.02.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Na zebraniu wiejskim powołano Komisję mającą na celu ocenę realizacji projektu w poszczegółnych etapach oraz nadzór nad projektem.

   

Projekt "Sala wiejska salą na przyszłość"

Dodano: 09:20, 26.01.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 22 stycznia 2009r. przedstawiciele OSP z Jakubic pospisali umowę z Fundacją Wspomagania Wsi na realizację prjektu pt. "Sala wiejska salą na przyszłość".

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD!!

Dodano: 08:37, 01.01.2009 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

     Informujemy, że w dniu 12.01.2009r. o godz. 16.00 w Warckim Centrum Kultury odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko" ostatnie przed złożeniem wniosku o "Wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Loklanej Strategii Rozwoju". Serdecznie zapraszamy wszystkich członków!!

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024