fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Wsparcie przygotowawcze

SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.1 "WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE"

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" przygotowuje się do prac nad  nową Lokalną Strategią Rozwoju 2023-2027.
 
Dokument ten będzie wytyczał kierunki działań Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców gmin z obszaru naszego Stowarzyszenia.
 
W związku z prowadzonymi działaniami, których konsekwencją będzie przygotowanie nowej LSR, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie każdej z gmin planowanej do objęcia LSR, które są poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii.
 
W ramach prac przygotowawczych we wrześniu 2022r. zaplanowiwaliśmy spotkania z mieszkańcami w każdej z czterech gmin. Spotkania będą miały charakter informacyjno-konsultacyjny, w których aktywnie będą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników spotkań będą dla naszego Stowarzyszenia pomocne w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR.
 
Program każdego ze spotkań będzie obejmował m.in.: przedstawienie charakterystyki LGD i dotychczasowej działalności; przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027; analizę mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń oraz analizę potrzeb i pomysłów mieszkańców obszaru LGD.
 
 
Harmonogram zaplanowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych:
 
1) 20.09.2022r., godz. 16:30-19:00 – Burzenin
miejsce spotkania: Gminny Dom Kultury w Burzeninie
adres: ul. Rynek 8, 98-260 Burzenin
 
2) 22.09.2022r., godz. 16:30-19:00 – Jeziory
miejsce spotkania: Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorach
adres: Jeziory 20, 98-200 Sieradz
 
3) 27.09.2022r., godz. 16:30-19:00 – Pęczniew
miejsce spotkania: Urząd Gminy w Pęczniewie
adres: ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew
 
4) 29.09.2022r., godz. 16:30-19:00 – Warta
miejsce spotkania: Warckie Centrum Kultury w Warcie
adres: ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta
 
 
Spotkania na terenie każdej z gmin mają charakter otwarty.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Pliki do pobrania:
 
 1) Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR – [POBIERZ] [*.PDF]
 2) Badanie potrzeb mieszkańców - ankieta -  [POBIERZ] [*.PDF]
 3) Baza pomysłów/ fiszka projektowa – [POBIERZ] [*.PDF]
 
 
 
 
 ________________________________________________________________________________________
 
 
PODPISANIE UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.1 "WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE"
 
 
W czwartek, 14 lipca 2022r. Prezes – Pan Wiktor Baranowski oraz Skarbnik - Pani Alicja Szewczyk w imieniu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" odebrali z rąk przedstawicieli Zarządu Województwa Łódzkiego umowę na tzw. "Wsparcie przygotowawcze", dotyczące dofinansowania opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju w ramach perspektywy  2023-2027.  Pozyskane środki w wysokości 74 tys. zł. umożliwią opłacenie wydatków  związanych z przygotowaniem nowych lokalnych strategii rozwoju (LSR), w tym m.in. przeprowadzenia badań statystycznych, konsultacji społecznych lub ewentualnych dodatkowych opracowań. 
 
Środki na sfinansowanie umów na wsparcie przygotowawcze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z okresu przejściowego. Realizacja nowych Lokalnych Strategii Rozwoju będzie finansowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 
 

↑ W górę