Aktualności

Zimowy biuletyn już jest

Dodano: 08:17, 20.12.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy do lektury, ostatniego w tym roku, Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego.W tym numerze relacje z wyjazdów studyjnych oraz fotoreportaż z festiwalu zespołów ludowych. Jest też tekst o tym, co nas czeka w nowym okresie programowania. Poza tym informacje o dopłatach bezpośrednich, o drodze do założenia własnego biznesu i o tym jak strażacy ochotnicy prowadzą witrynę internetową. Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwem.

Źródło: http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/aktualnosci/20131219_biuletyn

   

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Dodano: 11:20, 17.12.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

  

   

Zestawienia projektów po przeprowadzonym naborze wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013

Dodano: 12:42, 09.12.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy zestawienia projektów wybranych oraz niewybranych do dofinansowania po przeprowadzonej ocenie przez Radę Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" w ramach PROW na lata 2007-2013.

1. Operacja wybrane do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla działań "Tworzenie i rozwój mirkroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Odnowa i rozwój wsi" - [Przeglądaj SkyDrive]

2. Operacja niewybrane do dofinansowania w ramach budżetu LGD dla działań "Tworzenie i rozwój mirkroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Odnowa i rozwój wsi" - [Przeglądaj SkyDrive]

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Dodano: 08:38, 05.12.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” serdecznie zapraszamy Pana/Panią do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury w Warcie w dniu I termin - 18 grudnia 2013r. o godz. 16.30, II termin - 18 grudnia 2013r. o godz. 17.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta obrad.
 4. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 5. Odczytanie sprawozdania Rady Stowarzyszenia z przeprowadzonych naborów wniosków za 2013r.
 6. Wolne wnioski.
 7.  Zamknięcie obrad.

Przypomnienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dn. 9 grudnia 2013

Dodano: 08:34, 05.12.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Wszystkim członkom Rady Stowarzyszenia przypominamy o posiedzeniu, które odbędzię się 9 grudnia 2013r. w siedzibie biura Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko". Serdecznie zapraszamy.

   

Zestawienie projektów ocenionych po posiedzeniach Rady Stowarzyszenia w dn. 21.11.2013r.

Dodano: 11:04, 22.11.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ponieżej zamieszczamy zestawienia projektów ocenionych na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia które miały miejsce w dn. 21.11.2013r. w ramach naboru przeprowadzonego od 7 października 2013r. do 5 listopada 2013r.

1) ODNOWA I ROZWÓJ WSI [Pobierz] [SkyDrive]

2) TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW [Pobierz] [SkyDrive]

3) RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ [Pobierz] [SkyDrive]

   

Powstaniec Maria - Gra terenowa

Dodano: 08:06, 22.11.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

“Powstaniec Maria” to rowerowa gra terenowa. Poruszając się rowerem po wyznaczonych miejscowościach poznacie losy Marii, która w obliczu szansy odzyskania wolności – wybuchu Powstania Styczniowego – wraz z mężem i częścią służby przyłącza się do oddziału powstańczego. Czy podoła temu wyzwaniu? Co spotyka ją na powstańczej drodze? – Tego możecie się dowiedzieć włączając się do gry!

Szczegółowe informacje o grze, mapki, regulamin i informacje o regionie znajdziecie tutaj:http://www.grajwpolsce.pl/gra/powstaniec-maria/

Na szlaku gry wiodącym przez Wartę, Krąków, Ustków, Jeziorsko, Miłkowice i Dobrą możecie ciekawie spędzić czas na rowerowej wycieczce oraz zapoznać się pięknem przyrody oraz miejscami, w których można dotknąć historii. Trasę gry można pokonać jednoetapowo lub podzielić ją na dwie wycieczki, przerywając grę i wznawiając ją.

   

Bywalec Przymierza Jeziorsko - Gra terenowa

Dodano: 08:05, 22.11.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Regulamin, mapka, zasady gry dostępne są tutaj: http://www.grajwpolsce.pl/gra/bywalec-przymierza-jeziorsko/

Gra opiera się na zdobywaniu przez uczestników odznak Bywalca Przymierza Jeziorsko. Każda odznaka wiąże się z jednym obszarem zainteresowań, którego ciekawostki są w niej prezentowane. Aby zdobyć odznakę, należy wykonać zadania związane z trzema obiektami turystycznymi. W założeniu tylko najwytrwalsi z uczestników sięgną po wszystkie odznaki. Aby ich do tego zachęcić, niektóre obiekty pokrywają się – odwiedzenie jednego obiektu „zalicza” zadanie do dwóch odznak jednocześnie.

Wszystko to w malowniczym obszarze Lokalnej Grupy Działania „Przymierze Jeziorsko”.

Udział w grze można połączyć z inną grą rowerową na zbliżonym terenie: Powstaniec Maria.

   

Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dn. 21.11.2013r.

Dodano: 11:59, 06.11.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków Rady Stowarzyszenia do uczestnictwa na posiedzeniu oceniającym wnioski złożone w ramach przeprowadzonego naboru od 7 października do 5 listopada 2013r. Planowany termin posiedzenia to 21 listopada 2013r. (czwartek), miejsce: biuro LGD,  godz. 10.00.

Dodatkowo informujemy, że do członków RS został rozesłany drogą e-mailową dostęp do elektrocznicznych wersji dokumentów w celu zapoznania się. Dostęp możliwy jest też po uprzednim zalogowaniu się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl, zakładka "RADA".

   

Zestawiania złożonych wniosków w ramach naboru: OiW, TiRM oraz RWDN.

Dodano: 09:27, 06.11.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ponieżej zamieszczamy zestawienia złożonych wniosków w ramach naboru przeprowadzonego od 7 października 2013r. do 5 listopada 2013r.

1) Odnowa i rozwój wsi [Pobierz] [*.pdf]

2) Tworzenie i rowzwój mikroprzedsiębiorstw [Pobierz] [*.pdf]

3) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [Pobierz] [*.pdf]

 

   

Ważna informacja dla beneficjentów!

Dodano: 08:50, 08.10.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Uwaga! Dzisiaj w zakładce "Wnioski" zostały zaktualizowane wersje wniosków z zakresu obejmującego bieżący nabór tj. "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Zmiana polega na uzupełnieniu pierwszych stron wniosków o informacje dotyczące LGD co ułatwi później sam proces przyjmowania ich w biurze LGD przez pracowników. Zalecane jest więc pobranie w/w wersji badź też uzupełnienie przez Państwa pierwszych stron już wypełnianych formularzy według wzoru. Z góry dziękujemy.

   

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Dodano: 08:55, 24.09.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Termin składania wniosków:

Od 7 października 2013r. do 5 listopada 2013r.

Limit dostępnych środków:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 100.098,50 zł.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz dwie wersje elektroniczne na płytach CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

1.    na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie LGD;

2.    w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

3.    w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 3,20 pkt.).

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

 

   

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Dodano: 08:51, 24.09.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi”.

Termin składania wniosków:

Od 7 października 2013r. do 5 listopada 2013r.

Limit dostępnych środków:

Odnowa i rozwój wsi – 215.779,00 zł.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz dwie wersje elektroniczne na płytach CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

1.    na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie LGD;

2.    w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

3.    w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 2,60 pkt.).

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Dodano: 08:49, 24.09.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

  

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 

Termin składania wniosków:

Od 7 października 2013r. do 5 listopada 2013r.

Limit dostępnych środków:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 292.491,47 zł.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz dwie wersje elektroniczne na płytach CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

1.    na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie LGD;

2.    w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

3.    w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 3,40 pkt.).

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79.

   

Na dobry początek

Dodano: 08:34, 03.09.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków na projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 2-5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

O dofinansowanie w wysokości 3-10 tys. złotych mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, przedszkola publiczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2013 roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2014 roku.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym pliku oraz na stronie www Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego: www.fundacja-steczkowskiego.pl

 

/źródło:http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/aktualnosci/20130902_na_dobry_poczatek/

 

   

Rolnik XXI wieku

Dodano: 08:04, 21.08.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

PROJEKT ROLNIK XXI WIEKU

 

Rekrutacja do projektu: 16 sierpnia - 6 września 2013 r.

Oferujemy szkolenia z zakresu wykorzystywania technik teleinformatycznych dla rolników oraz ich domowników*!

* W projekcie mogą wziąć osoby posiadające status rolnika, czyli osoby posiadające gospodarstwo rolne, płacące KRUS lub też domownicy tych osób.

Łącznie 120 godzin darmowych szkoleń obsługi komputera i sieci Internet.

Zakres szkoleń dotyczy kompleksowej obsługi komputera, szukania informacji w Internecie oraz wykorzystywania komputera i Internetu do efektywnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W szczególności szkolenia obejmują:

·          Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

·          Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

·          Przetwarzanie tekstów

·          Arkusze kalkulacyjne

·          Użytkowanie baz danych

·          Grafika menedżerska i prezentacyjna

·          Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

·          Kontaktowanie się z urzędami przez Internet (e-administracja),

·  Wykorzystywanie systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w szczególności wypełnianie wniosków o płatności obszarowe,

·          Składanie rozliczeń podatkowych przez Internet,

·          Prowadzenie rachunkowości za pomocą komputera,

·          Wyszukiwanie informacji o tematyce rolnej w Internecie.

Poświadczeniem zdobytych umiejętności będzie uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL!!

Podczas warsztatów przewidziane przerwy kawowe!

Szkolenia odbywać się będą w pracowni komputerowej w Twojej miejscowości (jeśli zbierze się grupa min. 11 osób) w okresie: wrzesień 2013 – maj 2014.

Do wyboru dwa tryby szkoleń:

·          Tryb popołudniowy: 4 godziny raz w tygodniu,

·         Tryb weekendowy: 8 godzin raz na dwa tygodnie, w sobotę lub w niedzielę.

Tryb zależy od wyboru większości zadeklarowanych uczestników szkoleń.

Więcej informacji pod numerem: 42 239 79 86 lub na www.forecast.com.pl/rolnik

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są (osobiście lub za pomocą poczty) w biurze projektu: ul. Sienkiewicza 13/36, 90-113 Łódź. Biuro czynne w godz.: 9.30-13.30 (a także w innych, po umówieniu).

   

Piknik LGD w gm. Burzenin!

Dodano: 09:35, 19.08.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

   

IV Smaki Ziemi Łódzkiej - Relacja wideo

Dodano: 15:08, 16.07.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z imprezy promocyjnej pn. "IV Smaki Ziemi Łódzkiej", która odbyła się 16 czerwca 2013r. na rynku Manufaktury w Łodzi. Nasze LGD wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych z Jeziorska, Panią Beatą (rękodzieło) oraz Panią Aleksandrą (rękodzieło) promowało obszar gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia.

Link do realacji: OGLĄDAJ!

   

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów

Dodano: 12:09, 12.07.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Specjalista ds. projektów 

Działając w oparciu o Zasady naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze  Stowarzyszenia „LGD Przymierze Jeziorsko”  informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko pracy została zatrudniona Pani Sylwia Krzymińska zam. w Proboszczowicach.

U z a s a d n i e n i e   dokonanego    wyboru 

Pani Sylwia Krzymińska spełnia częściowo wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze, jednakże w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała ona najwyższą ocenę spośród wszystkich kandydatów ubiegających się na to stanowisko. Ponadto Pani Sylwia Krzymińska wykazała się największą wiedzą z zakresu niezbędnego do wykonywania zadań na przyszłym stanowisku pracy tj. informacji na temat LGD, LSR, przepisów prawa unijnego, działania funduszy europejskich, celów jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie, zasad działania Programu LEADER w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz procedur z nim związanych. Dodatkowo posiada największe doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych.

   

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biura LGD

Dodano: 12:06, 12.07.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Dyrektora Biura LGD

Działając w oparciu o Zasady naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze  Stowarzyszenia „LGD Przymierze Jeziorsko”  informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko pracy został zatrudniony Pan Sławomir Szewczyk zam. w Warcie.

U z a s a d n i e n i e   dokonanego    wyboru 

Pan Sławomir Szewczyk spełnia częściowo wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o naborze, jednakże w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał on najwyższą ocenę spośród wszystkich kandydatów ubiegających się na to stanowisko. Ponadto Pan Sławomir Szewczyk wykazał się największą wiedzą z zakresu niezbędnego do wykonywania zadań na przyszłym stanowisku pracy tj. informacji na temat LGD, LSR, przepisów prawa unijnego, działania funduszy europejskich, celów jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie, zasad działania Programu LEADER w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz procedur z nim związanych. Odbył szereg szkoleń z zakresu PROW oraz zarządzania projektami. Dodatkowo posiada największe doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych.

   

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Specjalista ds. projektów

Dodano: 11:19, 01.07.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

LISTA KANDYDATÓW  

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

Określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Specjalisty ds. projektów                                                                                     

Działając w oparciu o  „Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” informuję, że:

Lp.  Imię i nazwisko              Miejsce zamieszkania

1. Aneta Antczak                  Jakubice

2. Anita Polusik                     Sieradz

3. Natalia Domańska              Witów

4. Nina Michalak-Orszulak       Warta

5. Sylwia Krzymińska             Proboszczowice

W/w osoby spełniają  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na  stanowisku Specjalisty ds. projektów.

Jednocześnie informujemy, że  rozmowy kwalifikacyjne z wyżej wymienionym kandydatami odbędą się w siedzibie Biura Stowarzyszenia „LGD - Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta w dniu 4 lipca 2013r. o godz. 11.00 w pokoju nr 7.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej będzie traktowana jako rezygnacja z ubiegania się o zatrudnienie.

 

   

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Dyrektor Biura Stowrzyszenia

Dodano: 11:17, 01.07.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Dyrektor Biura Stowarzyszenia                                                                                 

Działając w oparciu o  „Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” informuję, że:

Lp.  Imię i nazwisko              Miejsce zamieszkania

1. Sławomir Szewczyk           Warta

2. Izabela Domagała              Pęczniew

3. Maciej Gałka                      Warta

W/w osoby spełniają  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na  stanowisku Dyrektora Biura Stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że  rozmowy kwalifikacyjne z wyżej wymienionym kandydatami odbędą się w siedzibie Biura Stowarzyszenia „LGD - Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta w dniu 4 lipca 2013r. o godz. 12.00 w pokoju nr 7.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej będzie traktowana jako rezygnacja z ubiegania się o zatrudnienie.

 

   

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. projektów

Dodano: 13:56, 12.06.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

STOWARZYSZENIE

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  PRZYMIERZE JEZIORSKO" 

z siedzibą ul. T. Kościuszki 9/11 , 98-290 Warta

OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW

 

1. Wymagania konieczne:

a) Wykształcenie wyższe;

b) Przeszkolenie z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

c) Znajomość przepisów prawa unijnego i krajowego odnośnie Funduszy Unijnych;

d) Biegła znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego;

e) Minimum 2 letnie doświadczenie;

f) Doświadczenie związane z funduszami unijnymi.

 

2. Wymagania pożądane:

a) Wykształcenie wyższe kierunkowe, studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych;

b) Przeszkolenie z zakresu funduszy unijnych;

c) Wiedza z zakresu zasad przygotowywania wniosków aplikacyjnych;

d) Komunikatywność, kreatywność, samodzielność, chęć podnoszenia kwalifikacji, rzetelność;

e) Język obcy: angielski i niemiecki w poziomie komunikatywnym;

f) Staż powyżej 2 lat w instytucjach o podobnym kierunku działania jak LGD.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie działań w danym obszarze problemowym;

b) Opracowywanie wniosków o dotacje na funkcjonowanie LGD i realizacje przedsięwzięć określonych w LSR;

c) Koordynowanie i inicjowanie działań na obszarze działania LGD w danym obszarze;

d)  Prowadzenie spraw bieżących dotyczących danego obszaru;

e)  Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR dla LGD Przymierze Jeziorsko;

f) Monitorowanie podpisywania i realizacji umów;

g) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;

h) Przygotowywanie i składanie wniosków o płatność;

i) Koordynowanie projektów współpracy;

j) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;

k) Realizacja projektów Stowarzyszenia;

l) Przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji;

m) Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowani;

n) Wykonywanie innych praz wynikających z bieżących działań biura LGD , w tym prowadzenie sekretariatu..                                                                                                                         

 

4. Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV);

b)  list motywacyjny;

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

d)  kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie: www.przymierzejeziorsko.pl)

e)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura LGD lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „LGD - Przymierze Jeziorsko” 

 

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta

 

z  dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Specjalista ds. projektów. 

Termin składania dokumentów od 13.06.2013r. do 28.06.2013r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD .

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)”.

Kwestionariusz osobowy: (Pobierz)

 

   

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Biura LGD

Dodano: 13:56, 12.06.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

STOWARZYSZENIE

„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  PRZYMIERZE JEZIORSKO" 

z siedzibą ul. T. Kościuszki 9/11 , 98-290 Warta

OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA

 

1. Wymagania konieczne:

a) Wykształcenie wyższe kierunkowe;

b) Znajomość przepisów prawa unijnego i krajowego odnośnie Funduszy Unijnych;

c) Przeszkolenie z zakresu funduszy unijnych, zarządzania kadrami, zarządzania projektami;

d) Znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego;

e) Staż minimum 2 lata w instytucjach o podobnym kierunku działania jak LGD;

f) Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

2. Wymagania pożądane:

a) Wykształcenie wyższe związane z rozwojem obszarów wiejskich;

b) Przeszkolenie z zakresu rozwoju obszarów wiejskich;

c) Wiedza z zakresu zasad przygotowywania wniosków aplikacyjnych;

d) Komunikatywność, kreatywność;

e) Samodzielność i odpowiedzialność,

f) Staż powyżej 2 lat w instytucjach o podobnym kierunku działania jak LGD;

g) Doświadczenie w doradztwie dla mieszkańców obszarów wiejskich.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Rady Stowarzyszenia;

b)   realizacja zadań określonych przez Zarząd;

c)    prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia;

d)   gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia;

e)    przygotowywanie i opiniowanie materiałów na Walne Zebranie Członków i Zarząd Stowarzyszenia;

f)    opracowywanie projektów zmian w Statucie i regulaminach organizacyjnych;

g)   opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych;

h)   prowadzenie korespondencji;

i)     współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich o działalności Stowarzyszenia;

j)     organizowanie konferencji prasowych;

k)   koordynacja pracy pracowników Biura Stowarzyszenia;

l)    kontrola merytoryczna i nadzór nad pracownikami Biura Stowarzyszenia oraz zleceniobiorcami;

m)  nadzór nad prawidłowością wdrażania procedur organizacyjnych;

n)   dokonywanie samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 6000 Euro, po akceptacji Zarządu.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

a)  życiorys (CV)

b)  list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych    studiów)

d)  kwestionariusz osobowy

e)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura LGD lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „LGD - Przymierze Jeziorsko” 

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta

 

z  dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Dyrektor Biura Stowarzyszenia. 

Termin składania dokumentów od 13.06.2013r. do 28.06.2013r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)”.

 

Kwestionariusz osobowy. (Pobierz)

 

   

Piknik LGD w gm. Warta!

Dodano: 08:42, 12.06.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

   

Piknik LGD w gm. Sieradz!

Dodano: 08:41, 12.06.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

   

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków LGD!

Dodano: 08:16, 12.06.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” serdecznie zapraszamy Pana/Panią do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury w Warcie w dniu I termin - 26 czerwca 2013r. o godz. 16.30, II termin - 26 czerwca 2013r. o godz. 17.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta obrad.
 4. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia
 5. Odczytanie sprawozdania Rady Stowarzyszenia z przeprowadzonych naborów wniosków za okres 2012-13r.
 6. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012r. 
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 1/WZ/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”.
 9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 2/WZ/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Piknik LGD w gm. Dobra!

Dodano: 14:39, 11.06.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

   

Szkolenia dla liderów obszarów wiejskich

Dodano: 12:38, 28.05.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Grupa INSPRO Sp. z o.o. przy współpracy z Sekretariatem Regionalnym KSOW Województwa Łódzkiego oraz Kancelarią Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przygotowała cykl bezpłatnych szkoleń dla osób aktywnych społecznie w województwie łódzkim, chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności do pracy z otoczeniem oraz nawiązać kontakty z liderami z innych części województwa. Zajęcia odbędą się w czerwcu i lipcu 2013

w Jedliczach koło Grotnik.

W ramach kursu zapewniamy bezpłatnie:

 • sześć dni szkoleń prowadzonych przez ekspertów i praktyków różnych dziedzin działalności gospodarczej i społecznej,

 • przejazd w obie strony na miejsce szkolenia (bus spod Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi),

 • nocleg,

 • pełne wyżywienie,

 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu.
 • ubezpieczenie NWW. KL

Terminy szkoleń:

 • 11 - 12 czerwca 2013 – Integracja, budowanie zespołu, zarządzanie

 • 24 - 25 czerwca 2013 – Księgowość, ekonomizacja, pozyskiwanie środków

 • 17 - 18 lipca 2013 – Animacja i PR

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 czerwca 2013 r.

Dodatkowo prosimy o wydrukowanie, podpisanie formularza oraz wysłanie go pocztą na adres: Grupa INSPRO Sp. z o.o., ul. Więckowskiego 33/107, 90-734 Łódź, z dopiskiem: Cykl szkoleń KSOW woj. łódzkie.

Po weryfikacji zgłoszeń zostanie dodatkowo przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, która ostatecznie pozwoli na zebranie docelowej grupy liderów wiejskich.

Osoba do kontaktu: Ilona Pietrzak, ilona.pietrzak@inspro.org.pl, 519 300 631.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkoleń i formularzem zgłoszeniowym.


Pozdrawiamy wszystkih aktywistów lokalnych!

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) / Grupa INSPRO Sp. z o.o.
ul. Więckowskiego 33/107
90-734 Łódź

www.inspro.org.pl

   

Smaki Ziemi Łódzkiej

Dodano: 08:23, 27.05.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowo smakowity dzień.

16 czerwca, na rynku Manufaktury w Łodzi odbędą się Warsztaty produktów tradycyjnych i regionalnych Smaki Ziemi Łódzkiej.

Co będzie się działo? Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną konkursy „Smaczne Łódzkie”, dla najlepszych KGW z regionu i „Folk-Nuta”, w trakcie której zaprezentują się utalentowane zespoły folklorystyczne. Cały dzień będzie trwał jarmark produktów lokalnych i rękodzieła ludowego, gdzie każdy odwiedzający będzie mógł zaopatrzyć się w pyszne potrawy regionalne i unikalne wyroby rękodzielnicze. Nie zabraknie także warsztatów gotowania, podczas których mistrzynie kuchni tradycyjnej pokażą, co potrafią.

Smaki Ziemi Łódzkiej to wyjątkowe kulinarne święto, serdecznie więc zapraszamy wszystkich do udziału w nim. Naprawdę warto!

 

       

Zapraszamy na cykl szkoleń dla liderów wiejskich

Dodano: 08:11, 16.05.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego, przy współpracy z Kancelarią Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Grupą INSPRO przygotował kurs dla osób aktywnych społecznie w województwie łódzkim, chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności do pracy z otoczeniem oraz nawiązać kontakty z liderami z innych części województwa.

W ramach kursu zapewniamy bezpłatnie:

• sześć dni szkoleń prowadzonych przez ekspertów i praktyków różnych dziedzin działalności gospodarczej i społecznej,

• przejazd w obie strony na miejsce szkolenia (bus spod Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi),

• nocleg,

• pełne wyżywienie,

• materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

Terminy szkoleń:

- 11 - 12 czerwca 2013 – Integracja, budowanie zespołu, zarządzanie

- 24 - 25 czerwca 2013 – Księgowość, ekonomizacja, pozyskiwanie środków

- 17 - 18 lipca 2013 – Animacja, promocja i PR

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 27 maja 2013 r.

- mailowo na adres: ilona.pietrzak@inspro.org.pl

- faksem na numer: 42 630-17-49

 

Dodatkowo prosimy o wydrukowanie, podpisanie formularza oraz wysłanie go pocztą na adres: Grupa INSPRO Sp. z o.o., ul. Więckowskiego 33/107, 90-734 Łódź, z dopiskiem: Cykl szkoleń KSOW woj. łódzkie.

 

Po weryfikacji zgłoszeń zostanie dodatkowo przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, która ostatecznie pozwoli na zebanie docelowej grupy liderów wiejskich.

 

Osoba do kontaktu: Ilona Pietrzak, ilona.pietrzak@inspro.org.pl, 519 300 631.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkoleń i formularzem zgłoszeniowym.

 

Zródło: www.prow.lodzkie.pl

Dotacje na biznes internetowy

Dodano: 08:04, 23.04.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

Wielkość wsparcia może wynosić do 70 %  wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wartość tych wydatków nie może być niższa niż 20 000 zł. Kwota może wynieść nawet 600 000 złotych. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 PLN, wielkość dofinansowania może wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


O dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach niniejszego Działania mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP działające mniej niż 2 lata.


Dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie wsparcia w ramach danego konkursu.


W ramach dotacji przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na prowadzeniu biznesów internetowych, świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. W ramach dotacji można otrzymać fundusze na stworzenie m.in. polskiego Faceboook’a, portalu społecznościowego, serwisu randkowego, wyszukiwarki firm.


Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.

Więcej informacji na stronie internetowej FunduszeNaFirme.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci

   

Wesołego Alleluja!

Dodano: 08:22, 28.03.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

   

Zestawienie wybranych operacji do 120% limitu środków w ramach działania "Małe projekty"

Dodano: 08:38, 21.03.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy zestawienia projektów wybranych oraz niewybranych do dofinansowania w ramach wyboru operacji do 120% limitu środków dla danego naboru.

1) Małe projekty:

Operacje wybrane do dofinansowania w ramach LSR do 120% limitu środków [POBIERZ]

Operacje niewybrane do dofinansowania w ramach LSR [POBIERZ]

   

Zestawienia projektów po przeprowadzonym naborze wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013

Dodano: 08:05, 27.02.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy zestawienia projektów wybranych oraz niewybranych do dofinansowania po przeprowadzonej ocenie przez Radę Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" w ramach PROW na lata 2007-2013.

1) Małe projekty:

Operacje wybrane do dofinansowania w ramach LSR [POBIERZ]

Operacje niewybrane do dofinansowania w ramach LSR [POBIERZ]

2) Odnowa i rozwój wsi:

Operacje wybrane do dofinansowania w ramach LSR [POBIERZ]

Operacje niewybrane do dofinansowania w ramach LSR [POBIERZ]

3) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

Operacje wybrane do dofinansowania w ramach LSR [POBIERZ]

Operacje niewybrane do dofinansowania w ramach LSR [POBIERZ]

 

Dodatkowo pragniemy poinformować, że wnioski są w trakcie przekazywania do UM/ARiMR.

 

   

"Wieś czy globalna wioska?"

Dodano: 07:57, 27.02.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zakończona została realizacja projektu badawczego "Wieś czy globalna wioska?"

Celem badania była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców wsi. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na terenach wiejskich. W jego wyniku stwierdzono, że nie można obecnie mówić o wykluczeniu cyfrowym mieszkańców obszarów wiejskich w sensie braku dostępu do cyfrowych technologii komunikacyjnych. Odrębnym problemem jest natomiast świadome i kreatywne wykorzystanie tych technologii w życiu publicznym i ich wpływ na integrację wiejskich społeczności lokalnych.

Z badania wynika, że w ostatnich latach stworzono techniczne podstawy dla swobodnego komunikowania się mieszkańców obszarów wiejskich w internecie. Tworząca się na obszarach wiejskich sieć instytucji i organizacji (Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe) – wymaga wręcz, by w komunikacji związanej z ich działaniem, na szeroką skalę wykorzystywano instrumenty komunikacji w sferze publicznej. Przeciętny mieszkaniec polskiej wsi jest jednak w internecie bardziej konsumentem gotowych treści niż ich współtwórcą. Cyfrowe techniki komunikacyjne są dla niego bardziej źródłem rozrywki i narzędziem porozumiewania się w sferze prywatnej, niż narzędziem, które można wykorzystać do mobilizacji i łączenia zasobów społeczności lokalnych, współpracy i porozumiewania się w osiąganiu wspólnych celów. Innymi słowy – wykorzystanie nowych mediów na obszarach wiejskich nie wpływa znacząco na budowanie lepszej jakości kapitału społecznego.

Dzisiejsza wieś ma jednak szereg potencjałów, które mogą sprzyjać zmianie tego stanu rzeczy. Pierwszym i niezbędnym krokiem, by to osiągnąć, jest zmiana postaw użytkowników nowych  mediów, przede wszystkim poprzez skłonienie ich do aktywnego i kreatywnego korzystania z możliwości, jakie stwarzają cyfrowe technologie komunikacji. Podstawową rekomendacją z badania jest potrzeba opracowania i wdrożenia konkretnych narzędzi wspomagających tworzenie sieci społecznych na wsi na wstępnym etapie ich rozwoju (media internetowe, platformy blogowe, itp.). Narzędzia takie można tworzyć w oparciu o dostępne już w sieci usługi – np. serwisy społecznościowe. Kto mógłby być odbiorcą tego rodzaju oferty? Kto twórcą? Z jakich elementów powinna się ona składać? Jak ją promować i finansować? – na te pytania i inne pytanie postaramy się odpowiedzieć w następnym projekcie badawczym, którego potrzeba przeprowadzenia wydaje się konsekwencją dotychczas sformułowanych wniosków.

Polecamy lekturę raportu z badania.

Raport „Wieś czy globalna wioska?” dostępny jest na blogu projektu: http://wiesczyglobalnawioska.pl/category/raporty/.

Badanie zrealizowane zostało w okresie sierpień – grudzień 2012 roku przez firmę doradczo-badawczo-szkoleniową Agrotec Polska sp. z o.o., a sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

   

Masz pomysł na biznes internetowy – sięgnij po dotacje!

Dodano: 08:16, 19.02.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dotację w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. W ramach naboru można pozyskać dotację na poziomie 500 000 zł na realizacje biznesowych pomysłów. Nabór potrwa do 1 marca 2013 roku.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dotacje w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.

O dotacje w 2013 roku w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:

1.        nie później niż przed upływem 1 roku od dnia:

•uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

•rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

2.        po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:

•uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo

•rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Limit dostępnych środków wynosi 385 635 294,00 EUR.

Więcej informacji na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

   

Nabór na bezpłatne warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

Dodano: 08:13, 19.02.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo,

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny naboru na organizowane w II kwartale 2013 r. bezpłatne warsztaty:

Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw:

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/8-planowanie-i-realizacja-projektow-spolecznych

Komunikacja w społeczności lokalne:

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/13-komunikacja-w-spo%C5%82ecznosci-lokalnej

Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową:

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/12-zarzadzanie-organizacja-podstawy-ksiegowo-prawne

Projekt. I co dalej?

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/10-projekt-i-co-dalej 

 Zasady naboru opisane zostały w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych warsztatów wraz z formularzem zgłoszeniowym są do pobrania z powyższych linków znajdujących się na stronie Fundacji www.fww.org.pl lub portalu Witryna Wiejska www.witrynawiejska.org.pl 

Obecnie istnieje możliwość ponownego udziału w warsztatach, jeśli brali Państwo w nich udział przed styczniem 2011 r. Jednocześnie serdecznie proszę o polecanie naszych warsztatów  innym osobom. Z góry dziękuję.

Zapraszamy również do dołączenia do grupy dyskusyjnej uczestników warsztatów w Łowiczu na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/groups/lowiczfww

 

   

Zestawienie projektów ocenionych po posiedzeniach Rady Stowarzyszenia w dn. 5-6.02.2013r.

Dodano: 08:17, 07.02.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ponieżej zamieszczamy zestawienia projektów ocenionych na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia które miały miejsce w dn. 5-6.02.2013r. w ramach naboru przeprowadzonego od 19 grudnia 2012r. do 17 stycznia 2013r.

1) MAŁE PROJEKTY [Pobierz] [*.pdf]

2) ODNOWA I ROZWÓJ WSI [Pobierz] [*.pdf]

3) TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW [Pobierz] [*.pdf]
 

   

Zestawiania złożonych wniosków w ramach naboru na MP, OiW, TiRM oraz RWDN.

Dodano: 08:17, 22.01.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ponieżej zamieszczamy zestawienia złożonych wniosków wraz z wykazem kwot na jaką w/w wnioski zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego od 19 grudnia 2012r. do 17 stycznia 2013r.

1) Małe projekty

a) Lista złożonych projektów [Pobierz] [*.pdf]

b) Wykaz kwot [Pobierz] [*.pdf]

2) Odnowa i rozwój wsi

a) Lista złożonych projektów [Pobierz] [*.pdf]

b) Wykaz kwot [Pobierz] [*.pdf]

3) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

a) Lista złożonych projektów [Pobierz] [*.pdf]

b) Wykaz kwot [Pobierz] [*.pdf]

4) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

a) Lista złożonych projektów [Pobierz] [*.pdf]

b) Wykaz kwot [Pobierz] [*.pdf]

   

Piknik LGD w gm. Pęczniew!

Dodano: 15:40, 11.01.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

   

Ankieta monitorująca dla beneficjentów!

Dodano: 08:54, 04.01.2013 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informacja dla beneficjentów zobowiązanych do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2013 r.

Przypominamy, że:

• beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” realizujący operacje zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010 i 2011 roku

• beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010 i 2011 roku

• osoby fizyczne realizujące operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty” , którzy otrzymali płatność końcową w 2011 roku

• beneficjenci działania „Wdrażanie projektów współpracy”, którzy otrzymali płatność końcową 2011 roku zobowiązani są do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2013 r.

 

Ankietę monitorującą należy złożyć w sekretariacie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 12 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 95-051 Łódź.

 

Formularze ankiet monitorujących wraz instrukcjami dostępne są w zakładce Formularze wniosków o płatność.

 

Źródło: http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/aktualnosci/20130103_ankieta_monitorujaca_dla_beneficjentow

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024