fot. Andrzej Świniarski  #1/35

fot. Andrzej Świniarski  #2/35

fot. Andrzej Świniarski  #3/35

fot. Andrzej Świniarski  #4/35

fot. Andrzej Świniarski  #5/35

fot. Andrzej Świniarski  #6/35

fot. Andrzej Świniarski  #7/35

fot. Andrzej Świniarski  #8/35

fot. Andrzej Świniarski  #9/35

fot. Andrzej Świniarski  #10/35

fot. Andrzej Świniarski  #11/35

fot. Andrzej Świniarski  #12/35

fot. Andrzej Świniarski  #13/35

fot. Andrzej Świniarski  #14/35

fot. Andrzej Świniarski  #15/35

fot. Andrzej Świniarski  #16/35

fot. Andrzej Świniarski  #17/35

fot. Andrzej Świniarski  #18/35

fot. Andrzej Świniarski  #19/35

fot. Andrzej Świniarski  #20/35

fot. Andrzej Świniarski  #21/35

fot. Andrzej Świniarski  #22/35

fot. Andrzej Świniarski  #23/35

fot. Andrzej Świniarski  #24/35

fot. Andrzej Świniarski  #25/35

fot. Andrzej Świniarski  #26/35

fot. Andrzej Świniarski  #27/35

fot. Andrzej Świniarski  #28/35

fot. Andrzej Świniarski  #29/35

fot. Andrzej Świniarski  #30/35

fot. Andrzej Świniarski  #31/35

fot. Andrzej Świniarski  #32/35

fot. Andrzej Świniarski  #33/35

fot. Andrzej Świniarski  #34/35

fot. Andrzej Świniarski  #35/35

Witamy!

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" zostało założone 18 marca 2006 roku. W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Dobra, Gminą Pęczniew oraz Gminą i Miastem Warta zrealizowany został I i II Schemat Leader+. 30 lipca 2008r. przyłączone zostały 2 kolejne gminy: Burzenin i Sieradz. 

 

 

  

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

↑ W górę


Aktualności


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2023- Operacje indywidualne (Drogi)
08:30, 13.11.2023 r.

                                                                                                 13.11.2023 r.                                         ...   czytaj dalej »


X Wyprawa do Egiptu!
12:57, 05.09.2023 r.

 Zapraszamy!!!...   czytaj dalej »


Zaproszenie - przegląd kulinarny
12:32, 05.09.2023 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców terenu "LGD - Przymierze Jeziorsko" na przegląd kulinarny organizowany w ramach projektu współpracy pn.: "Projekt ekologiczny i kulturalny". Szczegóły w zaproszeniu....   czytaj dalej »


Ogłaszamy nabór uczestników w ramach projektu pn.: "Projekt ekologiczny i kulturalny"
14:49, 05.07.2023 r.

Nabór uczestników do przeglądu kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych w ramach projektu pn.: "Projekt ekologiczny i kulturalny" realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014 - 2020.  Projekt skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych działajacych na rzecz obsza...   czytaj dalej »


Projekt współpracy - "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu" - akronim OZEiPR - podsumowanie
12:09, 30.06.2023 r.

Tytuł projektu: "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu" Działanie: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”   Poddziałanie: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego wśród mieszkańców partnerskich krajowych LGD w zak...   czytaj dalej »