Aktualności

Rozpoczęcie Lata z Województwem Łódzkim - 18.06.2022 - Ostrów Warcki

Dodano: 08:10, 14.06.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie lata z województwem łódzkim w Ostrowie Warckim w dn. 18.06.2022r. 

W programie, m.in.:

-> letnia scena disco, 

-> strefa zabaw dla dzieci oraz wystawa stoisk promocyjnych, 

-> Grand Prix żeglarsko-motorowodny o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego. 

   

Badanie ankietowe dla mieszkańców obszaru LGD

Dodano: 12:20, 30.05.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo,

zgodnie z wymogami wytycznej nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zobligowane jest do przeprowadzenia badań ankietowych na temat funkcjonowania biura oraz całego stowarzyszenia. 

Wyniki ankiety posłużą poprawie funkcjonowania LGD oraz przysłużą się do zbudowania raportu ewaluacyjnego, a Państwa indywidualne odpowiedzi będą traktowane poufnie. 

Ankiety należy wypełnić do: 10 czerwca 2022r. 

Link do wypełnienia ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c1cc68b9&&b=06fd61a1a&&c=63a3a63b

W razie problemów prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl lub o telefon pod nr 43 829 48 79.

   

VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Dodano: 09:11, 26.05.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowsni Państwo, przypominamy że trwa nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. 

Więcej informacji na stronie: http://www.bitwaregionow.pl

   

"Debata na temat przyszłości Europy: wkład w plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej Unii" - Łask, 10.05.2022r.

Dodano: 09:15, 11.05.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Dzięki zaproszeniu ze strony LGD "Dolina rzeki Grabi" mieliśmy wczoraj przyjemność uczestniczenia w wydarzeniu pod nazwą: "Debata na temat przyszłości Europy: wkład w plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej Unii", która odbyła się w Łasku. 

Na konferencji obecni byli m.in. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Programów Obszarów Wiejskich Pani Edyta Michalska, Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Pan Krzysztof Hetman, przedstawiciele krajów Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania woj. łódzkiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Łasku Pan Gabriel Szkudlarek. 

Swoje wystąpienie na konferencji miał również Prezes Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania Pan Piotr Nowacki. Podsumował on okres wdrażania PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. Łączna kwota pieniędzy jaka spłynęła do województwa łódzkiego za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania to przeszło 340.000.000,00 zł dzięki którym powstały nowe miejsca pracy, nastąpił rozwój istniejących firm, infrastruktury publicznej, turystycznej i rekreacyjnej.

Aktualnie Lokalne Grupy Działania w całej Polsce przygotowują się do pisania nowych Lokalnych Strategii Rozwoju na okres PROW 2023-2027 by móc dalej wspierać rozwój obszarów wiejskich.

           

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego - Warta, 26.04.2022

Dodano: 08:01, 22.04.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w formule Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) oraz całodziennych dyżurów MPI.

Podczas indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawimy możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Konsultacje odbędą się: 26 kwietnia 2022 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Władysława Reymonta 1 / sala konferencyjna / I piętro.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
  • konsultacje na etapie realizacji projektu.

Informacje dostępne są również na stronach: www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

 

   

Życzenia Wielkanocne!

Dodano: 10:12, 12.04.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 

 

   

Szkolenie "Młodzi z POWEREM. Fundusze Europejskie dla osób do 29 roku życia" - 11.05.2022r.

Dodano: 08:35, 12.04.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Młodzi z POWERem. Fundusze Europejskie dla osób do 29. roku życia”. Celem webinarium jest zapoznanie Uczestników z możliwością wzięcia udziału m.in. w projektach współfinansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas spotkania omówione zostaną formy dofinansowania działalności gospodarczej i staży zawodowych. Spotkanie online odbędzie się:

11 maja 2022 roku w godz. 10:00 – 11:00 (rekrutacja do 09.05.2022 r.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5392-webinarium-pn-mlodzi-z-powerem-fundusze-europejskie-dla-osob-do-29-roku-zycia). 

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 3/2022 - Operacje indywidualne (drogi).

Dodano: 07:45, 11.04.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 3/2022 w zakresie "Operacji indywidualnych (drogi)" po ocenie przez Radę Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" dokonanej w dn. 07.04.2022r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 07.04.2022r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz protestu od decyzji Rady [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczej.

Dodano: 07:42, 11.04.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 2/2022 w zakresie "Rozwoju działalności gospdoarczej" po ocenie przez Radę Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" dokonanej w dn. 07.04.2022r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 07.04.2022r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz protestu od decyzji Rady [POBIERZ] [*.DOCX]

 

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 1/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodano: 07:38, 11.04.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 1/2022 w zakresie "Podejmowania działalności gospdoarczej" po ocenie przez Radę Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" dokonanej w dn. 07.04.2022r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 07.04.2022r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz protestu od decyzji Rady [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich z budżetu państwa

Dodano: 10:20, 01.04.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

- prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

- prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

- wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

- inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, 

- gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

- reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

- rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą:

- 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,

- 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,

- 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kol-gospodyn-wiejskich

   

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników - nabór wniosków: 31 marca - 29 maja 2022 roku

Dodano: 11:14, 30.03.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

150 tys. zł premii dla młodych rolników!

O taką kwotę będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. 

Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji: [PRZEJDŹ]

Przypomnienie dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2022, 2/2022 i 3/2022

Dodano: 09:20, 28.02.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Przypominamy, że do 15 marca 2022r. trwają nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z następujących zakresów: 

1) Podejmowanie działalności gospodarczej (Premia - 100%),

2) Rozwój działalności gospodarczej (Refundacja - do 70% kosztów kwalifikowalnych),

3) Operacje indywidualne (drogi)

Szczegóły (tj. formularze wniosków, instrukcje, dokumentacja pomoncicza, kryteria wyboru) znajdują się odpowiednio w ogłoszeniach:

1) 1/2022 - Podejmowanie działalnosci gospdoarczej, 

2) 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczej,

3) 3/2022 - Operacje indywidualne (drogi). 

Ogłoszenia znajdują się na dole poniższego działu. 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu. 

   

Ważne! Wzór poprawnego wypełnienia załącznika nr B.VII. Informacje i zgody (...) do wniosku o przyznanie pomocy w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej"

Dodano: 09:39, 09.02.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W związku z licznymi zapytaniami zamieszczamy wzór poprawnie uzupełnionego załącznika nr B.VII. Informacje, zgody i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społeczność" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Plik do pobrania: [POBIERZ] [*.PDF]

   

Ważne informacje dla potencjalnych Wnioskodawców naborów nr 1/2022, 2/2022 oraz 3/2022

Dodano: 13:10, 07.02.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W związku z rozpoczynającymi się 14 lutego 2022r. naborami wniosków o przyznanie pomocy przypominamy:

1) Wniosek, zgodnie z ogłoszeniem o naborze, składamy osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Biura "LGD - Przymierze Jeziorsko", ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta w godzinach 8:30-14:30. Jeśli mają Państwo objawy przeziębienia lub grypy bądź mieliście Państwo kontakt z osobą zakażoną COVID-19, prosimy o składanie wniosku przez pełnomocnika bądź osobę upoważnioną. W biurze przestrzegamy zasad: zasłaniamy usta i nos, dezynfekujemy ręce przed wejściem i zachowujemy dystans.

2) Do biura przynosicie Państwo wniosek w trzech egzemplarzach papierowych (do każdego dołączamy wniosek elektroniczny zapisany na informatycznym nośniku danych). Dwa egzemplarze zostają w biurze LGD, a trzeci a należy do Wnioskodawcy.

3) Do wniosku załączamy dokumenty, które pomogą nam zweryfikować spełnienie przez Państwa kryteriów oceny operacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

   

Ruszyły szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich!

Dodano: 12:06, 04.02.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, zaprasza na cykl 32 bezpłatnych szkoleń o temacie „KGW na CITo”, skierowanych do Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia!

Webinaria odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Kalendarz webinariów dostępny jest w Kalendarium, na stronie organizatorów.

Podczas webinariów, omawiane będą poniższe kwestie:

- Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK).

- Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70).

- Omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

- Wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 – omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk.

Każda z osób biorących udział w szkoleniach, zdobędzie wiedzę w zakresie:

- prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW;

- prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów;

- opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT.

Dodatkowo, uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Prowadzący: Magdalena Bernat 

Czas trwania: 2 godziny

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora: [PRZEJDŹ]

 

   

Warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD - Warta, dn. 31.01.2022r.

Dodano: 10:06, 24.01.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 

Warsztat odbędzie się 31 stycznia 2021r. (poniedziałek) w hotelu SUPERFALA - Ostrów Warcki 177, 98-290 Warta w godzinach od 10:00 do 14:00 (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspertw analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* - Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciel innego LGD.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie lub e-mailowo) do dnia 27 stycznia 2021r.

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 - Operacje indywidualne (Drogi)

Dodano: 10:45, 19.01.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

                                                                                   19.01.2022r.
                                                                                   Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
I. Termin i miejsce składania wniosków:
 
• Termin: od 14.02.202022r. do 15.03.2022r.
• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.
 
II. Forma wsparcia: 
 
• Refundacja w wysokości: 
 
- 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
- do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,
- do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.  
 
• Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przepisu tego nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
 
III. Zakres tematyczny: 
 
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (§2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).
 
IV. Warunki udzielenia wsparcia: 
 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:
 
• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 
 
V. Kryteria wyboru projektów.
 
Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
 
VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 237.246,36 Euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 PLN odpowiada kwocie: 948.985,44 PLN.
 
VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
 
Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl
 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 
 
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl
 

INFORMACJA DODATKOWA: 

W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku.  

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
1) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja – pkt. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 1, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 4 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Formularz wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
6) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki[POBIERZ] [*.PDF]
7) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja C. Operacje indywidualne[POBIERZ] [*.PDF]
 
8) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2022 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.PDF]
 
9) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2022 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.PDF]
 

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 - Rozwój działalności gospodarczej

Dodano: 10:11, 19.01.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

                                                                                  19.01.2022r.
                                                                                   Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 14.02.2022r. do 15.03.2022r.

• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

II. Forma wsparcia: 

  • Refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych.
  • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

III. Zakres tematyczny: 

Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia: 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 

• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 48.419,72 Euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 PLN odpowiada kwocie: 193.678,88 PLN.

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl
 

INFORMACJA DODATKOWA: 

W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku. 

 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy – Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 1, ppkt 1-4 - [Przejdz na stronę ARiMR]

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 1, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Biznesplan oraz informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 2 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 3, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]

5) Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 3, ppkt 3 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 4 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
8) Formularz wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6 - [Przejdz na stronę ARiMR]

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]

10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - [Przejdź na stronę UOKiK]

11) Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencji - [POBIERZ] [*.PDF]

12) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [POBIERZ] [*.PDF]

13) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki [POBIERZ] [*.PDF]

14) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja B. Rozwój działalności gospodarczej - [POBIERZ] [*.PDF] 

15) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2022 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.PDF]

16) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2022 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.PDF]

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Dodano: 09:42, 19.01.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

                                                                                   19.01.2022r.
                                                                                   Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

• Termin: od 14.02.2022r. do 15.03.2022r.

• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.

II. Forma wsparcia: 

• Premia w wysokości: 100.000,00 zł. 

III. Zakres tematyczny: 

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Warunki udzielenia wsparcia: 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 

• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 138.000,00 EURO - co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 552.000,00 PLN.

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 

INFORMACJA DODATKOWA: 
 
W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy – Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 1, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 2, ppkt 1 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Biznesplan oraz informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 3, ppkt 1-4  - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 4, ppkt 1-7 - [Przejdz na stronę ARiMR]

5) Formularz wniosku o płatność - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 5, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 6, ppkt 1 - [Przejdz na stronę ARiMR]

7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - [Przejdź na stronę UOKiK]

8) Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencji - [POBIERZ] [*.PDF]

9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [POBIERZ] [*.PDF]

10) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki [POBIERZ] [*.PDF]
 
11) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja A. Podejmowanie działalności gospodarczej - [POBIERZ] [*.PDF]
 
12) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2022 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.PDF]
 
13) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2022 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.PDF]

   

„BiznesUP! Young” - Dotacje na uruchomienie działalności dla osób poniżej 30 roku życia

Dodano: 08:02, 17.01.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy o cyklu projektów dotacyjnych „BiznesUP! Young”, który realizowany jest przez fundację Łódź Art Center ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektów zapewniane jest wsparcie szkoleniowe i finansowe dla osób w wieku 18-29 lat - pozostających bez pracy mieszkańców/uczących się ze wszystkich powiatów województwa łódzkiego, w podziale na pięć subregionów. 

Oferowane jest wsparcie finansowe w łącznej wysokości 39.850,00 zł (jednorazowa dotacja: 23050,00 zł oraz 6 transz wsparcia pomostowego po 2800,00 zł). Wsparcie ma służyć na założenie firmy. Dotacja jest bezzwrotna.

Więcej informacji na stronie: www.dotacjedlamlodych.pl

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem: 737 953 011.

   

Informacja odnośnie odwołania trybu pracy zdalnej

Dodano: 11:17, 05.01.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że z dniem dzisiejszym odwołany został tryb pracy zdalnej dla pracowników LGD. Biuro LGD jest już otwarte stacjonarnie.  

Zapraszamy do kontaktu pod nr: 43 829 48 79

oraz za pośrednictwem poczty e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 

   

Uwaga! Wprowadzamy tryb pracy zdalnej do odwołania

Dodano: 08:48, 03.01.2022 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Szanowni Państwo, ze względu na awarię wodno-energetyczną w budynku Warckiego Centrum Kultury zmuszeni jesteśmy przejść w tryb pracy zdalnej do odwołania. 

Z uwagi na powyższe preferujemy elektroniczny sposób kontaktu pod adresem: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl

Za utrudnienia przepraszamy. 

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022