fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Witamy!

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zostało założone 18 marca 2006 roku. W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Dobra, Gminą Pęczniew oraz Gminą i Miastem Warta zrealizowany został I i II Schemat Leader+. 30 lipca 2008r. przyłączone zostały 2 kolejne gminy: Burzenin i Sieradz. 

 

 

  

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę


Aktualności


Podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
12:47, 11.04.2024 r.

Na przestrzeni ostatnich 8 lat Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" pozyskało ponad 9 milionów złotych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymane środki finansowe pozwoliły na sfinansowanie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, zachowaniem dziedzictwa lokalnego, promocją obszaru, wzmacnianiem kapitału społecznego oraz budową i modernizacją infrastruktury...   czytaj dalej »


Festiwal Polska od Kuchni
11:44, 18.03.2024 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu "Polska od Kuchni", aby wspólnie odkrywać bogactwo polskiej kuchni i cieszyć się smakiem prawdziwej tradycji kulinarnej. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świecie aromatów, którymi nasza kuchnia stoi. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: [PRZEJDŹ] ...   czytaj dalej »


Podpisanie Umowy ramowej
09:37, 18.03.2024 r.

5 marca 2024 r. Prezes Zarządu Wiktor Baranowski oraz Skarbnik Zarządu Alicja Szewczyk podpisali z Województwem Łódzkim Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. Dzięki tej umowie na tereny objęte naszym wsparciem tj.: Gmina Burzenin, Gmina Pęczniew, Gmina Sieradz, Gmina Warta trafią środki w wysokości 1 562 500,00 Euro.   Pozwoli nam to ponownie ogłaszać nabory wniosków o przyznanie pomocy na...   czytaj dalej »


Warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD - 16.02.2024r.
10:37, 07.02.2024 r.

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020.  Warsztat odbędzie się 16 lutego 2024 r. w Warckim Centrum Kultury w Warcie, w godzinach od 9:00 do 12:00  Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspertw analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON. * - Warsztat refleksyjny to ...   czytaj dalej »


Lista ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
10:39, 18.01.2024 r.

W dniu 17 stycznia 2024 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zajęło 4 miejsce uzyskując 85,38 punktu. Tym samym złożona przez LGD strategia uzyskała dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Więcej informacji pod linkiem  [PRZEJDŹ] List...   czytaj dalej »