Aktualności

Walne Zebranie Członków - 22.12.2015r.

Dodano: 14:59, 17.12.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” serdecznie zapraszamy Pana/Panią do uczestnictwa na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury w Warcie w dniu: I termin - 22 grudnia 2015r. o godz. 16.30, II termin - 22 grudnia 2015r. o godz. 17.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości oraz członków stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad.
 4. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 5. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 12/WZ/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Stowarzyszenia.
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 13/WZ/2015 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie Rady Stowarzyszenia.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Głosowanie nad  przyjęciem uchwały nr 14/WZ/2015 w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Stowarzyszenia.
 10. Odczytanie regulaminu wyborczego.
 11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 15/WZ/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego.
 12. Przedstawienie listy z kandydaturami do Rady Stowarzyszenia.
 13. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 16/WZ/2015 w sprawie przyjęcia nowego składu Rady Stowarzyszenia.
 14. Omówienie LSR w ramach PROW na lata 2014-2020.
 15. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 17/WZ/2015 w sprawie zatwierdzenia LSR w ramach PROW na lata 2014-2020.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Projekt LSR oraz Regulamin ze względu na  konkursowy tryb wyboru LSR udostępniony zostanie zainteresowanym członkom LGD oraz mieszkańcom w biurze LGD.

Spotkanie konsultacyjne LSR 2014-2020

Dodano: 09:48, 18.10.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Na spotkaniu będziemy zbierać Państwa opinie odnośnie przygotowanych projektów:

 • Diagnozy i analizy SWOT
 • Grup defaworyzowanych
 • Celów, przedsięwzięć, wskaźników LSR oraz planu działania
 • Budżetu LSR
 • Zasady wyboru operacji oraz ustalania kryteriów wyboru
 • Planu komunikacyjnego
 • Zasad monitorowania i ewaluacji

Spotkanie odbędzie się w biurze LGD, ul. T.Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, w dniu 20 października 2015r.

   

Spoktanie konsultacyjne LSR 2014-2020

Dodano: 09:46, 08.10.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Na spotkaniu będziemy zbierać Państwa opinie odnośnie przygotowanych projektów:

 • Diagnozy i analizy SWOT
 • Grup defaworyzowanych
 • Celów, przedsięwzięć, wskaźników LSR oraz planu działania
 • Budżetu LSR
 • Zasady wyboru operacji oraz ustalania kryteriów wyboru
 • Planu komunikacyjnego
 • Zasad monitorowania i ewaluacji

Spotkanie odbędzie się w biurze LGD, ul. T.Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, w dniu 12 października 2015r.

   

Nabór na warsztaty szkoleniowe organizowane przez Fundację Wspomagania Wsi

Dodano: 11:25, 06.10.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Fundacja Wspomagania Wsi już po raz kolejny ogłosiła nabór uczestników warsztatów szkoleniowych, które pozwolą na podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowania wniosków o dotacje.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Do udziału w warsztatach zapraszane są tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej, z małym wyjątkiem dla Sołtysek i Sołtysów, którzy chcieliby do takiego zespołu dołączyć by efektywniej współpracować przy wspólnych projektach.

Osoby, które uczestniczyły w warsztacie przed styczniem 2013 r., mogą ponownie wziąć w nim udział.

Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwu osobowych lub trzy osobowych typu studio. Poniżej podajemy termin warsztatów.

Terminy warsztatów: 12-15 listopada 2015 r.

Termin zamknięcia naboru uczestników: 26 października 2015 r.

W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 13:00, a ostatniego dnia kończą ok. godz. 13:00.

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 20 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym


Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/…/184-nowy-nabor-na-wa…

   

XXIII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym

Dodano: 08:09, 29.09.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy Państwa do udziału w olimpiadzie wiedzy z Wiejskiego Gospodarstwa Domowego! I etap olimpiady odbędzie się 22 października o godzinie 10:00 w Oddziale ODR w Kościerzynie.

Zakres tematyczny pytań obejmuje artykuły z gazety "RADA" wydawanej przez ŁODR z okresu od października 2014r. do października 2015r.  w dziedzinie: zasad zdrowego i racjonalnego żywienia, agroturystyki i turystyki wiejskiej, zagrody edukacyjnej, ekologii i ochrony środowiska na wsi, dziedzictwa kulturowego, produktu lokalnego, tradycyjnego i regionalnego, sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, BHP w gospodarstwie rolnym, podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy z PROW 2014-2020.

Szczegóły na plakacie.

   

Wideorelacja z VI Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego

Dodano: 13:05, 25.09.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy do obejrzenia relacji z VI Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego, który odbył się w dn. 12-13 września 2015r. na Placu Wojewódzkim w Sieradzu. Stowarzyszenie "LGD - Przymierze Jeziorsko" reprezentowało w tym roku KGD Jakubice, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Głaniszew, Gmina i Miasto Warta oraz Gmina Burzenin. Dziękujemy za udział!

 

   

Fotorelacja z drugiego spektaklu pn. "Obudzić miasto" w ramach projektu "Lato w teatrze"

Dodano: 11:47, 25.09.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

24 września 2015r. w Warckim Centrum Kultury o godz. 12.00 miał miejsce drugi pokaz spektaklu "Obudzić miasto" w wykonaniu 30 uczestników projektu "Lato w teatrze" realizowanego i koordynowanego przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko". Serdecznie dziękujemy zepołowi artystycznemu oraz młodzieży za aktywny udział! Zapraszamy do oglądania fotorelacji.

GALERIA ZDJĘĆ [ZOBACZ]

Kościerzyński Dzień Ziemniaka - 27 września 2015r.

Dodano: 10:26, 24.09.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W niedzielę, 27 września br, w Kościerzynie odbędzie się Kościerzyński Dzień Ziemniaka. Szczegóły na plakacie.

 

   

Ważne! II Pokaz spektaklu "Obudzić miasto" w ramach projektu "Lato w teatrze" przełożony na 23 września 2015

Dodano: 11:47, 22.09.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że II pokaz spektaklu w wykonaniu uczestników projektu "Lato w teatrze" pod tytułem "Obudzić miasto" odbędzie się 23 września 2015r., a nie jak wcześniej planowano 24 września. Przepraszamy i zapraszamy!

   

VI Sieradzki Jarmark Powiatowy - 12-13 września 2015r.

Dodano: 10:54, 21.09.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W sobotę i niedzielę 12-13 września na pl. Wojewódzkim w Sieradzu odbył się VI Sieradzki Jarmark Powiatowy. Hasłem tegorocznej edycji imprezy była „Architektura i geodezja”.

Zgodnie z tematem przewodnim, podczas jarmarku wystawiały się podmioty związane z budownictwem, architekturą i geodezją. Były to zarówno firmy prywatne, jak i instytucje państwowe, w tym odnośne komórki Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Tematu przewodniego dotyczyła również konferencja popularnonaukowa, która od lat jest integralną częścią jarmarku. Na jej tegoroczną edycję złożyły się wystąpienia Marioli Berdysz z Fundacji Wszechnicy Budowlanej w Warszawie, prof. Piotra Borkowskiego z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, Ryszarda Książczyka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Marka Świątka z Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.

Jak co roku na imprezie zaprezentowały się gminy powiatu sieradzkiego, które promowały się poprzez lokalne produkty przygotowane przez koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia.

Muzycznymi gwiazdami jarmarku byli zespół „Raz Dwa Trzy” oraz Joanna Dec „Asteya”. Na scenie można było ponadto zobaczyć zespoły ludowe z terenu powiatu oraz wykonawców śpiewających i tańczących na co dzień w gminnych domach kultury.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji [GALERIA]

   

II Wycieczka Nordic Walking do Egiptu!

Dodano: 14:24, 10.09.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy! Szczegóły na plakacie. 

   

VI Sieradzki Jarmark Powiatowy pod hasłem „Architektura i geodezja”

Dodano: 08:47, 10.09.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy wszystkich. Naszego stoiska prosimy szukać w niedzielę!

W sobotę 12 września wieczorem na pl. Wojewódzkim w Sieradzu wystąpi zespół „Raz Dwa Trzy”. Muzycy zagrają na VI Sieradzkim Jarmarku Powiatowym. Znamy wstępny program całej tej dwudniowej imprezy.
Co roku jarmark ma swój profil tematyczny – a to ekologię, a to naukę i pracę. W ubiegłym roku było to zdrowie. Teraz przyszedł czas na architekturę i geodezję, zgodnie z tym, czym zajmuje się powiat. Jest to bowiem impreza organizowana przez samorząd powiatowy.
Szczegóły jarmarku podajemy poniżej.


VI Sieradzki Jarmark Powiatowy pod hasłem „Architektura i geodezja”

Harmonogram jarmarku:

12 września 2015

12.00-19.00
- prezentacje stoisk samorządów oraz podmiotów realizujących w ich imieniu zadania z zakresu architektury, budownictwa i geodezji – indywidualne porady i informacje
- prezentacje podmiotów gospodarczych działających w wyżej wymienionym obszarze: biur projektowych, firm geodezyjnych, producentów i dostawców wszelkich materiałów budowlanych i wykończeniowych, firm wykonujących usługi budowlane
- konkursy i pokazy związane z tematem Jarmarku, występy artystyczne w wykonaniu zespołów i solistów z gmin powiatu sieradzkiego, kiermasz artykułów spożywczych i przemysłowych
14.00-16.00
- otwarta konferencja popularnonaukowa pod hasłem „Chcę budować”
14.00-18.00
- konkursy i zabawy dla dzieci
18.30-19.30
- koncert muzyczny Joanny Dec „Astei”
20.00-21.30
- koncert muzyczny zespołu „Raz Dwa Trzy”
21.30-22.00
- pokaz UV i występ „Laser woman”

13 września 2015

10.30-12.00
- msza św. w kościele parafialnym p.w. NSJ na os. Jaworowym
12.00-12.45
- parada ulicami miasta, połączona z prezentacją gmin
12.45-13.00
- wystąpienie okolicznościowe Patrona Honorowego Jarmarku
13.00-18.00
- prezentacje stoisk samorządów oraz podmiotów realizujących w ich imieniu zadania z zakresu architektury, budownictwa i geodezji – indywidualne porady i informacje
- prezentacje podmiotów gospodarczych działających w wyżej wymienionym obszarze: biur projektowych, firm geodezyjnych, producentów i dostawców wszelkich materiałów budowlanych i wykończeniowych, firm wykonujących usługi budowlane
- konkursy i pokazy związane z tematem Jarmarku, występy artystyczne w wykonaniu zespołów i solistów z gmin powiatu sieradzkiego, kiermasz artykułów spożywczych i przemysłowych
14.00-18.00
- konkursy i zabawy dla dzieci
18.00
- zakończenie Jarmarku

   

Premiera filmowa spektaklu "Obudzić miasto" w ramach projektu "Lato w teatrze"

Dodano: 13:16, 09.09.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Film z premiery spektaklu "Obudzić miasto" w wykonaniu uczestników projektu "Lato w teatrze". Zapraszamy do oglądania :)

II Bieg Warcki

Dodano: 09:22, 07.09.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy do czynnego wzięcia udziału! Więcej szczegółów na stronie http://www.biegwarcki.pl/

 

   

Rusza największy ogólnopolski konkurs dożynkowy „ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!”

Dodano: 08:40, 25.08.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Rusza największy ogólnopolski konkurs dożynkowy
„ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!”

W związku z wszechobecnym świętowaniem dożynek przez Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju - ogólnopolski portal mojeKGW.pl ogłosił wielki konkurs na wyjątkowy wieniec dożynkowy – „Zbierzcie kłosy na wieniec!” Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie! 

17 sierpnia ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przez ogólnopolski portal mojeKGW.pl. Tym razem to użytkownicy portalu, czyli członkowie KGW, KR i stowarzyszeń z całej Polski będą mogli wybrać ten jedyny, zwycięski wieniec w etapie ogólnopolskim – mówi Paulina Boruń, redaktor mojeKGW.pl. Łącznie organizatorzy przygotowują ponad 100 nagród, które będą czekały na zwycięzców i wyróżnionych. 

Życzymy miłej zabawy i zapraszamy do poznania szczegółów na stronie www.mojekgw.pl

   

Relacja fotograficzna z premiery spektaklu "Obudzić miasto" w ramach projektu "Lato w teatrze"

Dodano: 08:42, 24.08.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Wczoraj 23 sierpnia w Warckie Centrum Kultury o godz. 16.00 miała miejsce premiera spektaklu "Obudzić miasto" w ramach projektu "Lato w teatrze" realizowanego i koordynowanego przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko". 

Za miesiąc odbędzie się drugie przedstawienie, ale o szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce. Teraz zapraszamy do obejrzenia relacji foto z tego wydarzenia.

GALERIA ZDJĘĆ [ZOBACZ]

   

Dożynki 2015!

Dodano: 11:33, 21.08.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy serdecznie na dożynki na obszarze działania Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko". Szczegóły na plakatach. 

           

Materiały ze spotkań konsultacyjnych oraz relacja fotograficzna w ramach PROW 2014-2020

Dodano: 08:12, 21.08.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zgodnie z wieloma prośbami uczestników udostępniamy dla Państwa materiały z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych w ramach Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z uwagi na to, że prezentacja zbudowana jest w oparciu w projekt rozporządzenia mogą w przyszłości zajść jeszcze drobne zmiany. Jednocześnie chcieliśmy podziękować i zaangażowanie wszystkim uczestnikom spotkań w każdej gminie.

Prezentacja ze spotkań konsultacyjnych - [POBIERZ] [*.pdf]

----

Relacja fotograficzna ze spotkań:

Gmina Burzenin [ZOBACZ]

Gmina Pęczniew [ZOBACZ]

Gmina Sieradz [ZOBACZ]

Gmina Warta [ZOBACZ]

   

Ważne! Zmiana miejsca i godziny spotkania konsultacyjnego w Gminie Burzenin

Dodano: 14:40, 19.08.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że zmianie ulega miejsce spotkania konsultacyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Gminy Burzenin. Nowe miejsce spotkania to budynek Urzędu Gminy Burzenin (ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin) o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy!

   

Premiera spektaklu teatralnego pt. "Obudzić miasto"

Dodano: 08:32, 19.08.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy na premierę spektaklu teatralnego pt. "Obudzić miasto" na podstawie powieści "Czarny Młyn" w wykonaniu uczestników projektu "Lato w teatrze", który odbędzie się 23 sierpnia 2015r. (niedziela) w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury o godz. 16.00! Szczegóły na plakacie.

 

   

Ważne! Zmiana miejsca i terminu spotkania konsultacyjnego w Gminie Sieradz

Dodano: 14:06, 18.08.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych zmianie ulega miejsce spotkania konsultacyjnego w ramach Programu Rozowoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Gminy Sieradz. Nowe miejsce spotkania to budynek OSP w Jeziorach (Jeziory 20, 98-200 Sieradz) o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy!

   

Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z harmonogramem - "Wsparcie przygotowawcze" PROW na lata 2014-2020

Dodano: 13:57, 13.08.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Plan włączenia społeczności lokalnej w ramach wsparcia przygotowawczego w ramach PROW 2014-2020 - [POBIERZ] [*.PDF]

Harmonogram spotkań konsultacyjnych w ramach wsparcia przygotowawczego PROW 2014-2020 - [POBIERZ] [*.PDF]

   

Ważne! Zmiana miejsca i terminu spotkania konsultacyjnego w Gminie Warta

Dodano: 12:28, 11.08.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Informujemy, że spotkanie zaplanowane na 17 sierpnia 2015 (poniedziałek) w Gminie Warta (budynek Warckiego Centrum Kultury) o godz. 16.00 zostaje przesunięte na 20 sierpnia 2015r. (CZWARTEK) godz. ok. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Warta. Powodem przesunięcia spotkania informacyjnego dot. PROW 2014-2020 jest wyjazd pracowników biura LGD na szkolenie do Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. 

   

Lato w teatrze - START 10.08.2015r.

Dodano: 14:11, 07.08.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Przypominamy, że już w poniedziałek 10 sierpnia 2015r. od godz. 10.00 w sali Warckiego Centrum Kultury ruszają warsztaty dla uczestników projektu "Lato w teatrze". W programie m.in. warsztaty literackie, myzyczne, teatralne i plastyczne. Do zobaczenia!

   

Ankieta dla mieszkańców, analiza SWOT oraz Baza pomysłów (Fiszka projektowa)

Dodano: 13:02, 28.07.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W ramach tworzenia nowej strategii bardzo ważny jest dla nas Państwa głos w tej sprawie, gdyż to od Was będzię w dużej mierze zależeć na co będzie nastawiona LSR w okresie realziacji PROW 2014-2020. 

Dokumenty do pobrania:

-> Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" - Analiza obszaru pod kątem Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 [POBIERZ][*.PDF]

-> Analiza obszaru – mocnych i słabych stron [POBIERZ][*.PDF]

-> Baza pomysłów (Fiszka projektowa) [POBIERZ][*.PDF]

Złożenie "Bazy pomysłów" (Fiszki projektowej) jest o tyle ważne, że pozwoli nam zaplanować cele ogólne, szczegółowe i wskaźniki w nowej LSR na lata 2014-2020. 

UWAGA! Złożone "Bazy pomysłów" będą punktowane w Lokalnych Kryteriach Wyboru podczas ogłoszonych naborów wniosków w okrsie realizacji LSR 2014-2020. 

Dokumenty w postaci ankiety i analizy SWOT będziemy zbierać o okresie 01.08.2015r. - 30.09.2015r., natomiast Bazy pomysłów (Fiszki) od 01.08.2015r. do 30.11.2015r. na spotkaniach informacyjno-konstultacyjnych, elektonicznie na adres e-mail: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl, osobiście w siedzibie biura lub listownie.  

Pamiętaj, twój głos ma znaczenie!

   

Spotkania konsultacyjne PROW 2014-20

Dodano: 12:36, 27.07.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu "Lato w Teatrze"

Dodano: 13:14, 17.07.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Lista uczestników, którzy zakwalifikowali się do projektu "Lato w teatrze":

 1. Natalia Jeziorna
 2. Wiktoria Frątczak
 3. Małgorzata Chudzik
 4. Patrycja Pasik
 5. Zuzanna Chojecka
 6. Roksana Zielińska
 7. Łukasz Krawczyk
 8. Anna Nowakowska
 9. Natalia Gacek
 10. Jan Legucki
 11. Maria Legucka
 12. Aleksandra Marciniak
 13. Justyna Spętana
 14. Marlena Żudzińska
 15. Piotr Przybylski
 16. Julia Nowak
 17. Mateusz Nowak
 18. Milena Marczak
 19. Hanna Mrozowska
 20. Szymon Owczarek
 21. Klaudia Owczarek
 22. Paulina Owczarek
 23. Jakub Stępień
 24. Patryk Pawlak
 25. Sergiusz Ciepluch
 26. Weronika Sowała
 27. Paulina Marczak
 28. Jakub Sobczyk
 29. Kinga Łężak
 30. Zuzanna Łężak

   

Szkoła podstawowa - 14

Gminazjum - 8

Szkoła średnia - 8

 

Chłopców - 9

Dziewczynki - 21

 

Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy!

   

Analiza obszaru pod kątem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ankieta dla mieszkańców!

Dodano: 08:19, 10.07.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy wszystkich do wypełnienia naszej ankiety związanej z nową perspektywą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która pozwoli nam jeszcze lepiej poznać potrzeby płynące z obszaru naszego działania, tj. Gmina Burzenin, Pęczniew, Sieradz oraz Warta.

Dzięki wypełnieniu ankiety będziemy mogli ustalić priorytety w naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju co pozwoli rónież Państwu wpłynąć i ukierunkować ją pod swoim kątem jako potencjalnych beneficjentów.

Link do ankiety: [WYPEŁNIJ ANKIETE]

   

Zaczarowany ogród!

Dodano: 08:39, 04.06.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków + dokumenty do zaopiniowania

Dodano: 11:53, 02.06.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” serdecznie zapraszamy Pana/Panią do uczestnictwa na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury w Warcie w dniu: I termin - 12 czerwca 2015r. o godz. 16.30, II termin - 12 czerwca 2015r. o godz. 17.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości oraz członków stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad.
 4. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
 5. Odczytanie sprawozdania finansowego za rok 2014.
 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 1/WZ/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
 7. Omówienie kwestii wystąpienia gminy Dobra ze struktur Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”.
 8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 2/WZ/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Stowarzyszenia.
 9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 3/WZ/2015 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminach Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz biura Stowarzyszenia.
  10.  
  Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

11.   Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 4/WZ/2015 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

12.  Głosowanie nad  przyjęciem uchwały nr 5/WZ/2015 w sprawie odwołania dotychczasowych członków Zarządu Stowarzyszenia.

13.  Głosowanie nad  przyjęciem uchwały nr 6/WZ/2015 w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Stowarzyszenia.

14.  Głosowanie nad  przyjęciem uchwały nr 7/WZ/2015 w sprawie odwołania dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

15.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

16.  Odczytanie regulaminu wyborczego.

17.  Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 8/WZ/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego.

18.   Przedstawienie list z kandydaturami do poszczególnych organów Stowarzyszenia – Zarządu, Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

19.  Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 9/WZ/2015 w sprawie przyjęcia nowego składu Zarządu Stowarzyszenia.

20.  Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 10/WZ/2015 w sprawie przyjęcia nowego składu Rady Stowarzyszenia.

21.   Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 11/WZ/2015 w sprawie przyjęcia nowego składu Komisji Rewizyjnej.

22.   Podsumowanie działalności Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko” w ramach PROW na lata 2007-2013.

- prezentacja zrealizowanych działań,

- występ zespołu śpiewaczego „Jarzębina” z Brzegu,

- poczęstunek.

23.   Wolne wnioski.

24.  Zamknięcie obrad.

-------

Propozycje zmian regulaminów oraz statutu:

1) Statut (projekt) [POBIERZ]

2) Regulamin Rady Stowarzyszenia [POBIERZ]

3) Regulamin Komisji Rewizyjnej [POBIERZ]

4) Regulamin Zarządu Stowarzyszenia [POBIERZ]

5) Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków [POBIERZ]

   

Rusza projekt "Lato w teatrze"!

Dodano: 10:23, 01.06.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie pn. "Lato w teatrze". Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Polegał on będzie na wypracowaniu podczas warszatów spektalklu teatralnego. Inspiracją podczas warsztatów będzie powieść Marcina Szczygielskiego pt. ,,Czarny Młyn”. Problemy poruszane w tej książce wydają się podobne do tych, z którymi stykają się młodzi ludzie w Warcie, a mianowicie mało atrakcyjna miejscowość, z której chętnie wszyscy wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszego życia. Dlatego razem z uczestnikami chcemy na nowo spojrzeć na ich wspólną przestrzeń i poprzez sztukę aktywizować ich do zmiany tego miejsca i relacji społecznych, które tu panują. Po więcej informacji zapraszamy: [TU] i [TU]

   

X Jubileuszowy Przegląd Nadwarciańskich Wiejskich Zespołów Śpiewaczych

Dodano: 11:22, 28.05.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy!

   

XXV Targi Rolniczo Ogrodnicze w Kościerzynie

Dodano: 11:21, 28.05.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

 Serdecznie zapraszamy!

   

Dni Sieradza 2015

Dodano: 11:20, 28.05.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy!

   

Piknik LGD w gm. Warta

Dodano: 11:23, 20.05.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie Zapraszamy! Szczegóły na załączonym plakacie.

   

Piknik LGD w gm. Burzeninie

Dodano: 11:20, 15.05.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Serdecznie zapraszamy!

   

Rafa Jeziorsko Cup 2015 - windsurfingowy piknik rodzinny

Dodano: 12:27, 13.05.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Rafa Jeziorsko Cup 2015 - windsurfingowy piknik rodzinny.

Termin: 15-17 maj 2015r.
 
1) Konkurencje: Formuła Windsurfing, Slalom, SUP, Siatkówka
2) Program regat windsurfingowych (Formuła Windsurfing, Slalom):
 
Piątek:
 
10 - 17.30: zapisy, nieoficjalne otwarcie regat, wyścigi
 
18 - oficjalne otwarcie regat, poczęstunek
 
Sobota:
 
10 - 18: wyścigi
 
19 - ognisko
 
Niedziela:
 
10 -14: wyścigi
 
15 - oficjalne zakończenie regat, wręczenie nagród
 
3)  SUP
 
Rozgrywany będzie w sobotę i niedzielę
 
4) Atrakcje z możliwością „wygrania” gadżetów regatowych
 
Lekcje windsurfingu
 
Lekcje SUP
 
Dmuchany plac zabaw
 
Konkursy dla dzieci (malowanie, badminton itp.)
 
Autografy od zawodników
 
Rejsy motorówką (odpłatne)
 
Quady
 
5)  Imprezie będzie towarzyszył speaker, nagłaśniający i komentujący na bieżąco
 
 
Patronat:
 
Gmina Dobra, Gmina i Miasto Warta, Powiat Turecki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

   

Festyn Rodzinny "Burzenin - Kraina mlekiem i miodem płynąca"

Dodano: 14:15, 12.05.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Gmina Burzenin zaprasza na festyn rodzinny pn. "Burzenin - Kraina Mlekiem i Miodem płynąca". Szczegóły na plakacie!

   

Grant na lepszy start! Mikrodotacje do 5.000,00 zł!

Dodano: 09:41, 02.04.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

30 marca wystartowała II. edycja programu GRANT NA LEPSZY START. W tym roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM dysponuje pulą 200 000,00zł do rozdania na granty w wysokości maksymalnie 5000,00zł. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 30 kwietnia.

GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych (istniejących nie dłużej niż 18 miesięcy) oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego. Wspieramy udzielając doradztwa oraz organizując konkursy na mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł na inicjatywy oddolne. To jedno z pierwszych takich przedsięwzięć, w którym o środki mogą się ubiegać poza formalnie zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi także grupy działające nieformalnie (koła gospodyń wiejskich, grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.).
 
Cel programu jest prosty – chodzi o zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz pobudzanie aktywności mieszkańców dzięki wsparciu finansowemu przeznaczanemu na najciekawsze lokalne inicjatywy. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swoich społeczności. Kwota alokacji środków wynosi w tym roku 200 000,00zł.
 
Wnioski można składać za pośrednictwem generatora wniosków w okresie od 30 marca do 30 kwietnia.
 
Jeśli macie Państwo pomysł na wspólne działanie na rzecz swojej społeczności lokalnej i chcecie się dowiedzieć, jak pozyskać na ten cel wsparcie w wysokości maksymalnie 5 tys. zł, zapraszamy do kontaktu z doradcami pod numerem telefonu: 42 719 90 64 lub e-mailem: justyna@polcentrum.pl, krzysiek@polcentrum.pl.
 
Więcej o programie na stronie www.grantnalepszystart.pl.
 
Obejrzyj spot promocyjny: spot promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=ouaY3tFpR9U
 
 

       

Wesołego Alleluja!

Dodano: 09:33, 02.04.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Konkurs "Mój Rynek – Mój Produkt 2015"

Dodano: 08:16, 26.03.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Sekretariatami Regionalnymi KSOW organizuje konkurs „MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015”, którego celem jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania lokalnych produktów rolno-spożywczych przeznaczonych do spożycia,rozpowszechnianie i wymiana wiedzy w tym zakresie i zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów, a co za tym idzie wzrost ich sprzedaży. Ideą konkursu jest również zachęta mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. 


Laureaci będą mieli możliwość bezpłatnego udziału w pikniku „Poznaj Dobrą Żywność”, w ramach którego będą mieli do dyspozycji stoisko, w celu zaprezentowania swoich produktów. 

Wszelkie szczegóły znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na formularzu na adres:

al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź

lub

prow.ksow@lodzkie.pl

lub 

faksem na numer: 42 663 36 32

Osoba odpowiedzialna za realizację etapu wojewódzkiego konkursu:
Magdalena Kochanowska (magdalena.kochanowska@lodzkie.pl 42 291 97 35)

Źródło:http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/6491-konkurs-moj-rynek-moj-produkt-2015.html

   

Stoły wielkanocne 2015

Dodano: 14:01, 19.03.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Polskie zwyczaje rodzinne wkładem do europejskiego dziedzictwa kulturowego - Kościerzyn, 17.03.2015r.

Dodano: 10:59, 27.02.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk


 

   

Informacja dla beneficjentów zobowiązanych do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2015

Dodano: 08:04, 16.01.2015 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Przypominamy, że:

• beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” realizujący operacje zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010, 2011, 2012 lub 2013 roku
• beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010, 2011, 2012 lub 2013 roku
• osoby fizyczne realizujące operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty”, którzy otrzymali płatność końcową w 2013 roku
• beneficjenci działania „Wdrażanie projektów współpracy”, którzy otrzymali płatność końcową w 2013 roku zobowiązani są do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2015 r.
 
Ankietę monitorującą należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy al. Piłsudskiego 8 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 95-051 Łódź.
 
Formularze ankiet monitorujących wraz instrukcjami dostępne są w zakładce Formularze wniosków o płatność.

Źródło: http://www.lodzkie.pl/prow/informacja-dla-beneficjent%C3%B3w-zobowi%C4%85zanych-do-z%C5%82o%C5%BCenia-ankiety-monitoruj%C4%85cej-do-31-stycznia-2015

   

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024