Aktualności

Zaproszenie na bezpłatne webinarium - 14.01.2021r.

Dodano: 10:12, 31.12.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 
 

   

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe!

Dodano: 08:04, 20.12.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 
 

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD - Warta, 30.11.2021r.

Dodano: 08:31, 10.11.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” zapraszamy wszystkich członków LGD do uczestnictwa w sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury w Warcie w dniu: 

-> I termin – 30 listopada 2021r. (wtorek) o godz. 13:30, 
-> II termin – 30 listopada 2021r. (wtorek) o godz. 14:00.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad, powitanie gości oraz członków stowarzyszenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta obrad. 
4. Odczytanie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”.
5. Przedstawianie zmian w „Kryteriach wyboru operacji”* Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” stanowiących załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach realizacji PROW na lata 2014-2020. 
6. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 6/WZC/2021* w sprawie: aktualizacji „Kryteriów wyboru operacji” Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” stanowiących załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach realizacji PROW na lata 2014-2020.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
8. Odczytanie regulaminu wyborczego. 
9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 7/WZC/2021* w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego.
10. Przedstawienie list z kandydaturami do Rady Stowarzyszenia.
11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 8/WZC/2021* w sprawie przyjęcia nowego składu Rady Stowarzyszenia.
12. Ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady Stowarzyszenia. 
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
 
Dokumenty do pobrania: 
 
1) Uchwała nr 6/WZC/2021 - [POBIERZ] [*.PDF] 
2) Kryteria Wyboru Operacji (Projekt) - [POBIERZ] [*.PDF]
3) Uchwała nr 7/WZC/2021 - [POBIERZ] [*.PDF]
4) Regulamin wyborczy do władz stowarzyszenia - [POBIERZ] [*.PDF]
5) Uchwała nr 8/WZC/2021 - [POBIERZ] [*.PDF]
 

   

Rusza konkursu „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most!

Dodano: 13:09, 04.11.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Uwaga łódzkie! Zabytek z twojego województwa ma szansę na milion złotych! Rusza konkursu „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most.  

Mieszkasz w województwie łódzkim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie „Nasz Zabytek”. Nabór zgłoszeń rusza już 29 października i potrwa do 26 listopada 2021 r.

„Nasz zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej. 

Ważne – w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).

Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części: 

• I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start konkursu w województwie łódzkim - 29 października 2021 r); 

• II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start konkursu w styczniu 2022 r. - po zakończeniu I Konkursu).  

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objął wszystkie województwa każdego roku. Fundacja zakończyła już pilotaż konkursu na Podlasiu i Dolnym Śląsku, a po  przeprowadzeniu konkursu w województwach łódzkim i kujawsko-pomorskim, w 2022 r. zostaną ogłoszone konkursy w kolejnych województwach. 

Pliki do pobrania:

1) Komunikat konkursowy "Nasz zabytek" - [POBIERZ] [*.PDF]

2) Informacja konkursowa "Nasz zabytek" - [POBIERZ] [*.PDF]

 

   

„Turystyka wiejska jako trend i alternatywa w czasie pandemii COVID-19” - SZKOLENIE

Dodano: 13:38, 21.10.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizuje bezpłatne szkolenie online "Turystyka wiejska jako trend i alternatywa w czasie pandemii COVID-19". 

Szkolenie skierowane jest do   osób prowadzących działalność turystyczną na

obszarach wiejskich lub planujących rozpoczęcie działalności związanej ze

świadczeniem usług turystycznych na obszarach wiejskich województwa

łódzkiego.

Na szkolenie zapraszamy 5 listopada 2021 o godz. 09.00 do 16.30, na platformie ClickMeeting.

W celu uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu należy wypełnić załączony

formularz zgłoszeniowy i przesłać go zwrotnie na adres: asia@eurogrupa.pl

W programie szkolenia m.in.: 

* Działalność w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki, a

przepisy prawne.

* Możliwość wsparcia finansowego podejmowanej działalności

turystycznej na obszarach wiejskich.

* Przyjmowanie gości - podstawy psychologii w turystyce wiejskiej i

agroturystyce. Budowanie relacji z klientem, obsługa klienta kluczem do

budowania pozytywnego wizerunku. Odbiorcy ofert turystyki wiejskiej.

* Marketing w turystyce wiejskiej i agroturystyce - promocja, reklama,

jakość świadczonych usług, produkt turystyczny.

* Promocja obiektu - tworzenie skutecznej oferty obiektu. 

* Internet jako forma sprzedaży (zasady pozycjonowania, wyszukiwarki

produktowe, portale ogłoszeniowe, newslettery, kody promocyjne itp.).

* Strona internetowa i jej znaczenie w branży turystycznej - analiza

stron internetowych, Facebook`a uczestników szkolenia.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie: [PRZEJDŹ] 

   

Warsztaty instrumentalne, z buławy marszowej i musztry paradnej - Budżet Obywatelski Woj. Łódzkiego - 23-24.10.2021r.

Dodano: 13:20, 15.10.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dn. 23-24.10.2021r. w Wackim Centrum Kultury oraz Szkole Podstawowej w Warcie odbędą się:

a) warsztaty instrumentalne (flet; klarnet i saksofon; trąbki, tenory i tuba; instrumenty perkusyjne),

b) warsztaty z buławy marszowej,

c) warsztaty z musztry paradnej

w ramach realizacji projektu pn: "Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2021 rok. 

Projekt skierowany jest do kadry instruktorskiej orkiestr dętych (z terenu województwa łódzkiego) oraz czlonków orkiestr dętych (z terenu Gminy Warta oraz powiatu sieradzkiego). 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji ww. grup docelowych.

Szczegóły na plakacie. 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji - [POBIERZ] [*.PDF]

Formularz zgłoszeniowy - [POBIERZ] [*.PDF]

   

URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE Turystyka wiejska jako trend i alternatywa w czasie pandemii COVID-19

Dodano: 14:34, 11.10.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza Państwa na BEZPŁATNE SZKOLENIE w formie online, dla osób prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich lub planujących rozpoczęcie działalności związanej ze świadczeniem usług turystycznych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.

Tytuł szkolenia: „Turystyka wiejska jako trend i alternatywa w czasie pandemii COVID-19”.

Szkolenie w wersji online odbędzie się 05 listopada 2021 w godz. 09.00-16.00, na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

-> Wpływ turystyki wiejskiej na rozwój obszarów wiejskich – podstawowe pojęcia związane z turystyką wiejską.
-> Działalność w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki a przepisy prawne.
-> Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
-> Możliwość wsparcia finansowego podejmowanej działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
-> Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej.
-> Wyposażenie, warunki sanitarne i żywieniowe w obiektach turystycznych na obszarach wiejskich.
-> Kreowanie i rozwój produktów turystycznych – lokalnych i regionalnych.
-> Przyjmowanie gości – podstawy psychologii w turystyce wiejskiej i agroturystyce. -> Budowanie relacji z klientem, obsługa klienta kluczem do budowania pozytywnego wizerunku. Odbiorcy ofert turystyki wiejskiej
-> Marketing w turystyce wiejskiej i agroturystyce – promocja, reklama, jakość świadczonych usług, produkt turystyczny.
-> Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, przedsiębiorcami w celu tworzenia marki i ofert turystycznej regionu.
-> Promocja obiektu – tworzenie skutecznej oferty obiektu.
-> Internet jako forma sprzedaży (zasady pozycjonowania, wyszukiwarki produktowe, portale ogłoszeniowe, newslettery, kody promocyjne itp.).
-> Strona internetowa i jej znaczenie w branży turystycznej – analiza stron internetowych, Facebook`a uczestników szkolenia.

Szkolenie poprowadzi pani dr Agnieszka Gandecka - absolwentka kierunku Socjologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze (1999). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie Socjologii uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2009 roku. Autorka licznych opinii i publikacji z zakresu turystyki kulturowej, socjologii turystyki oraz turystyki realizowanej w regionie lubuskim. Jej dorobek naukowy odnosi się do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauk socjologicznych oraz nauk o zdrowiu. Problematyka jej analiz koncentruje się na turystyce jako zjawisku społecznym, turystyce kulturowej oraz regionalnych możliwościach budowania potencjału turystycznego.

W celu uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu, prosimy już dziś o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go zwrotnie mailem na adres: asia@radynadzorcze.pl

Link do formularza: [POBIERZ] [*.PDF]

Zapraszamy Państwa serdecznie!

   

Szkolenie z małego przetwórstwa na przykładzie CDR w Radomiu

Dodano: 14:22, 28.09.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego organizuje szkolenie z tematyki małego przetwórstwa, które odbędzie się na początku października br. na terenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do producentów żywności oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności. Uczestnicy będą mieli okazję własnoręcznie nauczyć się wytwarzać przetwory z mleka, mięsa, owoców a także zbóż. W ramach szkolenia przewidziane są cztery wykłady prowadzone przez specjalistów, którzy podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w dziedzinach dotyczących:

- wymagań sanitarnych, higieny oraz zagrożeń w przetwórstwie żywności, bezpieczeństwo żywności;

- regulacji sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym – RHD i sprzedaż bezpośrednia;

- aspektów prawno – administracyjnych towarzyszących zakładaniu małego przetwórstwa;

- działań związanych z ochroną środowiska lub/i zmianami klimatu, które można zastosować przy przetwórstwie spożywczym - dobre praktyki w tym zakresie.

Dla wszystkich uczestników przewidziany jest transport na trasie Łódź-Radom oraz Radom-Łódź, a także poczęstunek w formie obiadu oraz przerwy kawowej.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemia Covid-19 przewidzieliśmy przeprowadzenie szkolenia w trybie online. Wówczas wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o tym, jak należy zalogować się na spotkanie.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram szkolenia zostanie przesłany drogą mailową w najbliższym możliwym terminie.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy należy przesyłać na dwa adresy mailowe: natalia.kudra@lodzkie.pl oraz lidia.marjan@lodzkie.pl do poniedziałku, 4 października br.

Więcej informacji: [PRZEJDŹ]

   

Wyjazd studyjny - Budżet Obywatelski Woj. Łódzkiego - 08-10.10.2021r.

Dodano: 12:05, 15.09.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dn. 08-10.10.2021r. obędzie się wyjazd studyjny dla członków orkiestr (z terenu Gminy Warta oraz powiatu sieradzkiego) w ramach realziacji projektu pn.: "Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2021 rok. 

Celem przeprowadzania 3 dniowej wizyty studyjnej jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz poznanie metod pracy innej orkiestry wraz z opracowaniem wspólnie nowych utworów połączonych z efektywnym wykorzystaniem czasu na zwiedzanie atrakcji turystycznych województwa łódzkiego i aktywnego wypoczynku.

Udział w projekcie jest bezpłany.

Szczegóły na plakacie. 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji - [POBIERZ] [*.PDF]

Formularz zgłoszeniowy - [POBIERZ] [*.PDF]

   

Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: ".:„Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego”

Dodano: 10:14, 13.09.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że przystąpiliśmy do realizacji zadania publicznego pn.: „Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego” w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na 2021 rok.

Kwota dofinansowania: 40.000,00 PLN

Główne założenia projektu: zakup instrumentów, zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępu do edukacji muzycznej, podniesienie kwalifikacji członków kadry instruktorskiej orkiestr dętych z obszaru woj. łódzkiego oraz integracja społeczności lokalnej poprzez warsztaty i wyjazd studyjny.

   

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich - Szczawno, 28.08.2021r.

Dodano: 14:08, 25.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Webinarium pn. „Przedsiębiorco, inwestuj w firmę! – instrumenty zwrotne dla MŚP” - 07.09.2021r.

Dodano: 07:31, 23.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Przedsiębiorco, inwestuj w firmę! – instrumenty zwrotne dla MŚP”. Celem webinarium jest przedstawienie wybranych form wsparcia zwrotnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Jednocześnie zwracamy się również z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród przedsiębiorców z Państwa regionu.
 
Najbliższe webinarium odbędzie się w następującym terminie:
 
7 września 2021 roku w godz. 10:00 – 11:00 (rekrutacja do 2.09.2021r.) 
 
Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu. 
 
W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5009-webinarium-pn-przedsiebiorco-inwestuj-w-firme-instrumenty-zwrotne-dla-msp). 
 
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem, tj.: 
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
 
ul. Rynek 14, 98-200 Sieradz
 
tel. +48/ 43 678 40 80, +48/ 43 822 89 25
 

LPISieradz@lodzkie.pl 

 

   

Gminny Festyn Rodzinny - Rossoszyca, 22.08.2022r.

Dodano: 08:08, 18.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 
 

   

Projekt grantowy - KGW w Charłupi Małej - Warsztaty / szkolenia

Dodano: 12:33, 16.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie!

   

Projekt grantowy - KGW w Pęczniewie "Łączymy pokolenia" - Warsztaty / szkolenia

Dodano: 12:40, 10.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie!

   

Projekt grantowy - KGW w Drużbinie - Warsztaty / szkolenia

Dodano: 12:39, 10.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie!

   

Projekt grantowy - KGW w Siedlątkowie - Warsztaty / szkolenia

Dodano: 12:37, 10.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie!

   

Projekt grantowy - Stowarzyszenie Seniorów "Bliżej Siebie" - Warsztaty / szkolenia

Dodano: 12:35, 10.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie!

   

Projekt grantowy - KS "Talent" - Warsztaty / szkolenia

Dodano: 12:30, 10.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie!

   

Projekt grantowy - KGW w Rzechcie - Warsztaty / szkolenia

Dodano: 12:26, 09.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie!

   

KONKURS KULINARNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PN.: "ŁÓDZKIE SMAKUJE"

Dodano: 11:00, 09.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo!

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber serdecznie zaprasza na Dożynki Wojewódzko-Powiatowo-Gminne i Diecezjalne Diecezji Łódzkiej, które odbędą się w niedzielę 22 sierpnia 2021 r. w Rogowie na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Leśny Zakład Doświadczalny w  Rogowie, w powiecie brzezińskim.

Podczas tegorocznych Dożynek odbędzie się konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego pn. „Łódzkie smakuje”. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą wypromować lokalne potrawy/wypieki powstałe w oparciu o tradycyjne receptury zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs podzielony jest na następujące kategorie:

I kategoria: „Wytrawne smaki Łódzkiego”

II kategoria: „Słodkie smaki Łódzkiego”

III kategoria: „Wigilijne smaki Łódzkiego”

KGW MOGĄ SIĘ ZGŁASZAĆ DO KONKURSU SAMODZIELNIE WYŁĄCZNIE POPRZEZ ELEKTRONICZNY FORMULRZ DOSTĘPNY POD LINKIEM: [KARTA ZGŁOSZENIA]

   

Festyn w Brzegu - 08.08.2021r.

Dodano: 11:38, 02.08.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Walne Zebranie Członków Łódzkiej Sieci LGD - 26-27.07.2021r.

Dodano: 08:05, 28.07.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W dn. 26-27.07.2021r. w miejscowości Kolumna odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania za rok 2020.

Dodatkowo po zebraniu poruszane były kwestie takie jak: bieżące wdrażanie LSR, dodatkowe środki w ramach PROW 2014-2020, rozliczenie LSR, nowy okres programowania - strategie wielofunduszowe, a możliwość wdrażania w łódzkim.

Poza przedstawicielami Lokalnych Grup Działania w spotkaniu uczestniczyła również Pani Edyta Michalska - Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

           

"Moje miejsce na Ziemi" - Czwarta edycja programu grantowego dla społeczności lokalnych

Dodano: 08:51, 01.07.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Do 29 lipca br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu to 2 miliony złotych. Szansę na grant ma w tym roku aż 200 podmiotów.

Granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie.

Najlepsze inicjatywy czwartej edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” wybierze komisja programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN i jego korporacyjnej Fundacji. Szansę na wygranie grantu będą miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty. Projekty muszą być realizowane w okresie od 29 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 roku.

Więcej informacji na stronie [PRZEJDŹ] lub profilu społecznościowym [PRZEJDŹ]

   

Wojewódzki konkurs "Kolorowy balkon" oraz "Ogrody i ogródki województwa łódzkiego"

Dodano: 14:01, 09.06.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza mieszkańców regionu do udziału w Wojewódzkim Konkursie „Kolorowy balkon” oraz „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2021r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-kolorowy-balkon

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-ogrody-i-ogrodki-wojewodztwa-lodzkiego

       

"Folk Nad Wartą" - Warta, dn. 27.06.2021r.

Dodano: 09:54, 07.06.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 
 

   

Wojewódzki konkurs pn. "Weekend na wsi"

Dodano: 12:47, 26.05.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z przyjemnością informuje, że organizuje wojewódzki konkurs pn. „Weekend na wsi”. Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych www.lodzkie.pl oraz www.lodzkie.ksow.pl

   

Projekt grantowy - Stowarzyszenie Zwykłe PROROZWOJOWI - Warsztaty / szkolenia

Dodano: 12:31, 10.05.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie!

   

Projekt grantowy - KGW w Grabowcu - Warsztaty / szkolenia

Dodano: 12:18, 10.05.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szczegóły na plakacie!

   

"Pohulamy nad Jeziorskiem" - 15.05.2021r.

Dodano: 07:58, 10.05.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Hulajnogą do Egiptu (bez paszportu i wizy).

Udział bezpłatny!

Uczestnik może poruszać się wyłącznie hulajnogą!

Trasa z Mariny w Pęczniewie brzegiem Jeziorska i przez pola do Egiptu.

Noclegi: (we własnym zakresie) SUMEX w Pęczniewie, Domki nad Jeziorskiem w Popowie

Program:

- Powitanie Uczestników rajdu -10:00 Marina Pęczniew

- Start Uczestników Rajdu przejazd brzegiem zbiornika i polami do przysiółka Egipt - uzupełnienie energii i nawodnienie

- Przejazd do Ferdynandowa objazd zbiornika PZW

- Przejazd do Pęczniewa - prezentacja i promocja hulajnogi jako przyjaznego środka transportu

- Powrót do SUMEXU na posiłek

Fakultatywnie 16 maja dookoła Jeziorska (ok. 50 km)

   

Bitwa regionów - Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Dodano: 13:31, 26.04.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zachęcamy do wzięcia udziału w największym konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich - Bitwa Regionów!

Konkurs organizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi.

Szczegóły na https://bitwaregionow.pl/

   

Wesołego Alleluja!

Dodano: 07:59, 31.03.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodano: 08:37, 17.03.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 1/2021 w zakresie "Podejmowania działalności gospdoarczej" po ocenie Rady Stowarzyszenia dokonanej w dn. 16.03.2021r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiezdenia Rady z dn. 16.03.2021r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz protestu od decyzji Rady [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Bezpłatne webinarium o Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców

Dodano: 14:18, 11.03.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Dodano: 09:21, 11.03.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Więcej informacji: [PRZEJDŹ]

   

„Wielkanocna Baba z Łódzkiego” - Konkurs

Dodano: 09:47, 05.03.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz przetwórców prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny z terenu województwa łódzkiego do udziału w Konkursie „Wielkanocna  Baba  z Łódzkiego”, polegającym na amatorskim wypieku tradycyjnej baby wielkanocnej - z mąki pszennej uzyskanej ze zboża uprawianego na poletkach demonstracyjnych  Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulinarnego związanego z okresem Wielkiej Nocy, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, pielęgnowanie szacunku dla tradycji ludowych.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy Łódź.

Wicęcej informacji: [PRZEJDŹ]

 

   

„Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”

Dodano: 09:04, 17.02.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” ma na celu poprawę zdolności FAOW do pełnienia roli think tanku, który, dysponując szeroką wiedzą na temat sytuacji organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, może w procesach decyzyjnych i konsultacyjnych wypracowywać stanowiska i rozwiązania odpowiadające potrzebom tych organizacji.

Główną częścią projektu jest przeprowadzenie na szeroką skalę badania aktywności obywatelskiej na wsi. Krajobraz społeczny polskiej wsi dynamicznie się zmienia, a ostatnie tego typu badania miały miejsce w 2013 roku (opracowanie ich wyników znajduje się w publikacji „Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach” stworzonej w ramach prowadzonego przez FAOW projektu „Dobry start”). Aktualizacja wiedzy na temat stanu aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich jest niezbędna do właściwiej identyfikacji problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się organizacje wiejskie. Badanie pozwoli też na identyfikację dobrych praktyk, a jego wyniki będą stanowić punkt wyjścia do dalszych debat i analiz na temat sytuacji polskiej wsi pod względem aktywności obywatelskiej.

Baza Danych Organizacji Wiejskich - [PRZEJDZ]

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie: https://faow.org.pl/obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/

   

Ważne informacje dla Wnioskodawców naboru nr 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Dodano: 09:45, 25.01.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W związku ze zbliżającym się naborem przypominamy / prosimy zwrócić uwagę:

1) Wniosek wraz z załącznikami, zgodnie z ogłoszeniem o naborze, składacie Państwo osobiście lub przez pełnomocnika. Jeśli mają Państwo objawy przeziębienia lub grypy bądź mieliście Państwo kontakt z osobą zakażoną COVID-19, prosimy o składanie wniosku przez pełnomocnika. W biurze prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, tj.: zasłanianie ust i nosa, dezynfekcję rąk przed wejściem i zachowanie dystansu (1,5 m).

2) Do biura przynosicie Państwo wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w 3 egzemplarzach papierowych (dodatkowo do każdego należy dołączyć wniosek elektroniczny zapisany na informatycznym nośniku danych). Dwa egzemplarze zostają w biurze LGD, a trzeci a należy do Wnioskodawcy.

3) Do wniosku załączamy "Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych" oraz "Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencji". Wzory znajdują się w sekcji "Załączniki" pod "OGŁOSZENIEM O NABORZE NR 1/2021".

4) Każdy z Państwa zobowiązany jest również do wypełnienia "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis". Link do formularza znajduje się w sekcji "Załączniki" pod "OGŁOSZENIEM O NABORZE NR 1/2021".

5) Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wyrobienie sobie numeru identyfikacyjnego producenta w powiatowym oddziale ARiMR. 

6) Na każdą zakupioną rzecz przedstawioną we wniosku o przyznanie pomocy prosimy o załączanie przynajmniej 2 ofert wystawionych przez sklep (zawierające pieczątkę i podpis osoby wystawiającej) lub jeśli są to wydruki z internetu to Wnioskodawca osobiście parafuje każdą stronę. 

7) Do wniosku prosimy załączyć dokumenty, które pomogą nam zweryfikować spełnienie przez Państwa kryteriów oceny operacji.

   

Warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD - Warta, dn. 21.01.2021r.

Dodano: 09:11, 12.01.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 

Warsztat odbędzie się 21 stycznia 2021r. (czwartek) w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury - ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta w godzinach od 10:00 do 14:00 (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspertw analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* - Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciel innego LGD.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie lub e-mailowo) do dnia 15 stycznia 2021r.

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Dodano: 08:00, 11.01.2021 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

                                                                                    11.01.2021r.
                                                                                   Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 01.02.2021r. do 22.02.2021r.

• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

II. Forma wsparcia: 

• Premia w wysokości: 100.000,00 zł. 

III. Zakres tematyczny: 

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia: 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 

• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 231.221,33 EURO - co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 924.885,34 PLN.

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 

 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy – Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 1, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 1, ppkt 3 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Biznesplan oraz informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 2  - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 3 - [Przejdz na stronę ARiMR]

5) Formularz wniosku o płatność - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 5, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, pkt. 5, ppkt 3 - [Przejdz na stronę ARiMR]

7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - [Przejdź na stronę UOKiK]

8) Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencji - [POBIERZ] [*.pdf]

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [POBIERZ] [*.pdf]

10) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki [POBIERZ] [*.pdf]
 
11) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja A. Podejmowanie działalności gospodarczej - [POBIERZ] [*.pdf]
 
12) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2021 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.pdf]
 
13) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2021 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.pdf]

INFORMACJA DODATKOWA: 
 
W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku.
 

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024