Aktualności

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Dodano: 10:03, 22.12.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

   

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Dodano: 09:07, 08.12.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” serdecznie zapraszamy do uczestnictwa na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury w Warcie w dniu: I termin - 18 grudnia 2014r. o godz. 16.30, II termin - 18 grudnia 2014r. o godz. 17.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości oraz członków stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad.
 4. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia.
 5. Odczytanie sprawozdania Rady Stowarzyszenia.
 6. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 4/WZ/2014 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Głosowanie nad  przyjęciem uchwały nr 5/WZ/2014 w sprawie odwołania dotychczasowych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Głosowanie nad  przyjęciem uchwały nr 6/WZ/2014 w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie nad  przyjęciem uchwały nr 7/WZ/2014 w sprawie odwołania dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 2. Odczytanie regulaminu wyborczego.
 3. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 8/WZ/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego.
 1. Przedstawienie list z kandydaturami do poszczególnych organów Stowarzyszenia – Zarządu, Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. 
 2. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 9/WZ/2014 w sprawie przyjęcia nowego składu Zarządu Stowarzyszenia.
 3.  Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 10/WZ/2014 w sprawie przyjęcia nowego składu Rady Stowarzyszenia.
 1. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 11/WZ/2014 w sprawie przyjęcia nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Dokumentacja na WZC (propozycje uchwał, regulamin wyborczy, itp) - [POBIERZ]

 

   

Informacja dla beneficjentów

Dodano: 08:07, 02.12.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dla wniosków złożonych w lokalnych grupach działania, w ramach naborów w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” rozpoczynających się przed 17 lipca 2014 roku, obowiązuje ostateczny termin na złożenie wniosku o płatność, który upływa w dniu 31 grudnia 2014 roku. Istnieją jeszcze projekty, dla których nie zakończyła się weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy i nie została zawarta umowa o przyznaniu pomocy. Biorąc pod uwagę fakt, iż pozostał miesiąc na realizację i rozliczenie projektów, proszę o przekazanie informacji wnioskodawcom z Waszego terenu, iż Samorząd Województwa Łódzkiego nie będzie wyrażał zgody na przedłużanie terminu na weryfikację wniosków, o którym mowa w §13a Rozporządzenia… z dnia 8 lipca 2008 roku (Dz.U. 1163 z 2013 roku). Wnioskodawcy winni składać uzupełnienia najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania pisma od SWŁ w tej sprawie. Proszę również o zachęcanie wnioskodawców o składanie uzupełnień w terminach wcześniejszych niż dwa tygodnie.

Dla pozostałych wniosków, zmiana ww. Rozporządzenia, która weszła w życie 17 lipca 2014 roku, przewiduje możliwość składania ostatecznych wniosków o płatność do końca marca 2015 roku. Duża ilość oczekiwanych przez SWŁ wniosków o płatność (około 700) może doprowadzić do sytuacji braku możliwości zakończenia i rozliczenia PROW w województwie łódzkim. W związku z tym informuję, iż SWŁ nie będzie wyrażał zgody na aneksowanie umów o przyznanie pomocy polegające na przesuwaniu terminów złożenia wniosków o płatność. Powyższe rozwiązanie musi zostać wdrożone, w trosce o prawidłowe i terminowe rozliczenie projektów Waszych beneficjentów.

   

Projekt Konsultacyjny ŁARR S.A

Dodano: 09:42, 24.11.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizacje projektu
"Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

W ramach projektu konsultanci Punktu Konsultacyjnego ŁARR S.A. świadczą
usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających założyć i
prowadzą działalnośco gospodarcze. Usługi te świadczone są w zakresie m.in.:
konsultacji nt. profilu planowanej działalności, analizy form i źródeł
finansowania działalności, pomocy w przygotowaniu biznes planu / studium
wykonalności, wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności
gospodarczej, konsultacji profilu zakładanej działalności, pomocy w
rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG. Więcej informacji na
stronie http://larr.pl/zakres-uslug-rpk/

   

Wirtalna wycieczka po gminach LGD!

Dodano: 08:45, 07.11.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wykonany w ramach realizacji projektu współpracy "wirtualny spływ" po wszystkich gminach Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko".

Wirtualny spływ zawiera 60 panoram miejsc, które są ciekawe i godne zobaczenia, poznania w naszych partnerskich gminach.

Gmina Burzenin:
Gmina Dobra:
Gmina Sieradz:
Gmina Warta:

Konferencja podsumowująca projekt współpracy "W-ARTA"

Dodano: 11:05, 31.10.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Pięć lokalnych grup działania z naszego regionu podsumowało w dn. 30.10.2014r. na konferencji w Uniejowie zrealizowany wspólnie unijny projekt pn. „Warta - Atrakcyjny Region Turystyki Aktywnej”.

 „W-ARTA” (Rozwinięcie skrótu: Warta – Atrakcyjny Region Turystyki Aktywnej) zrealizowany został w ramach działanie: 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach PROW 2007-2013. Partnerami projektu byli:

a) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”,

b) Lokalna Grupa Działania „Podkowa”,

c) Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”,

d) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Między Wartą a Nerem”.

 Koszty projektu:

            a) ogółem: 202.346,63 zł,

            b) po stronie „LGD – Przymierze Jeziorsko”: 73.907,40 zł.

Celem projektu była promocja lokalnych walorów turystycznych w tym rzeki Warty i jej dopływów, oraz wsparcie rozwoju turystyki aktywnej regionu poprzez:

a. Organizację trzydniowego aktywnego wypoczynku na terenach nadwarciańskich (2 spływy kajakowe (Konopnice – Pstrokonie i Księże Młyny – Uniejów, pokonanie trasy Nordic Walking w Strońsku (10 km), rajd rowerowy (Pęczniew – Tama – Pęczniew – 16 km) w dniach 3-5 września 2014r.

b. Oznakowanie szlaku kajakowego po rzece Warcie i Widawce poprzez umieszczenie 9 tablic dużych 10 strzałek kierunkowych oraz 9 znaków informacyjnych                                                                                                                      c. Utworzenie wirtualnego spływu kajakowego po rzece Warcie i Widawce (odcinek od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” do Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Między Wartą a Nerem”,

d. Zagospodarowanie brzegu rzeki Warty poprzez utworzenie 7 przystanków turystycznych dla kajakarzy,

e. Wydanie turystycznej mapy szlaku kajakowego przeznaczonej dla kajakarzy (odcinek od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” do Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Między Wartą a Nerem”),

e. Wytyczenie 6 tras Nordic Walking na terenie LGD „Podkowa” o łącznej długości 63 km,

f. Oznakowanie szlaków turystycznych (umieszczenie 5 tablic informacyjnych) na ternie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania -Przymierze Jeziorsko",

g. Utworzenie 8 wypożyczalni rowerowych na terenie Partnerskich LGD w 2014 roku (w tym 5 na terenie działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”,

h. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.

Patronat medialny nad konferecnją objęło Nasze Radio oraz Radio Ziemi Wieluńskiej.

Link do artykułu na stronie nasze.fm: [ZOBACZ]

Link do artykułu na stronie Radia Ziemi Wieluńskiej: [ZOBACZ]

   

Tygiel Smaków w Łódzi [Relacja]

Dodano: 08:30, 06.10.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach 3-5 października 2014r. w Hali Expo przy al. Politechniki w Łodzi odbyły się targi pn. "Tygiel Smaków" w Łodzi. Stowarzyszenie "LGD - Przymierze Jeziorsko" reprezentowały kobiety z KGW Jakubice, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Głaniszew oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko.

3 paźdzerinika na targach odbywał się konkurs na najlepsze potrawy wg 6 wyznaczonych kategorii. KGW Jakubice wystawiło do konkursu "Nadwarciański piernik z marchwii", a natomiast Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Głaniszew "Czarnine z kapustą". Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. [OGLĄDAJ]

   

Tygiel Smaków w Łodzi

Dodano: 08:41, 30.09.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy wszystkich na VII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD 2014, które odbędą się w dniach 3-5 października w Hali Expo-Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi.
 
W ramach targów odbędą się:
·  VII wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych Tygiel Smaków
·  IV konkurs kulinarny dla uczniów szkół gastronomicznych z terenu województwa łódzkiego Tradycyjne smaki regionu
·  IV warsztaty dla szefów kuchni z terenu województwa łódzkiego oraz pokaz kulinarny.
 
VII wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych Tygiel Smaków
piątek, 3 października 2014 roku
godz. 11.00 – rozpoczęcie pracy komisji konkursowej
godz. 16.30 – wręczenie nagród
 
Celem konkursu jest identyfikacja i promocja produktów o charakterze lokalnym, wytwarzanych tradycyjnymi metodami, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego
i tożsamości mieszkańców, mogących stanowić rozpoznawalną markę regionu.
 
Nagrodami w konkursie są rzeźby autorstwa znanej łódzkiej rzeźbiarki Zofii Władyki-Łuczak. W poszczególnych kategoriach przyznawane są „Tygielki Smaków”. Nagrodą główną jest „Tygiel Smaków” przyznawany jednemu, wyjątkowemu produktowi, który, zdaniem Komisji Konkursowej, ma potencjał i może stać się marką regionu.
 
IV konkurs kulinarny dla uczniów szkół gastronomicznych z terenu województwa łódzkiego Tradycyjne smaki regionu
piątek 3 października 2014 roku
godz. 10.30 – losowanie kolejności gotowania, rozpoczęcie pracy Jury
godz. 16.00 – wręczenie nagród
 
IV warsztaty dla szefów kuchni z terenu województwa łódzkiego oraz pokaz kulinarny
sobota 4 października 2014 roku
godz. 10.30-12.30 – warsztaty
godz. 13.30-15.00 – pokaz
 
Warsztaty i pokaz kulinarny mają na celu zwróceniu uwagi szefów kuchni, kucharzy, na możliwości wykorzystania bogactwa produktów tradycyjnych i lokalnych regionu w restaura-cyjnym menu, wzmocnienie pozycji rynkowej tych produktów, wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie promocji tradycyjnych smaków regionu i kreowanie silnej marki Łódzkie.

   

Gmina Warta gminą na 6! Spot reklamowy

Dodano: 08:31, 30.09.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 25 września 2014r. w programie Polsat News o godzinie 17:15 został wyemitowany spot promujący Gminę i Miasto Warta pt. ,,Gmina na 6''

Spot reklamowy: OGLĄDAJ

   

Nowy nr Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego

Dodano: 08:23, 30.09.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy do lektury 3 numeru Biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego.


W tym numerze zamieściliśmy informacje o możliwościach i wyzwaniach, jakie stoją przed lokalnymi grupami działania w nowym okresie programowania. Z uwagi na obszerność tematu to dopiero pierwsza część artykułu poświęcona osi LEADER – kolejne w zimowym wydaniu.


W trzecim numerze wiele uwagi poświęciliśmy tematowi ochrony środowiska i odnawialnym źródłom energii. Wzorem poprzednich numerów publikujemy artykuł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tym razem na temat nisko oprocentowanych pożyczek i dopłat do oprocentowania kredytów. Poza tym Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przybliży Państwu kwestie związane z energią wiatru oraz parkami wiatrowymi. W numerze nie zabraknie również informacji z zakresu agroturystyki.


Dzięki organizacji  „Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Złota Grusza” możliwe jest zaobserwowanie przemian, jakie zachodzą w tych gospodarstwach, jak dostosowują się do potrzeb turystów, często tracąc charakterystyczne dla agroturystyki cechy.


Zachęcamy  także do zapoznania się z materiałem dotyczącym tradycyjnych żniw oraz Dożynek Wojewódzkich, a także artykułem o nowym gospodarstwie, które dołączyło do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
Życzymy interesującej lektury.

Pobierz biuletyn

Pobierz dodatek

 

[Źródło: http://www.lodzkie.pl/prow/na-oficjalnej-gali,-kt%C3%B3ra-26-wrze%C5%9Bnia-odby%C5%82a-si%C4%99-w-muzeum-sztuki,-nagrod%C4%99-ms-za-2013-rok-z-r%C4%85k-dyrektora-plac%C3%B3wki-jaros%C5%82awa-suchana-odebra%C5%82a-dyrektorka-tvp-kultura-katarzyna-janowska-nagroda-przyznawana-jest-instytucjom,-firmom,-przedstawicielom-med]

 

   

Wyjazd studyjny

Dodano: 14:35, 26.09.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W związku ze zbliżającym się końcem okresu programowania PROW 2007-2013 decyzją Zarządu organizujemy wyjazd studyjny w Bieszczady dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracowników biura a także członków zwyczajnych LGD.

Wyjazd organizowany jest w dniach 17-19.10.2014r.

Koszt wpisowego: 150 zł/os. płatne w biurze LGD.

Ilość osób biorących udział: 50.

Wstępny program wyjazdu studyjnego:

1.Wyjazd w dniu 17.10.2014r około 6.00. 

 

Około 13.00 przyjazd do Łańcuta na obiad.

 

Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku okazałej barakowej rezydencji pałacowo- parkowej Lubomirskich i Potockich z XVIIw. (czas zwiedzania 2,5h)

· około 19.00 przyjazd do Berezki zakwaterowanie w Hotelu Karino SPA http://www.karinospa.pl/.

· 20.00- kolacja

 

2.18.10.2014r.

 

· 8.00 Śniadanie,

· 9.00 spotkanie z przewodnikiem i przejazd w wysoki Bieszczady, wejście na Połoninę Wetlińską ( spacer około 3h),

·     Około 15.00 obiad

·     Przejazd do Górzanki i wejście do unikatowej Cerkwi z Ikonostasem Karpackim, punkt widokowy na zielone Wzgórza nad Soliną tutaj  czas wolny na Bieszczadzkich Krupówkach,

·     20.00 kolacja w hotelu

 

3.19.10.2014r.

 

·   8.00 Śniadanie,

·   9.00 spotkanie z przewodnikiem i przejazd nad Solinę,

·   10.00 rejs statkiem po Jeziorze Solińskim,

·   12.00 spacer po koronie zapory Solińskiej,

·   13.00-14.00 powrót do hotelu na obiad , wykwaterowanie.

Prosimy mieć na uwadze, że program może ulec drobnym modyfikacją z uwagi na warunki atmosferyczne, wydłużony czas podróży i inne nieprzewidziane okoliczności.

   

V Sieradzki Jarmark Powiatowy

Dodano: 13:06, 22.09.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach 13-14 września 2014r. na Placu Wojewódzkim w Sieradzu odbył się V Sieradzki Jarmark Powiatowy, którego tematem przewodnim było ZDROWIE. Swoje stoiska wystawiły firmy, stowarzyszenia oraz gminy. 

Organizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji, m.in. „Miasteczko Zdrowia”, „Ciśnienie na życie”, gdzie można było skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich, jak również zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz sprawdzić wiek serca, a także honorowo oddać krew. Sobotnią część imprezy zakończyły koncerty zespołów „Credo” i „The Postman” oraz występ kabaretowy Marcina Dańca.
 
Drugi dzień imprezy rozpoczął się Mszą św. w kościele pw. NSJ w Sieradzu, po czym uczestnicy, reprezentanci Samorządów i Władze Powiatu, przemaszerowali w barwnym korowodzie ulicami miasta na plac przed sieradzkim Starostwem, gdzie można w dalszym ciągu można było smacznie zjeść, korzystać z porad medycznych oraz obejrzeć występy kapel ludowych.
 
Swoje stoisko wystawiała również Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko", gdzie można było zaczerpnąć informacji o działalności LGD oraz atrakcjach turystycznych z jej obszaru, a także dokonać degustacji nalewek oraz zasmakować regionalnych potraw, przygotowanych przez Panie z KGW Jakubice oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Wsi Głaniszew”.
 
Składamy serdeczne podziękowania Paniom za aktywność, zaangażowanie, przyciąganie tłumów do stoiska LGD oraz promowanie obszaru "LGD - Przymierze Jeziorsko". 
 
Link do galerii [OGLĄDAJ]


   

Relacja z realizacji projektu współpracy "W-ARTA"!

Dodano: 07:47, 09.09.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Uczestnicy projektu "W-ARTA" przepłynęli kilkadziesiąt kilometrów w kajaku po rzece Warcie, uczestniczyli w dwóch rajdach: rowerowym i Nordic Walking oraz mieli możliwość pływania w nowoczesnym kompleksie Termy Uniejów.

Aktywny wypoczynek nad Wartą przyciągnął rzeszę uczestników z terenu pięciu Lokalnych Grup Działania: „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, „Podkowa”, „Przymierze Jeziorsko”, „Między Wartą a Nerem” oraz „Poddębice i Zadzim - kraina bez barier”. A wszystko dzięki programowi współpracy pod wspólnym tytułem „Warta atrakcyjny region turystyki aktywnej”.

Projekt był realizowany w dniach od 3 do 5 września. Po więcej zapraszamy na stronę radia Ziemi Wieluńskiej (oficjalnego patrona medialnego imprezy), gdzie znajduje się obszerna relacja z tego wydarzenia, wywiady oraz fotorelacja: [ZOBACZ]

 

/Źródło: http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=13628#.VA2iUBEv_po.facebook/

   

Program "Pracodawcy gimnazjalistom"

Dodano: 07:42, 09.09.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 "Pracodawcy gimnazjalistom" to program skierowany go gimnazjalistów, mający dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców pomóc uczniom w podjęciu właściwych wyborów na ścieżce edukacji do życia zawodowego. Po więcej szczegółów zapraszamy pod tym linkiem: [ZOBACZ] [*.pdf]

   

Zapraszamy do bezpłatnych wypożyczalni rowerów!

Dodano: 08:22, 03.09.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy wszystkich do naszych 5 punktów bezpłatnego wypożyczania rowerów! Punkty te znajdują się odpowiednio:

1) Gmina Burzenin - Jarocice 5
2) Gmina Dobra - Kościanki 1a (Ośrodek "RAFA")
3) Gmina Pęczniew - os. 40-lecia PRL 2 /21 (Restauracja "SUMEX")
4) Gmina Sieradz - Dzierlin 85 (Agroturystyka "Mączkowisko")
5) Gmina Warta - ul. Terenowa 6 (Restauracja "Pod Wiatrakiem").


Lokalizacje dogodne dla każdego, więc łatwo trafić.

Łącznie czeka na Państwa 40 rowerów (po 8 w każdym punkcie), wraz z kaskiem oraz kamizelką dla każdego wypożyczającego!

Punkty wypożyczania rowerów zrealizowane w ramach projektu "Warta -Aatrakcyjny Region Turystyki Aktywnej" realizowanego w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Regulmain wypożyczalni rowerów - [POBIERZ] [*.PDF]

           

Przed nami dożynkowy weekend cz. 2!

Dodano: 12:48, 22.08.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 Zapraszamy na DOŻYNKI w Gminie Pęczniew (24.08) oraz Gminie Warta (24.08). Szczegóły na plakacie!

       

Przed nami dożynkowy weekend!

Dodano: 12:43, 22.08.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy na DOŻYNKI do Gminy Burzenin (23.08), Gminy Dobra (24.08), Szczegóły na plakatach!

 

       

Zestawienie wybranych i niewybranych projektów w ramach naboru na małe projekty

Dodano: 12:55, 19.08.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ponieżej zamieszczamy zestawienia projektów wybranych i niewybranych w ramach naboru wniosków na "Małe projekty" na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia które miało miejsce w dn. 18.08.2014r. w ramach naboru przeprowadzonego od 8 lipca 2014r. do 22 lipca 2014r.

1) Zestawienie operacji wybranych do dofinsnsowania w ramach budżetu LGD [POBIERZ] [*.pdf]

2) Zestawieneie operacji niewybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD [POBIERZ] [*.pdf]

 

   

Aktywny wypoczynek "W-ARTA"!

Dodano: 08:48, 19.08.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

 

   

Bezpłatny cykl szkoleń pt.: „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych”

Dodano: 08:06, 04.08.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo,

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego i Lider Partnerstwa Naturowego dla Doliny Rawki – Skierniewicka Izba Gospodarcza zapraszają na bezpłatny cykl szkoleń pt. „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych”. Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy rolników oraz drobnych przedsiębiorców na temat możliwości produkcji i zbytu własnych produktów.

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:

- I w terminie od 3 do 5 września 2014 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów,

- II w terminie od 8 do 10 października 2014 roku w Dworku Pamiętna, adres: Pamiętna 14, 96-100 Skierniewice.

Nabór uczestników szkoleń prowadzi Skierniewicka Izba Gospodarcza. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o kontakt do dnia 11 sierpnia 2014 roku pod nr tel. 46-832-10-59 lub na adres biuro@sig-skierniewice.com.pl.

O udziale w szkoleniach  decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Ogólny zakres merytoryczny organizowanych szkoleń:

I dzień szkolenia:

1.     Wykład inauguracyjny pt. „Zarządzanie obszarami wiejskimi - potrzeby
i oczekiwania”,

2.     Podstawy prawne Małej Przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na ZUS-ie i KRUS-ie,

3.     Panel dyskusyjny,

4.     Przerwa obiadowa,

5.     Regulacje prawne dotyczące przetwórstwa w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem agroturystyki,

6.     Panel dyskusyjny i podsumowanie dnia szkolenia.

II dzień szkolenia:

1.     Ubój gospodarczy i przetwórstwo mięsne – przepisy i możliwości sprzedaży,

2.     Panel dyskusyjny,

3.     Przetwórstwo owocowo-warzywne i produkty mleczne – zasady funkcjonowania, sprzedaż
i dystrybucja przetworzonych produktów,

4.     Przerwa obiadowa,

5.     Przetwórstwo zbożowe – produkcja sprzedaż i dystrybucja z własnego gospodarstwa,

6.     Panel dyskusyjny,

7.     Jak połączyć sprzedaż całego przetwórstwa z gospodarstwa rolnego – praktyczne możliwości,

III dzień szkolenia:

1.     Praktyczne możliwości sprzedaży produktów przetworzonych na terenie gospodarstwa,

2.     Pytania i odpowiedzi,

3.     Utworzenie sieci przydomowych sklepików w Partnerstwie - zasady tworzenia
i funkcjonowania sklepików w Partnerstwie,

4.     Panel dyskusyjny i podsumowanie szkolenia.

 

   

Zestawienie projektów ocenionych po posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dn. 31.07.2014r.

Dodano: 14:11, 31.07.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ponieżej zamieszczamy zestawienie projektów ocenionych na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które miało miejsce w dn. 31.07.2014r. w ramach naboru przeprowadzonego od 8 lipca 2014r. do 22 lipca 2014r. w ramach małych projektów. [POBIERZ] [*.pdf]

   

Informacja dla beneficjentów zobowiązanych do złożenia ankiety monitorującej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty”.

Dodano: 08:06, 30.07.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk
Przypominamy, że 01 lipca 2014 roku rozpoczął się 30 dniowy termin składania ankiet monitorujących dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które otrzymały płatność końcową w okresie od 01 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.
Ankietę monitorującą należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy al. Piłsudskiego 8 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 95-051 Łódź.
Formularz ankiety monitorującej wraz instrukcją dostępny jest tutaj: www.lodzkie.pl/files/prow/formularze1/MPRPL_062014.zip
Poniżej wykaz umów, dla których beneficjenci, powinni złożyć ankietę monitorującą w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty”: www.lodzkie.pl/prow/download/180_361d5f34983d12116b56922a9fb353e1
 

Zródło: www.lodzkie.pl/prow/informacja-dla-beneficjent%C3%B3w-zobowi%C4%85zanych-do-z%C5%82o%C5%BCenia-ankiety-monitoruj%C4%85cej-w-ramach-dzia%C5%82ania-%E2%80%9Ewdra%C5%BCanie-lokalnych-strategii-rozwoju%E2%80%9D-%E2%80%93-%E2%80%9Ema%C5%82e-projekty%E2%80%9D

Zestawienie złożonych operacji w ramach naboru na Małe projekty w ramach PROW na lata 2007-2014

Dodano: 08:50, 23.07.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zestawienie złożonych operacji w ramach naboru przeprowadzonego od 08.07.2014r. do 22.07.2014r. na małe projekty w ramch PROW na lata 2007-2013 [POBIERZ] [*.pdf]

   

Informacja dla Wnioskodawców naboru na Małe projekty!

Dodano: 15:14, 17.07.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Przypominamy, że wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami składamy w biurze LGD w 2 egzemplarzach! Prosimy na to zwrócić szczególną uwagę, gdyż w znaczący sposób ułatwia to proces przyjmowania wniosków i skraca czas oczekiwania.

   

Ważna informacja dla beneficjentów naboru na małe projekty!

Dodano: 12:31, 10.07.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że zamieściliśmy aktualną wersję wniosku 8Z z uzupełnioną pierwszą stroną (inf. dot. LGD) w celu ułatwienia i przyśpieszenia procesu przyjmowania wniosków w siedzibie LGD. [POBIERZ]

   

XX Jubileuszowe Regaty o Błękitną Wstęgę Zbiornika Jeziorsko!

Dodano: 14:00, 09.07.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

  

   

LGD w Agro Express'ie!

Dodano: 08:02, 08.07.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy do obejrzenia odcinka programu Agro Express w którym m.in. mowa o Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko", a także o cukierni Pani Małgorzaty Trojanowskiej z Warty, która pozyskała środki unijne za pośrednictwem LGD. [OGLĄDAJ]

   

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD w ramach małych projektów.

Dodano: 08:15, 23.06.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego 

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

Od 8 lipca 2014r. do 22 lipca 2014r.

Limit dostępnych środków:

Małe projekty – 168.242,50 zł.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

Godziny przyjmowania wniosków:

- od 8:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (w dwóch egzemplarzach oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD) wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.prow.lodzkie.pl, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - www.umww.pl, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – www.przymierzejeziorsko.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są:

1. Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl w dziale AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie LGD;

2.    W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.lodzkie.pl;

3. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.umww.pl.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów określonych w LSR, jaką musi uzyskać operacja wynosi 20% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny (tj. 4 pkt.). Termin złożenia wniosku ma wpływ na miejsce rankingowe w sytuacji, gdy podczas oceny wniosków przez Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wystąpi sytuacja uzyskania jednakowej liczby punktów.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania -  Przymierze Jeziorsko”: nr tel. 43 829 48 79 oraz e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl

------------------------------------------------------------------------------------

Wzór do wyliczenia wysokości procentowej wkładu własnego:

 

CAŁKOWITY                             WNIOSKOWANA                   WKŁAD

KOSZT                             -         KWOTA                           =   WŁASNY

KWALIFIKOWALNY                POMOCY

 

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY TO 100%

WKŁAD WŁASNY TO X%

 

X= WKŁAD WŁASNY x100% /MINIMALNY WKŁAD WŁASNY

 

   

Do zdobycia "Złote Grusze"

Dodano: 08:02, 03.06.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Do zdobycia Złote Grusze

W tym roku już po raz szósty Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza WOJEWÓDZKI KONKURS NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE ZŁOTA GRUSZA.  Zgłoszone agrokurorty powalczą o wysokie nagrody finansowe i statuetki. Ponadto oferta wszystkich gospodarstw znajdzie się w publikacji podsumowującej konkurs - Wczasy pod gruszą w Łódzkiem.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca br. Regulamin, formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dostępne na stronie http://lodzkie.ksow.pl/

Wypełnione dokumenty należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub składać osobiście w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dodatkowych informacji udziela Anna Rzeźnik-Osuwniak e-mail: anna.rzeznik@lodzkie.pl,
tel. 42 663 31 88

   

Szkolenie z zakresu ekologii oraz aplikowania o środki w ramach PROW 2007-2013 - 17/06/2014 - Sieradz

Dodano: 13:00, 28.05.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy 17 czerwca 2014r. o godz. 12.00 do Urzędu Gminy Sieradz na szkolenie z zakresu szeroko pojętej ekologii, ekologicznych źródeł pozyskiwania energii oraz aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2007-2013. Serdecznie zapraszamy!

   

Szkolenie z zakresu propagowania aktywności społecznej i zawodowej oraz aplikowania o środki w ramach PROW 2007-2013 - 17/06/2014 - Sieradz

Dodano: 12:58, 28.05.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy 17 czerwca 2014r. o godz. 10.00 do Urzędu Gminy Sieradz na szkolenie z zakresu propagowania aktywności społecznej i zwodowej oraz aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2007-2013. Serdecznie zapraszamy!

   

Szkolenie z zakresu propagowania aktywności społecznej i zawodowej oraz aplikowania o środki w ramach PROW 2007-2013 - 16/06/2014 - Dobra

Dodano: 08:56, 28.05.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy 16 czerwca 2014r. o godz. 10.00 do Urzędu Gminy Dobra na szkolenie z zakresu propagowania aktywności społecznej i zwodowej oraz aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2007-2013. Serdecznie zapraszamy!

   

Szkolenie z zakresu ekologii oraz aplikowania o środki w ramach PROW 2007-2013 - 12/06/2014 - Pęczniew

Dodano: 11:25, 27.05.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy 12 czerwca 2014r. o godz. 10.00 do Urzędu Gminy Pęczniew na szkolenie z zakresu szeroko pojętej ekologii, ekologicznych źródeł pozyskiwania energii oraz aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2007-2013. Serdecznie zapraszamy!

   

Szkolenie z zakresu ekologii oraz aplikowania o środki w ramach PROW 2007-2013 - 10/06/2014 - Warta

Dodano: 10:55, 27.05.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy 10 czerwca 2014r. o godz. 10.00 do Warckiego Centrum Kultury w Warcie na szkolenie z zakresu szeroko pojętej ekologii, ekologicznych źródeł pozyskiwania energii oraz aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2007-2013. Serdecznie zapraszamy!

   

Szkolenie z zakresu ekologii oraz aplikowania o środki w ramach PROW 2007-2013 - 09/06/2014 - Warta

Dodano: 10:05, 27.05.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy 9 czerwca 2014r. o godz. 10.00 do Warckiego Centrum Kultury w Warcie na szkolenie z zakresu ekologicznych źródeł pozyskiwania energii oraz aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2007-2013. Serdecznie zapraszamy!

   

Szkolenie z zakresu ekologii oraz aplikowania o środki w ramach PROW 2007-2013 - 06/06/2014 - Burzenin

Dodano: 09:22, 27.05.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy czerwca 2014r. o godz. 10.00 do Gminnego Domu Kultury w Burzeninie na szkolenie z zakresu szeroko pojętej ekologii, ekologicznych źródeł pozyskiwania energii oraz aplikowania o środki w ramach PROW na lata 2007-2013. Serdecznie zapraszamy!

   

XXIV Targi Rolniczo - Ogrodnicze w Kościerzynie

Dodano: 09:17, 26.05.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniu 24 maja 2014 roku uczestniczyliśmy w pierwszym dniu XXIV Targów Rolniczo-Ogrodniczych organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie, Tych, którzy przybyli do Kościerzyna przywitała piękna pogoda i bogata oferta wystawców.

Rozstrzygnięto konkurs kulinarny "Lokalne produkty regionalne". Przystąpiło do niego 16 wytwórców z 32 potrawami i wyrobami, a wśród nich dzielnie Nas reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Jakubic. W kategorii: produkty mleczne nagrodzono ser wiejski z Podłężycy Koła Gospodyń Wiejskich w Podłężycach gm. Sieradz, produkty mięsne: polędwica GS w Szadku oraz rolada z białego boczku z musztardą jabłek Koła Kobiet Wiejskich w Orchowie gm. Łask, warzywa i owoce: chrzan tarty babuni Bożeny Podgórniak z gm. Osjaków, wyroby piekarnicze i cukiernicze: staropolski piernik świąteczny z gospodarstwa agroturystycznego Wiktorówka w gm. Działoszyn. miody: miód spadziowy jodłowy z pasieki Adama Macha z Gór Prusinowskich gm. Szadek. Gotowe dania i potrawy: kwasek grzybowy z kluskami żytnimi OSP w Godynicach gm. Brąszewice oraz kapusta z żeberkami KGW Chojne gm. Sieradz, napoje: tradycyjne wino rabarbarowe stowarzyszenia kobiet Rakowiczanka z gm. Wróblew. inne: konfitura z borówki stowarzyszenia kobiet z Wróblewa w gminie  Skomlin. Pomimo dużej konkurencji serdecznie dziękujemy KGW Jakubice i życzymy dalszych sukcesów.

Obok nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych oczy cieszyły kolorowe kwiaty, sadzonki drzewek i krzewów; twórczynie ludowe prezentowały, między innymi, pięknie haftowane serwety, obrusy, chusty; smakosze mogli popróbować chleba na zakwasie, miodów i innych lokalnych smaków; na scenie królował folklor…

Link do galerii [ZOBACZ]

   

Ruszył nabór na V Europejskie Forum Młodych Rolników

Dodano: 12:18, 15.05.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego i Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWŁ ogłasza nabór uczestników na V Europejskie Forum Młodych Rolników.

Wydarzenie skierowane jest do młodych rolników z Polski oraz innych krajów Europy i ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązanie kontaktów branżowych. W czasie trwania Forum odbywać się będą prelekcje, wykłady i panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy będą mogli pogłębić wiedzę dotyczącą Wspólnej Polityki Rolnej. By była ona skuteczniejsza po roku 2014 i spełniała swoje zadania, potrzebuje odpowiedniego finansowania ze wspólnego budżetu Unii. Jako że jest to jedyna polityka, która tak mocno łączy ze sobą sferę ekonomiczną i społeczną oraz wpływa na funkcjonowanie nie tylko rolników, ale wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, musi mieć solidne oparcie finansowe, o kształcie którego chcą również decydować młodzi rolnicy.

Europejskie Forum Młodych Rolników to cykliczna inicjatywa organizowana przez Województwo Łódzkie po raz piąty (rok 2005, 2008, 2010, 2012 i 2014). Rolniczy charakter regionu łódzkiego oraz kluczowe znaczenie rolnictwa dla rozwoju całej Polski i Europy sprawia, że dyskusja na temat przyszłości polityki rolnej nabiera coraz większego znaczenia. Poprzednie edycje inicjatywy otworzyły przed młodymi rolnikami nowe możliwości zdobycia cennej wiedzy, przydatnej w ich codziennej pracy zawodowej i były płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można przesyłać:
- pocztą listownie ( Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź ), 
- za pośrednictwem faxu ( 42 663 35 32 ), 
- pocztą e-mail (sekretariat.ro@lodzkie.pl) .

Decyduje data wpływu do Urzędu – najpóźniej do dnia 28 maja 2014 r.

Żródłó: http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/aktualnosci/20140515_nabor_vefmr

Załączniki
Ogólne warunki naboru – V Europejskie Forum Młodych Rolników
Formularz zgłoszeniowy – V Europejskie Forum Młodych Rolników

AGNEDA V Europejskiego Forum Młodych Rolników

   

Zmiana formularzy w Małych projektach

Dodano: 08:59, 15.05.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Drodzy Beneficjenci,

Zmieniły się wzory formularzy o dofinansowanie wniosków w ramach działania MAŁE PROJEKTY. W najbliższym naborze należy składać wnioski już na nowych formularzach. Zostaną one zamieszczone w najbliższym ogłoszeniu o naborze oraz poniżej: 

Małe projekty - wniosek 8z, instrukcja, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenie de minimis, formularz inforamcji de minimis [POBIERZ]

   

Wesołego Alleluja!

Dodano: 15:01, 15.04.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

   

   

Przymierze Jeziorsko w Brukseli!

Dodano: 10:15, 15.04.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

23 Lokalne Grupy Działania z Wielkopolski przyjechały na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba do Brukseli, gdzie wzięli udział w Wielkopolskim Forum LGD.

Uczestnicy Forum rozmawiali przede wszystkim o rozwiązaniach przyjmowanych dla Lokalnych Grup Działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i nowej perspektywy finansowej 2014-2020 na różnych szczeblach - od wojewódzkiego po europejski. Największą dyskusję wzbudziły zmiany jakie zajdą w programie Leader[1], którego główną ideą jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy.

Swoją wiedzą w tym temacie z uczestnikami podzielili się: Przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej Zbigniew Fąfara, Radca Minister, Kierownik Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przy Stałym Przedstawicielstwie RP Przy UE w Brukseli prof. Andrzej Bobuchowski, Dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli Monika Kapturska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski, Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD Członek Zarządu Stowarzyszenia Światowid Katarzyna Jórga oraz Poseł do PE Andrzej Grzyb.

Forum Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania jest kontynuacją dobrej praktyki spotkań w tym gronie. Pierwsze Wielkopolskie Forum LGD odbyło się 21 września 2013 roku w Poznaniu (więcej na ten temat)

Lokalne Grupy Działania z Wielkopolski podczas pobytu w Belgi miały również możliwość zwiedzenia Brukseli oraz Brugii.
Program Leader polega on na opracowaniu przez społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp. Celem tej osi jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Lokalne Grupy Działania to partnerstwa składające się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego.


Zdjęcia z wyjazdu: [ZOBACZ]


Źródło: http://andrzejgrzyb.eu/kontynuacja-dobrej-wspolpracy-z-lgd/

   

Stoły Wielkanocne w Sieradzu!

Dodano: 12:51, 14.04.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Stowarzyszenie „LGD – Przymierze Jeziorsko” wspólnie z aktywnymi kobietami z Koła Gospodyń Chojne, dumnie reprezentowało się na imprezie pod nazwą „Stoły Wielkanocne 2014” w Sieradzu. Impreza jednoczyła wszystkie gminy z terenu powiatu, które pokazywały prawdziwe świąteczne tradycyjne rarytasy oraz wielkanocne ozdoby.

Zwiedzający mogli popróbować specjałów własnej roboty, ale też i kupić różne swojskie wyroby, m.in. były to: kiełbasy, pasztety, ciasta czy pyszny wiejski żurek. Można też bez problemu nabyć ozdobne świąteczne jaja, zajączki i baranki. Dziękujemy serdecznie KGW Chojne za  współudział w w/w imprezie!

Link do zdjęć: [ZDJĘCIA]

   

"Żywność z gospodarstwa w aspekcie zdrowia i przedsiębiorczości" - Kościerzyn, 27.03.2014r.

Dodano: 10:03, 28.03.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W sali konferencyjnej ŁODR Oddział w Kościerzynie w dniu 27 marca br. odbyło się seminarium nt. „Żywności z gospodarstwa w aspekcie zdrowia i przedsiębiorczości” oraz prezentacje zaproszonych kół gospodyń oraz stowarzyszeń, którym przyświecało hasło pn. „Wielkanoc w regionie”. Nadrzędnym celem wydarzenia była jednak integracja społeczności lokalnej i kultywowanie tradycji wielkanocnych.

Organizatorem prezentacji był ŁODR zs. w Bratoszewicach ODDZIAŁ w Kościerzynie oraz Urząd Gminy we Wróblewie.

Z zaproszenia organizatora skorzystały liderki wiejskie, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i biblioteki. Ponad dwadzieścia zespołów zaprezentowały wykonane przez siebie ozdoby, dekoracje wielkanocne oraz przygotowały potrawy wielkanocne z nabiałem w tle. „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew oraz Kołem Gospodyń z Jakubic dumnie reprezentowało obszar LGD. Na naszych stoiskach Panie prezentowały piękne wielkanocne rękodzieło oraz pyszne, smakowite potrawy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających oraz lokalnych mediów.

Niezwykła pomysłowość i umiejętności rękodzielnicze wzbudziły zachwyt uczestników świątecznego spotkania. Podobnie emocje wyrażano przy pełnym regionalnych świątecznych tradycji stole wielkanocnym. Naprawdę było co podziwiać, degustować i czym się rozkoszować.

Bardzo cennym merytorycznym dopełnieniem prezentacji zespołowych był wykład dr hab. inż. Antoniego Pluta, który przybliżył znaczenie produktów mlecznych w żywieniu, wskaz  wpływ produktów  na nasz organizm oraz informacja p.Moniki Babiec z zakresu podstawowych wymóg przy sprzedaży produktów z gospodarstwa. 

Na zakończenie goście honorowi podziękowali zespołom za trud, jaki wkładają w działalność społeczną oraz za aktywność w kultywowaniu regionalnych tradycji. Życzyli wszystkim spokojnych i wesołych świąt Wielkanocnych. 

Galeria - [PRZEJDZ DO OGLĄDANIA] 

   

Zapraszamy jutro do Kościerzyna!

Dodano: 09:10, 26.03.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Żywność z gospodarstwa w aspekcie zdrowia i przedsiębiorczości

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Oddział w Kościerzynie i Urząd Gminy we Wróblewie

zapraszają na seminarium

nt. Żywność z gospodarstwa w aspekcie zdrowia i przedsiębiorczości.

które odbędzie się 27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 10:00
sala konferencyjna ŁODR Oddział w Kościerzynie

W programie:

- Wykład: „Produkty mleczne w profilaktyce zdrowotnej rozwoju przedsiębiorczości”

- znaczenie produktów mlecznych w żywieniu i ich promocja

- przetwórstwo mleka w gospodarstwie w aspekcie przedsiębiorczości i samozaopatrzenia

jak kupować, przechowywać i spożywać produkty mleczne? dr hab. inż. Antoniego Pluty – Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności - ze  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Informacja z zakresu podstawowych wymogów przy sprzedaży produktów  z gospodarstwa  – lek. wet. Monika  Babiec – Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Sieradzu.

Ponadto w programie dorocznego seminarium:

- „Wielkanoc w regionie” – prezentacje zespołowe

- nabiał w tradycji i świątecznych kulinariach

- wielkanocne ozdoby i dekoracje

- lokalne potrawy na wspólnym świątecznym stole.

Zapraszamy  producentów rolnych, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia kobiet, stowarzyszenia wiejskie, lokalne grupy działania, placówki kultury, itp. 

Źródło: http://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/zywnosc-z-gospodarstwa-w-aspekcie-zdrowia-i-przedsiebiorczosci

   

IX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej

Dodano: 08:41, 26.03.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dniach 27-29 czerwca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się festiwal umożliwiający zespołom folklorystycznym zaprezentowanie swoich dokonań artystycznych.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, biorący udział w ubiegłorocznej edycji festiwalu, czeka na zgłoszenia zespołów folklorystycznych pragnących reprezentować województwo łódzkie w tym roku. Na kandydatury zawierające m.in. charakterystykę zespołu oraz informację o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach czekamy do 31 marca br. Zespół, który zostanie wybrany do reprezentowania regionu, zapewniony będzie miał transport, nocleg oraz wyżywienie.

Poniżej regulamin festiwalu.

 

Źródło: http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/aktualnosci/20140325_festiwal_kielce

 

   

Już dziś oficjalny fanpage Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko" na Facebook'u!

Dodano: 12:47, 25.03.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zarpaszamy wszystkich serdecznie do polubienia oficjalnego fanpage'a Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" na Facebook'u!

Link do strony: https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Lokalna-Grupa-Działania-Przymierze-Jeziorsko/237986379725865

   

Szkolenie dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych

Dodano: 11:15, 19.03.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego organizuje szkolenie dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych biorących udział w Wojewódzkim konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Złota Grusza w latach 2009-2013.

Szkolenie odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia br. i poświęcone będzie zagadnieniom związanym z formami wspierania sprzedaży usług agroturystycznych (budowanie wizerunku, tworzenie skutecznej oferty obiektu, reklama, promocja, obsługa klienta itp.).

 

Harmonogram kursu zawiera także wizytę na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL.

 

Sekretariat Regionalny pokrywa koszty związane z wyjazdem i uczestnictwem w szkoleniu. Uczestnicy zobowiązani będą do przyjazdu na własny koszt na miejsce zbiórki – Łódź, ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z al. Piłsudskiego. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o przesyłanie na adres anna.rzeznik@lodzkie.pl zgłoszenia zawierającego następujące dane:

• imię i nazwisko,

• adres zamieszkania,

• numer pesel,

• numer telefonu, który uczestnik będzie posiadał w dniu wyjazdu.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc lista osób zostanie sporządzona zgodnie z kolejnością wpływania zgłoszeń.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Rzeźnik-Osuwniak tel. 42 663 31 88

 
 

Źródło/Więcej informacji: http://www.prow.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/prow/prow/aktualnosci/20140319_szkolenie_gosp_agro

 

   

Zestawienie po ponownej ocenie Rady Stowarzyszenia - 13.03.2014r.

Dodano: 16:11, 13.03.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ponieżej zamieszczamy zestawienie projektów ocenionych po ponownej ocenie Rady Stowarzyszenia, które to miało miejsce w dn. 13.03.2014r. w ramach naboru przeprowadzonego od 19 grudnia 2012r. do 17 stycznia 2013r.

 1. Zestawienie operacji wybranych do dofiansowania w ramach działania 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozowju - Małe projekty" [ZOBACZ] [*.DOCX]

 2. Zestawienie operacji niewybranych do dofiansowania w ramach działania 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozowju - Małe projekty" [ZOBACZ] [*.DOCX]

   

Informacja dotycząca limitu pomocy w ramach ogłoszonego naboru wniosków

Dodano: 15:32, 11.02.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informacja dotycząca limitu pomocy w ramach ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie dotyczącym gospodarki wodno - ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Informujemy, iż w najbliższym naborze wniosków o przyznanie pomocy (od 10 lutego do 10 kwietnia 2014 roku) na operacje w zakresie dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej, nadal obowiązuje limit, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Oznacza to, iż, refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy, z tym, że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu – nie więcej niż 4 000 000 zł w przypadku operacji dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej.

Źródło: http://www.prow.lodzkie.pl/

   

PARP udziela dotacji

Dodano: 14:04, 11.02.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców działalność produkcyjną na terenie RP. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologi produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3.050.000 zł.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/2258

   

Konsultacje Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dodano: 15:36, 01.02.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 Informujemy, że z dniem 24 stycznia 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje publiczne II Projektu PROW na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, zapraszamy do zapoznania się z dokumentem dostępnym w wersji elektronicznej na stronach Ministerstwa pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020,

oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod adresem:

http://ksow.pl/prow-2014-2020.html.

Zachęcamy do przesyłania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwag, propozycji i komentarzy dotyczących przedmiotowego dokumentu za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie Ministerstwa oraz na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r.

Źródło: http://www.prow.lodzkie.pl/

   

Lokalny rozwój w ramach podejścia Leader – cechy

Dodano: 14:06, 25.01.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Kończy się okres programowania 2007-2013, słusznym wydaje się być przypomnienie sobie czym lokalne grupy działania w Unii Europejskiej powinny się kierować, przygotowując się do tworzenia lokalnych strategii rozwoju na lata 2104 – 2020 .

Doświadczenia z dotychczasowych edycji podejścia Leader pokazały iż słusznym jest kontynuowanie głównych zasada podejścia Leader.  Rozwój Kierowy przez Lokalną Społeczność (RKLS) mają być zatem podejściem partnerskim (w formie lokalnych grup działania – LGD), oddolnym (decyzje o wyborze operacji powinny zapadać na poziomie LGD), terytorialnym(skupionym na rozwoju konkretnego, dobrze zdefiniowanego i spójnego obszaru w oparciu o przygotowaną z udziałem lokalnych społeczności lokalną strategią rozwoju – LSR), z integrowanym, wykorzystującym różne firmy współpracy sieciowania oraz innowacyjnym.

Zobacz filmy przygotowane przez Europejską Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich ENRD na temat:

Źródło: http://www.leaderatorium.edu.pl/

   

Nabór wniosków w zakresie dotyczącym gospodarki wodno - ściekowej

Dodano: 15:39, 22.01.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie dotyczącym gospodarki wodno - ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:
od dnia 10 lutego 2014 r. do dnia 10 kwietnia 2014 r.


Miejsce składania wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, pok. 511 ( V piętro)
al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
 
Godziny przyjmowania wniosków:
- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku w dniach 10.02.2014 r. – 09.04.2014 r.
- od 8:30 do 12:00 w dniu 10.04.2014 r.


Tryb składania wniosków: 
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – www.prow.lodzkie.pl


Kryterium regionalne:
Kryterium regionalne dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla operacji dotyczących gospodarki wodno - ściekowej:
1) w przypadku operacji, w których wnioskowana kwota pomocy stanowi nie więcej niż 50% kwot limitu, o którym mowa w § 4 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – planowanej operacji przyznaje się jeden punkt,
2) w przypadku operacji realizowanych na terenie gminy, dla której średnia gęstość zaludnienia jest równa lub niższa niż 50% średniej gęstości zaludnienia w województwie łódzkim – planowanej operacji przyznaje się 1 punkt.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 12 (II piętro) w godzinach 800-1600 oraz pod numerami telefonu: (042) 663 31 89, 663 31 90, 663 31 91, 663 31 56, 663 32 12.

Dokumenty do pobrania

Źródło: http://www.prow.lodzkie.pl/

   

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Dodano: 14:37, 22.01.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Termin składania wniosków:
od dnia 10 marca 2014 r. do dnia 8 maja 2014 r.

 

Miejsce składania wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, pok. 511 ( V piętro)
al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
 
Godziny przyjmowania wniosków:
- od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku w dniach 10.03.2014 r. – 07.05.2014 r.
- od 8:30 do 12:00 w dniu 08.05.2014 r.


Tryb składania wniosków: 
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – www.prow.lodzkie.pl


Kryterium regionalne:
Kryterium regionalne dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
1) w przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy będzie jedynym wnioskiem pochodzącym z obszaru danej gminy – planowanej operacji przyznaje się jeden punkt;
2) w przypadku wnioskodawcy, któremu w poprzednich naborach wniosków na operacje w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 łącznie udzielono pomocy w wysokości nie większej niż 250 000 złotych – planowanej przez niego operacji przyznaje się jeden punkt. Podstawę obliczenia kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma kwot pomocy określonych w pierwotnych umowach bez uwzględniania ich zmian zawartych w aneksach.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 12 (II piętro) w godzinach 800-1600 oraz pod numerami telefonu: (042) 663 31 89, 663 31 90, 663 31 91, 663 31 56, 663 32 12

Dokumenty do pobrania

Źródło: http://www.prow.lodzkie.pl/

   

Rozporządzenie UE dotyczące wspierania obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Dodano: 15:42, 02.01.2014 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) opublikowany został pakiet rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych powiązanych z wieloletnimi ramami finansowymi 2014-2020.

 

Jednym z dokumentów jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Polska wersja wszystkich dokumentów dostępna jest pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:PL:HTML.

Źródło: http://www.prow.lodzkie.pl/

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024