fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Witamy!

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zostało założone 18 marca 2006 roku. W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Dobra, Gminą Pęczniew oraz Gminą i Miastem Warta zrealizowany został I i II Schemat Leader+. 30 lipca 2008r. przyłączone zostały 2 kolejne gminy: Burzenin i Sieradz. 

 

 

  

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę


Aktualności


Zaproszenie do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”.
13:49, 02.01.2023 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z Programem „Mój Prąd”. W czasie spotkania przewidziany jest panel z udziałem przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Webinarium odbędzie się 19 stycznia 2023 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekru...   czytaj dalej »


AKTUALIZACJIA FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
18:06, 06.12.2022 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją uzyskaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaktualizowano formularz wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 5z). Modyfika...   czytaj dalej »


Zaproszenie do udziału w bezpłatnym webinarium pn. "Re_Open UK - wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu".
09:57, 03.11.2022 r.

Szanowni Państwo! Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Re_Open UK - wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu”. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Instytucji odpowiedzialnej za realizację Programu Re_Open UK. Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką spotkania, w szczególności przedsiębiorcó...   czytaj dalej »


Ogłoszenie o naborze na pracownika - Stanowisko: Specjalista ds. projektów
11:32, 12.10.2022 r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” ogłasza nabór na pracownika na stanowisko: Specjalista ds. projektów. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać od 17.10.2022r. do 31.10.2022r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta lub drogą pocztową na adres LGD z dopiskiem „Nabór na wolne s...   czytaj dalej »


Warsztaty instrumentalne, z buławy marszowej i musztry paradnej - Budżet Obywatelski Woj. Łódzkiego 2022 - 22-23.10.2022r.
12:13, 16.09.2022 r.

W dn. 22-23.10.2022r. w Wackim Centrum Kultury oraz Szkole Podstawowej w Warcie odbędą się: a) warsztaty instrumentalne (flet; klarnet i saksofon; trąbki, tenory i tuba; instrumenty perkusyjne), b) warsztaty z buławy marszowej, c) warsztaty z musztry paradnej w ramach realizacji projektu pn: "Warcka Orkiestra Dęta inicjuje, kultywuje i rozwija lokalne tradycje folkloru muzycznego” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2022 rok.  Projek...   czytaj dalej »