Aktualności

Informacja

Dodano: 09:28, 29.05.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

Szanowni Państwo,

Informujmy, iż w dniach 3-6 czerwca 2024 r. biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" będzie nieczynne ze wzglądu na udział pracowników w wyjeździe studyjnym.
 
W sprawach pilnych prosimy o kontakt:
e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl
telefon: 693 769 297
 
 

   

Nabór uczestników w ramach projektu pn. „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich”

Dodano: 09:32, 14.05.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" ogłasza nabór uczestników w ramach projektu pn.: Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014 - 2020. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców z obszaru LGD tj. Gminy Burzenin, Gminy Pęczniew, Gminy Sieradz i Gminy Warta.

Szczegóły na plakacie.

---

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji – [POBIERZ] [*.PDF]

Formularz zgłoszeniowy – [POBIERZ] [*.PDF]

Formularz zgłoszeniowy – [POBIERZ] [*.DOC]

       

Spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji”

Dodano: 14:24, 08.05.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

 

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym stacjonarnym spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji”. Celem spotkania jest przedstawienie oferty wsparcia dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

 
Spotkanie odbędzie się 15 maja 2024 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja do 06.05.2024 r.) siedziba Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu ul. Sarańska 10.
 
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://funduszeue.lodzkie.pl/events/stacjonarne-spotkanie-informacyjne-pn-fundusze-europejskie-na-podnoszenie-kwalifikacji
 
W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.
 
Zachęcamy do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: https://ankieta.mfipr.gov.pl/badaniePIFE

       

Spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

Dodano: 14:52, 25.04.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym stacjonarnym spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2024 roku w godz. 10:00 – 12:00 (rekrutacja do 06.05.2024 r.) siedziba Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu ul. Sarańska 10.
 
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
 
 
 

       

Podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Dodano: 12:47, 11.04.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

Na przestrzeni ostatnich 8 lat Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" pozyskało ponad 9 milionów złotych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na sfinansowanie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, zachowaniem dziedzictwa lokalnego, promocją obszaru, wzmacnianiem kapitału społecznego oraz budową i modernizacją infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Dzięki takiemu wsparciu mieszkańcy obszaru "LGD - Przymierze Jeziorsko" mają szansę wpływać na aktywizację i rozwój swoich małych ojczyzn. 

       

Festiwal Polska od Kuchni

Dodano: 11:44, 18.03.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu "Polska od Kuchni", aby wspólnie odkrywać bogactwo polskiej kuchni i cieszyć się smakiem prawdziwej tradycji kulinarnej. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świecie aromatów, którymi nasza kuchnia stoi.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: [PRZEJDŹ]

       

Podpisanie Umowy ramowej

Dodano: 09:37, 18.03.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

5 marca 2024 r. Prezes Zarządu Wiktor Baranowski oraz Skarbnik Zarządu Alicja Szewczyk podpisali z Województwem Łódzkim Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Dzięki tej umowie na tereny objęte naszym wsparciem tj.: Gmina Burzenin, Gmina Pęczniew, Gmina Sieradz, Gmina Warta trafią środki w wysokości 1 562 500,00 Euro.
 
Pozwoli nam to ponownie ogłaszać nabory wniosków o przyznanie pomocy na nowe inicjatywy, wspierać lokalne wspólnoty oraz rozwijać przedsiębiebiorczość na naszym terenie.
 
 

           

Warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD - 16.02.2024r.

Dodano: 10:37, 07.02.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 

Warsztat odbędzie się 16 lutego 2024 r. w Warckim Centrum Kultury w Warcie, w godzinach od 9:00 do 12:00 

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspertw analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* - Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciel innego LGD.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie lub e-mailowo) do dnia 13 lutego 2024 r.

       

Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dodano: 10:39, 18.01.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

W dniu 17 stycznia 2024 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zajęło 4 miejsce uzyskując 85,38 punktu. Tym samym złożona przez LGD strategia uzyskała dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Więcej informacji pod linkiem  [PRZEJDŹ]

Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność [POBIERZ] [*.PDF]

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 3/2023 - Operacje indywidualne (drogi)

Dodano: 14:02, 11.01.2024 r.
Przez: Pracownik LGD

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 3/2023 w zakresie „Operacje indywidalne (drogi)” po ocenie przez Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” dokonanej w dniu 11.01.2024r.

 

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 11.01.2024r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

 

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024