fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Witamy!

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zostało założone 18 marca 2006 roku. W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Dobra, Gminą Pęczniew oraz Gminą i Miastem Warta zrealizowany został I i II Schemat Leader+. 30 lipca 2008r. przyłączone zostały 2 kolejne gminy: Burzenin i Sieradz. 

 

 

  

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę


Aktualności


Warsztaty instrumentalne, z buławy marszowej i musztry paradnej - Budżet Obywatelski Woj. Łódzkiego 2022 - 22-23.10.2022r.
12:13, 16.09.2022 r.

W dn. 22-23.10.2022r. w Wackim Centrum Kultury oraz Szkole Podstawowej w Warcie odbędą się: a) warsztaty instrumentalne (flet; klarnet i saksofon; trąbki, tenory i tuba; instrumenty perkusyjne), b) warsztaty z buławy marszowej, c) warsztaty z musztry paradnej w ramach realizacji projektu pn: "Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2022 rok.  Projek...   czytaj dalej »


Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
08:19, 01.09.2022 r.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD (tj. z Gminy Burzenin, Gminy Pęczniew, Gminy Sieradz i Gminy Warta) na spotkania informacyjno-konsultacyjne związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.  W programie:  przedstawienie charakterystyki i omówienie dotychczasowej działalności LGD, przedstawienie założeń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przeprowadzen...   czytaj dalej »


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w formie online pn. „REACT – EU - wsparcie dla przedsiębiorstw z łódzkiego” - 07.09.2022
13:37, 23.08.2022 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w formie online pn. „REACT – EU - wsparcie dla przedsiębiorstw z łódzkiego”.  Spotkanie skierowane jest do firm z sektora MŚP, którzy odnotowali min. 15% spadek przychodów ogółem w wyniku covid-19 liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 do łącznych przychodów przypadających w roku 2019. Jego celem jest om&oacu...   czytaj dalej »


ZAKTUALIZOWANE FORMULARZE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
08:22, 03.08.2022 r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR od dnia 04 lipca 2022r. wprowadzono aktualizacje: 1) Wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (w wersji 5z), 2) Wniosku o płatność na...   czytaj dalej »


INSPIRACJE ZE ŚLIWKOWEGO SZLAKU
11:43, 22.07.2022 r.

W dniach 12-14 lipca br. 31-osobowa grupa mieszkańców obszaru LGD „Podkowa” oraz Stowarzyszenia "LGD-Przymierze Jeziorsko" wzięła udział w wyjeździe studyjnym na teren lokalnej grupy działania „Na Śliwkowym Szlaku”. Odwiedziny niezwykle gościnnej Małopolski możliwe były dzięki partnerstwu oraz dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014 -2...   czytaj dalej »