fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

3.3 - Projekt grantowy - 3/2018/G - Imprezy i wydarzenia kulturalne

Tytuł projektu: "Promocja oraz pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego poprzez ogranizację imprez / wydarzeń artystyczno-kulturalnych na obszarze działania Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko".

Działanie: 19 - LEADER.

Poddziałanie: 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Cel operacji: Promocja obszaru poprzez organizację imprez i wydarzeń artystyczno-kulturalnych na obszarze działania LGD w terminie do 30 listopada 2019r.

Zakres operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Opis projektu: W wyniku realizacji operacji Projektu Grantowego zrealizowane zostanie 5 zadań polegających na organizacji imprez oraz wydarzeń artystyczno-kulturalnych w celu integracja poprzez pobudzenie i angażowanie mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych, w tym promowania obszaru objętego LSR poprzez pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego. 

Zadania te zostaną zrealizowane do 30.11.2019r. oraz będą miały charakter ogólnodostępny, niekomercyjny i otwarty dla wszystkich mieszkańców oraz turystów odwiedzających obszar działania LGD. 

Grantobiorcy, którzy wchodzą w skład "Projektu grantowego":

1) Fundacja na rzecz zachowania wartości i tradycji Pałacu w Małkowie - Tytuł operacji: "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego obszaru LGD, pobudzenie i angażowanie mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych poprzez zorganizowanie Festiwalu Dziedzictwa i Tradycji w Małkowie",

2) GMINNY DOM KULTURY W BURZENINIE - Tytuł operacji: "Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych w gminie Burzenin",

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Burzeninie - Tytuł operacji: Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego poprzez organizację imprezy pn.: "Festyn rodzinny",

4) Kółko Rolnicze w Chojnem - Tytuł operacji: Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację imprezy pn. "Gminny Piknik Rodzinny",

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Drużbinie - Tytuł operacji: Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego poprzez organizację wydarzenia artystyczno-kulturalnego promującego tradycje lokalne obszaru LGD "Przymierze Jeziorsko".

Galeria zdjęć: [ZOBACZ]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę