fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Projekt współpracy: SPORT

Typ projektu: Projekt współpracy

Tytuł projketu: Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej

Akronim: SPORT

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Cel projektu: Stworzenie wspólnej oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej o dużym zasięgu rozpoznawalności wraz z elementami innowacyjnymi zwiększającej świadomość społeczną na temat zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez utworzenie 37 siłowni plenerowych na obszarze 4 LGD w ciągu 2 lat od podpisania umowy.  

Partnerzy projektu: 

1) Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" - koordynator - Dowiedz się więcej o naszym partnerze: [PRZEJDŹ DO STRONY WWW] 

2) Lokalna Grupa Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" - Dowiedz się więcej o naszym partnerze: [PRZEJDŹ DO STRONY WWW]

3) Lokalna Grupa Działania "Podkowa" - Dowiedz się więcej o naszym partnerze: [PRZEJDŹ DO STRONY WWW]

4) Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" - Dowiedz się więcej o Nas: [PRZEJDŹ DO STRONY WWW]

Mapa obszaru z zaznaczonymi siłowniami:

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

↑ W górę